< Terug naar overzicht

Aantal ziektedagen daalde in april

Werknemers hebben zich in april minder ziekgemeld dan in dezelfde maand vorig jaar. In maart steeg het percentage geregistreerde ziekte-uren nog sterk. Tijdelijke werkloosheid en telewerken zijn een mogelijke verklaring. Tegelijk toont de stijging van de afwezigheden langer dan een maand de impact van covid-19 op de werkvloer.

Terwijl in maart het percentage geregistreerde ziekte-uren bij werknemers nog sterk steeg, evolueerde het nog amper in de voorbije maand april. Zo blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Securex. Dat valt deels te verklaren door telewerk en tijdelijke werkloosheid. Sinds begin mei beschikken artsen over twee soorten medische getuigschriften: een voor arbeidsongeschikten en een voor personen in quarantaine. Maar in de periode die daaraan voorafging, zorgde het ziektebriefje niet voor onderscheid tussen een zieke werknemer en een arbeidsgeschikte werknemer in quarantaine, waardoor veel werknemers door hun werkgever op tijdelijke werkloosheid werden gezet wanneer ze niet konden telewerken. Werkgevers registreren geen ziekte-uren bij tijdelijk werkloze werknemers. Bovendien melden thuiswerkers zich minder vaak ziek bij milde symptomen. Ook de ziekte-uren geregistreerd in maart zijn dus naar alle waarschijnlijkheid een onderschatting van het werkelijke aantal ziekte-uren.

Daarnaast viel natuurlijk het aantal fysieke contacten drastisch terug tijdens de lockdownperiode, waardoor ook andere besmettelijke infectieziekten minder impact hadden en er minder privé-ongevallen voorvielen. Het gevolg is dat werkgevers in april 2020 zelfs maar half zoveel korte afwezigheden (korter dan twee weken) noteerden dan in dezelfde maand vorig jaar.
In maart steeg het percentage ziekte-uren nog sterk, vooral door korte afwezigheden. In april waren veel zieke werknemers echter ook tijdelijk werkloos, met een daling in het aantal door werkgevers geregistreerde ziekte-uren als gevolg. Enkel de stijging van afwezigheden langer dan een maand bevestigt dat covid-19 ook veel werknemers getroffen heeft.

“Bedrijven waar ook na de lockdown telewerk mogelijk blijft, houden hun productiviteit op peil en beperken de impact van tijdelijke werkloosheid. De mogelijkheid tot telewerk houdt wel een gevaar in: we raden werknemers met ziektesymptomen, hoe mild ook, aan om steeds een dokter te raadplegen, ook als ze kunnen thuiswerken. Zeker in deze coronacrisis”, zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

Werknemers waren in april 2020 een derde van hun beschikbare tijd afwezig door tijdelijke werkloosheid en slechts 7 procent door ziekte of privé-ongeval. Een gemiddelde werknemer zag in april zijn aantal werkloosheidsdagen vermenigvuldigd met 36 in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. In maart bedroeg dat vermenigvuldigingsgetal nog slechts 11. Het percentage ziekte-uren bleef wel stabiel in april, terwijl dat in maart nog met 27 procent steeg.

“We stellen vast dat bedrijven echt wel inspanningen leveren om hun medewerkers aan de slag te houden en ze daarbij ruimer en breder kijken dan enkel telewerk”, meldt Iris Tolpe, Partner bij Securex Consulting. “Glijdende uren, variabele uurroosters en vierdagenweken: het zijn slechts enkele voorbeelden van de oplossingen die werkgevers hanteren om de crisis door te komen. Ook grijpen zij niet steeds meteen naar tijdelijke werkloosheid, maar staan ze uiteraard open voor andere vormen van werkonderbreking, zoals tijdskrediet, (corona)ouderschapsverlof enz. Veel werknemers die voorafgaand aan de coronacrisis nog met twijfels zaten, lijken nu sneller geneigd om de knoop door te hakken.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen