< Terug naar overzicht

Afstuderen in tijden van grote werkloosheid leidt tot een lager loon

Afstuderen in een jaar met een grote werkloosheid heeft langdurig negatieve effecten op de beroepsloopbaan. Laaggeschoolden die afstuderen wanneer het economisch slecht gaat, verdienen 10 jaar na afstuderen ongeveer 4,5% minder dan wanneer ze dat doen in een goed jaar. Hooggeschoolden verdienen tien jaar later nog steeds 6% minder. Dit is vooral te wijten aan de stroeve werking van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vakgroep Sociale Economie van de UGent. Onderzoekers Bart Cockx en Corinna Ghirelli analyseerden het loon en gewerkte uren van 3514 Vlaamse mannen die tussen 1994 en 2004 voor het eerst op de Vlaamse arbeidsmarkt kwamen.

Laaggeschoolden meer werkloos
Laaggeschoolden die afstuderen wanneer het economisch slecht gaat, verdienen 10 jaar na afstuderen ongeveer 4,5% minder dan wanneer ze dat doen in een goed jaar. Door de hoge minimumlonen in ons land is er geen effect op het uurloon.

Laaggeschoolden verdienen minder, omdat ze minder aan het werk en dus meer werkloos zijn. Dit komt omdat wie werkloos wordt na het afstuderen, vaardigheden verliest, gedemotiveerd raakt en omdat potentiële werkgevers de werkloosheid zien als een negatief signaal. Hierdoor doen de laaggeschoolden minder werkervaring op en komen ze in een kringloop terecht waarin ze tot lang na afstuderen werk en werkloosheid afwisselen.

Hooggeschoolden verdienen minder per uur
Hooggeschoolden die in een periode met hoge werkloosheid intreden op de arbeidsmarkt, verdienen 10 jaar later ongeveer 6% minder dan wanneer hun loopbaan in een jaar met hoge economische activiteit opgestart zou zijn. In tegenstelling tot laaggeschoolden, komt dit omdat ze minder verdienen per uur, niet omdat ze minder aan de slag zijn.

Hooggeschoolden vinden dus wel werk, maar dikwijls beneden hun niveau, minder goed betaald en met minder carrièreperspectieven. Omdat ze vaardigheden opbouwen die minder nuttig zijn in de betere jobs en door de stroeve arbeidsmarkt slagen ze er niet in om door te stromen naar betere jobs. Hierdoor groeit de kloof met de groepen die het geluk hadden om af te studeren wanneer het goed ging.

Rigide arbeidsmarkt
In de flexibele Noord-Amerikaanse arbeidsmarkt zijn de gevolgen van afstuderen in een jaar met hoge werkloosheid veel minder persistent. Een terugval in economische activiteit vertaalt zich in Noord-Amerika veel meer in lagere lonen dan hogere werkloosheid.

“Dit komt omdat de minimumlonen er veel lager zijn en lonen er veel makkelijker kunnen zakken. Wanneer de economie weer aantrekt, stijgen de lonen opnieuw en verdienen laaggeschoolden weer snel evenveel als hun collega’s die in betere tijden zijn afgestudeerd”, aldus de onderzoekers.

Voor hooggeschoolden duurt het wat langer. Zij werden immers aangeworven in jobs die niet volledig aansluiten bij hun kwalificaties. Tien jaar na afstuderen slagen zij er echter in om hun achterstand in te halen via opleiding en jobmobiliteit.

“Dat contrasteert met de rigide Vlaamse arbeidsmarkt, waarin perioden van hoge werkloosheid blijvende negatieve effecten op het arbeidsinkomen uitoefenen. Voor laaggeschoolden is dit hoofdzakelijk een gevolg van de hoge minimumlonen, maar ook van het genereuze werkloosheidsverzekeringsstelsel. Voor hooggeschoolden verhindert de hoge ontslagbescherming de jobmobiliteit. Hierdoor slagen jongeren er niet in om naar meer passende en beter betaalde jobs door te stromen”, verklaren de onderzoekers.

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen