< Terug naar overzicht

ABVV Metaal en BBTK verwerpen interprofessioneel akkoord

Het ontwerp van het interprofessioneel akkoord (zie ander bericht) ondervindt heel wat weerstand binnen de socialistische vakbond ABVV. Vooral bij ABVV Metaal en bij de bediendebond BBTK zijn de reacties fel.

De socialistische bediendevakbond BBTK is duidelijk in een persbericht: “We stellen vast dat deze tekst op essentiële onderdelen niet overeenkomt met het mandaat dat we aan de leiding van het ABVV hebben gegeven.”

De Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK), aangesloten bij het ABVV, gaat niet akkoord met het huidige voorstel voor een eenheidsstatuut en met het voorgestelde loonakkoord.

Het BBTK zegt wel degelijk voor een verbetering van het arbeidersstatuut te zijn, maar de situatie van de bedienden mag er niet op achteruit gaan. Bovendien wordt de rekening doorgeschoven naar de sociale zekerheid, wat finaal neerkomt op de rug van de werknemers. Zoals het voorgestelde eenheidsstatuut er uitziet, betekent het vooral minder bescherming voor de bedienden en meer kosten voor de sociale zekerheid. Werknemers ontslagen zou voor werkgevers alleen maar goedkoper worden.

Herwig Jorissen, voorzitter van ABVV Metaal, vindt het stappenplan om de kloof tussen arbeiders en bedenden te verkleinen “te klein en ongeloofwaardig”. De huidige metaalarbeiders halen de eerste jaren al helemaal geen voordeel uit het voorstel. De andere opmerkelijke punten in het akkoord, de afschaffing van de carensdag en de aanpassing van de opzegtermijnen, waren in de metaalsector al in orde gebracht. Daarenboven lijkt er geen sprake te zijn van een echt eenheidsstatuut.

Ook het ontwerp van loonakkoord krijgt geen voldoende. De 0,3 procent in 2012 bovenop de indexering, is absoluut te gering, vindt BBTK.

Op 4 februari spreekt de voltallige socialistische vakbond zich uit over het ontwerp. “Wij verdedigen het ontwerp niet. We leggen het voor: dit is wat we uit de brand hebben gesleept”, reageert ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. “De centrales moeten zich nu uitspreken.”

Bron: De Standaard, BBTK

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen