< Terug naar overzicht

Aantal werklozen met bedrijfstoeslag (de vroegere bruggepenisoneerden) blijft dalen

Voor het eerst sinds begin 2013 stabiliseert de volledige werkloosheid. Zo daalde de tijdelijke werkloosheid vier opeenvolgde trimesters. Ook de werkloosheid van korte duur daalt voor het eerst en de daling van de jeugdwerkloosheid verscherpt. In totaal telde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 4,5% minder uitkeringsgerechtigden dan vorig jaar.

Dat blijkt uit de trimestriële indicatoren van de arbeidsmarkt die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bekendmaakte. Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen is in het tweede trimester van 2014 stabiel gebleven in vergelijking met het overeenkomstige trimester van 2013: gemiddeld zijn ze met 425.705 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Voor het eerst sinds het eerste trimester van 2013 is er geen verdere stijging van de werkloosheid.

Alleen in het Vlaams Gewest steeg het aantal werkzoekenden met 3,5% tussen het tweede trimester van 2013 en het tweede trimester van 2014. In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalde het aantal werkzoekenden met respectievelijk 2% en 2,3%.

Het aantal werkzoekenden onder de 25 jaar daalde met 8,3%. In de leeftijdsklasse van de 50-plussers is er dan weer een stijging met 8%. Deze stijging is deels te wijten aan het verhogen van de leeftijd tot 60 jaar waarop werkzoekenden een vrijstelling krijgen om zich in te schrijven.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag
Het aantal werklozen met bedrijfstoeslag (voorheen het brugpensioen) blijft afnemen (- 3,6%), evenals het aantal oudere werklozen vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende (- 17,4%). Deze evolutie is deels te wijten aan het optrekken van de leeftijd van 58 naar 60 jaar van de leeftijd vanaf wanneer de vrijstelling kan worden aangevraagd en deels aan het effect van het hogere aantal vertrekkers van werklozen die deel uitmaken van de babyboomgeneratie en met pensioen gaan.

Tijdelijke werkloosheid
De tijdelijke werkloosheid daalt sinds vier trimesters. In vergelijking met het tweede trimester van 2013 bedraagt de daling 25,3% in fysieke eenheden en 29,8% in budgettaire eenheden. Zowel de tijdelijke werkloosheid om economische redenen als om klimatologische omstandigheden is gedaald. Ook de tijdelijke werkloosheid voor bedienden is met 45% afgenomen.

Tijdskrediet
Terwijl het aantal werknemers in loopbaanonderbreking alweer gedaald is met 2,2%, is het aantal werknemers in tijdskrediet licht gestegen met 0,3%. De verminderingen van de prestaties met een vijfde blijven daarentegen stijgen.

Het aantal werknemers dat een ouderschapsverlof of een verlof voor medische bijstand neemt, is nog gestegen, respectievelijk met 8,1% en met 15,7%. In totaal geeft dit een stijging met 2% van alle vormen van onderbreking in vergelijking met het tweede trimester van 2013.

Volgens Eurostat bedraagt de geharmoniseerde werkloosheidsgraad voor België 8,5% tegenover 10,3% voor de Europese Unie en 11,6% voor de eurozone.

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen