< Terug naar overzicht

Afgevaardigde besteedt 17 dagen per jaar aan vakbondswerk

Een personeelsvertegenwoordiger is gemiddeld 17 werkdagen actief met de invulling van zijn mandaat op bedrijfsniveau. Opmerkelijk is ook dat 15 procent van de ondernemingen één of meerdere werknemers volledig vrijstelt van hun normale opdrachten om zich te kunnen wijden aan hun syndicale werkzaamheden.

Dat blijkt uit een enquête door de werkgeverskoepel VBO en HR-dienstverlener SD Worx bij 250 bedrijven die deelnemen aan de VBO Social Academy. De timing van deze studie is geen toeval: maandag startten de vierjaarlijkse sociale verkiezingen.

In iets meer dan de helft van de Belgische bedrijven worden formele afspraken gemaakt over de invulling van de tijdsbesteding van de werknemersvertegenwoordigers. Meestal op papier, via het huishoudelijk reglement van de ondernemingsraad of het preventiecomité, maar soms ook gewoon mondeling. Die afspraken moeten discussies over het tijdsgebruik voor syndicaal werk voorkomen.

Wederzijds vertrouwen

In de bedrijven waar geen afspraken gemaakt worden, wijzen de bedrijfsleiders naar een ‘voldoende groot wederzijds vertrouwen’ om het zonder te doen (38 procent) of naar een verleden zonder misbruik van de tijdsbesteding voor het mandaat (31 procent).

De enquête leert dat een vertegenwoordiger van het personeel jaarlijks gemiddeld 17 dagen in de weer is voor zijn mandaat binnen de onderneming of voor syndicale vorming. Bij een lid van de ondernemingsraad is dat gemiddeld 12,6 dagen, voor een lid van het preventiecomité 10,4 dagen en bij een vakbondsafgevaardigde 20,2 dagen.

Opmerkelijk is dat 15 procent van de ondervraagde ondernemingen één of meerdere werknemers volledig vrijstelt van hun normale opdrachten om zich te kunnen wijden aan hun syndicale werkzaamheden. Volgens Bart Buysse, directeur-generaal van het VBO, komt dat vooral voor in bedrijven met een ploegensysteem: “Daar kan het belangrijk zijn om een vaste verbindingsman te hebben met alle werknemers, over de verschillende ploegen heen.”

Overleg werkt

Heel wat werkgevers stellen bovendien lokalen ter beschikking voor de personeelsafgevaardigden en bieden hen logistieke, administratieve of technische ondersteuning. Ze investeren in de sociale dialoog, en met succes. Meer dan 90 procent van de ondervraagde ondernemingen omschrijft het sociaal klimaat op hun werkvloer als ‘goed’. Dat oordeel is het gevolg van duidelijke afspraken op de werkvloer. Beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

In het sociaal overleg is het dus niet altijd kommer en kwel, meent Bart Buysse. “De media focussen veel op nationale conflicten, zoals nu met de aangekondigde nationale staking op 24 juni. Die actie is heel erg jammer, maar in veel bedrijven werkt het overlegmodel wel degelijk.”

Toch plaatst de VBO-directeur een kanttekening: “Lang niet alle werkgevers vinden dat de officiële overlegorganen bijdragen tot een betere communicatie tussen werkgever en werknemers. Wij raden alle bedrijven dan ook aan om de communicatie met de werknemers niet zomaar aan de vakbondsdelegatie over te laten. De directie moet zelf ook durven investeren in rechtstreekse informatieverstrekking naar het personeel.”

Bron: VBO (vbo-feb.be), SD Worx (sdworx.be) en De Standaard (standaard.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen