< Terug naar overzicht

Aantal aanwervingen eerste werknemer bijna verdubbeld

Afgelopen maand zullen naar schatting dubbel zoveel ondernemers een eerste werknemer aangeworven hebben in vergelijking met januari vorig jaar. Een maatregel binnen het kader van de taxshift die ondernemers moet stimuleren om een eerste werknemer aan te werven, is ongetwijfeld een belangrijke verklaring.

De lasten op arbeid verlagen om zo het concurrentievermogen van werkgevers te verhogen en extra jobs te creëren. Dat is één van de voornaamste doelstellingen die de regering met de verschillende taxshift-maatregelen voor ogen had. Uit eerste cijfers van HR-dienstenleverancier SD Worx blijkt alvast dat de maatregel om ondernemers te stimuleren om een eerste medewerker aan te werven, zijn effect niet heeft gemist.

Verdubbeling

De stijging is deels te verklaren door de iets kalmere decembermaand in 2015. Het aantal aanvragen viel toen met 7,6 procent terug ten opzichte van de maand december in 2014: ondernemers wachtten bewust tot 2016 tot de maatregel zou ingaan, dus die komen er al sowieso bij in januari. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal het aantal ondernemers dat een eerste werknemer aanwerft, verdubbelen in januari.

Niet gratis, wel goedkoper

Uit de aanvragen die SD Worx binnenkrijgt, blijkt dat heel wat ondernemers veronderstellen dat ze hun eerste werknemer volledig gratis of toch zonder werkgeversbijdragen, kunnen aanwerven.

Dat is echter een mythe. Alleen het patronaal basispercentage wordt vrijgesteld, de bijzondere en sectorale patronale bijdragen blijven wel bestaan. Afhankelijk van het paritair comité waartoe het bedrijf behoort, kan het verschil wel beduidend groot zijn.

Wie bijvoorbeeld een eerste arbeider in de bouw (paritair comité 124) aanwerft met een bruto-uurloon van ruim 15 euro, betaalde daar in 2015 nog 1063 euro maandelijkse patronale bijdragen voor. Met de nieuwe maatregel wordt dat in 2016 maandelijks 878,71 euro. Een ondernemer die een eerste bediende aanwerft in het paritair comité 200 met een bruto-maandloon van 3000 euro, betaalde vorig jaar maandelijks 324 euro aan patronale bijdragen. Dat wordt vanaf dit jaar amper 23 euro.

De maatregel concreet

Ter herinnering: de maatregel bepaalt dat een ondernemer sinds 1 januari 2016 een nagenoeg volledige vrijstelling van (basis)werkgeversbijdragen geniet voor een eerste aanwerving. De vrijstelling geldt voor de volledige tewerkstellingsperiode, dus in principe voor onbepaalde duur. Ze kan worden toegepast op tewerkstellingen die aanvangen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020. Binnen deze vijf jaren kan het voordeel ‘opgestart’ worden voor elke ondernemer die voor de eerste keer een werknemer aanwerft. De toepassing van de vrijstelling zal langer kunnen doorlopen dan eind 2020, aangezien het gaat om een vrijstelling gedurende de volledige tewerkstellingsperiode van een eerste werknemer.

Bron: SD Worx (sdworx.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen