< Terug naar overzicht

Aanwerven via Facebook en LinkedIn steeds populairder

Werkgevers werven steeds vaker via LinkedIn en Facebook. Een oplossing voor de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt is dat echter niet.

Steeds vaker werven bedrijven nieuwe medewerkers via sociale media. Waar drie jaar geleden nog 1 op de 10 bedrijven zijn vacatures probeerde te vullen via kanalen als LinkedIn en Facebook, doet ondertussen bijna 20 procent van de organisaties dat. Dat blijkt uit een enquête over aanwerving bij 4700 Nederlandse werkgevers.

Sociale media als wervingskanalen worden vooral ingezet door bedrijven in de sectoren ‘communicatie & informatie’ en ‘horeca’. Ook bij het werven van hogeropgeleid personeel worden sociale media vaak ingezet. Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties dan weer een goede toegangspoort tot werk. De krantenadvertentie verliest verder terrein. Slechts voor 9 procent van de vervulde vacatures wordt het als wervingskanaal gebruikt.

‘Mismatch’: ook schuld van de bedrijven?

Bij het invullen van vacatures wordt de ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt steeds voelbaarder. Bijna een kwart van de bedrijven geeft in de enquête aan moeite te ondervinden om vacatures in te vullen. In 2011 was dit nog ongeveer een vijfde. Werkgevers noemen het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten als voornaamste oorzaak. Toch stellen ze hun eisen vrijwel niet bij. Ook doen ze weinig aan bijscholing door middel van talentmanagement om kandidaten geschikt te maken voor een functie.

Met name bedrijven in de IT-sector melden knelpunten in de personeelsvoorziening. 48 procent van de vacatures voor IT-personeel is moeilijk vervulbaar, voor technisch personeel is dit 41 procent. Ook het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor commercieel personeel is hoger dan gemiddeld. Naast een gebrek aan kandidaten, wordt het ontbreken van specifieke vakkennis en specifieke werkervaring vaak genoemd door werkgevers.

Ongunstige arbeidsmarktpositie van 50-plussers

De kansen van oudere werklozen op de arbeidsmarkt zijn nog steeds bijzonder ongunstig. De enquête ging daarom ook in op de vraag hoe werkgevers staan tegenover het werven en in dienst houden van werknemers van 50 jaar of ouder.

Van de ondervraagde bedrijven geeft 36 procent aan het afgelopen jaar een 50-plusser te hebben aangeworven. Een derde van de bedrijven treft extra maatregelen om oudere werknemers aan te nemen. Bij bedrijven die al 50-plussers in dienst hebben, is deze bereidheid zelfs groter. En toch: driekwart van de bedrijven geeft echter aan geen maatregelen te nemen om 50-plussers in dienst te houden.

Bron: PW. (pwnet.nl)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen