< Terug naar overzicht

Aantal 50-plussers met een job blijft stijgen, aantal werkende jongeren daalt

De trend dat er steeds meer 50-plussers aan het werk zijn, wordt ook in 2012 bevestigd. Anderzijds is het aantal werklozen vorig jaar gestegen met 6,5 procent. Vooral de jeugdwerkloosheid is hoog: bijna één op de vijf jongeren is werkloos. Ook de werkgelegenheidsdoelstelling van 73,2 procent in 2020 is nog lang niet in zicht.

Dat blijkt uit de recentste enquête naar de arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie. In 2012 waren er 4.524.000 in België wonende personen aan het werk. Dit is een lichte stijging met 15.000 personen of 0,3 procent in vergelijking met 2011.

Het aantal werkenden neemt procentueel het sterkst toe bij de 50-plussers. Het gaat om een toename met bijna 3 procent. De trend dat er steeds meer 50-plussers aan het werk zijn, wordt dus ook in 2012 bevestigd. Momenteel zijn 52,3 procent van de 50- tot 64-jarigen aan het werk. Tien jaar geleden ging het om 40,9 procent.

Regionale verschillen


De werkgelegenheidsevolutie is echter heel verschillend naargelang van de leeftijdsgroep en de regio van woonplaats. Terwijl het aantal werkende Brusselaars en Walen groeit, neemt het aantal werkenden in Vlaanderen licht af.

In Wallonië gaat het vooral om een toename bij de 50-plussers, terwijl in Brussel de stijging vooral optreedt bij de 25- tot 49-jarigen. De afnemende werkgelegenheid bij Vlaamse jongeren en 25- tot 49-jarigen wordt niet volledig gecompenseerd door de groei bij de 50-plussers.

Jongeren


Jongeren daarentegen komen steeds minder aan de bak. Een trend die zich vooral in Vlaanderen voordoet. Het aantal werklozen van 15 tot en met 24 jaar stijgt procentueel gezien de helft minder sterk dan de werkloosheid van 25- tot 49-jarigen. Toch blijft de werkloosheidsgraad van jongeren hoog in vergelijking met de werkloosheidsgraad van andere leeftijdsgroepen.

De jeugdwerkloosheidsgraad bedraagt immers 19,8 procent. Bij de 25- tot 49-jarigen is 7,2 procent van de beroepsbevolking IAB-werkloos en bij de 50- tot 64-jarigen gaat het om 4,6 procent.

De Belgische werkloosheidsgraad van 15- tot 64-jarigen bedraagt 7,6 procent. 7,4 procent van de vrouwen en 7,7 procent van de mannen is IAB-werkloos.

Werkgelegenheidsdoelstelling nog niet in zicht


In 2012 was in België 67,2 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. Dat cijfer ligt iets lager dan in 2011. België is dus nog ver verwijderd van de vooropgestelde doelstelling van 73,2 procent in 2020.

Vlaanderen blijkt met 71,5 procent het dichtst bij de doelstelling te zitten. Wallonië en Brussel halen respectievelijk 62,5 procent en 58,2 procent.

Bovendien heeft de crisis een grotere invloed op mannen dan op vrouwen. Bij mannen bedraagt de werkloosheid bijna 10 procent, terwijl bij de vrouwen die rond de 4 procent ligt.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen