< Terug naar overzicht

Aanpassing Wet-Renault op til

De federale regering werkt aan een aanpassing van de Wet-Renault, de wet die de procedure bij collectieve ontslagen regelt. Volgens minister van Werk Monica De Coninck worden werknemers nu te vaak voor voldongen feiten geplaatst bij een collectief ontslag.

Sinds de Wet-Renault van kracht is, worden collectieve ontslagen niet meer aangekondigd, maar wel het voornemen voor een collectief ontslag. In de informatiefase die dan begint, is het de bedoeling dat de vakbonden nog alternatieven kunnen aanbrengen. Recente dossiers zoals Ford Genk en Arcelor Mittal tonen echter aan dat personeel en overheid nog steeds verrast worden door een ontslagronde en dat er vaak geen alternatieven mogelijk zijn.

“De procedure-Renault is goedbedoeld, maar komt dikwijls te laat. Vandaar het initiatief van de regering om de wet te evalueren, zodat we sneller op noodsituaties kunnen reageren”, zegt De Coninck in het radioprogramma ‘De Ochtend’. De minister denkt bijvoorbeeld aan het moment waarop vakbonden moeten optreden. “Moeten ze bijvoorbeeld veel actiever worden in de ondernemingsraad of veel vlugger informatie krijgen over de situatie?”

Na de vakantie gaat De Coninck daarover rond de tafel zitten met de sociale partners.

“De minister springt te vroeg en te ver als zij nu al besluit dat de procedure een aanpassing verdient. In het regeerakkoord was afgesproken om de Wet-Renault eerst te evalueren”, reageert Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van werkgeversfederatie Voka.

Libeer wijst erop dat België nu al de strengste regels ter wereld heeft rond collectief ontslag. “Volgens De Coninck worden werknemers toch nog te vaak voor voldongen feiten geplaatst bij een gedwongen ontslag. Maar de beraadslaging in de ondernemingsraad wordt in gang gezet, zodra de werkgever de intentie heeft om over te gaan tot een collectief ontslag. De vraag is of dat nog vroeger kan.”

Libeer geeft toe dat de toepassing van de Wet-Renault soms een lijdensweg is. “Maar dat komt omdat procedures soms misbruikt worden om de overgang van intentie naar beslissing te vertragen zonder dat er iets wezenlijks verandert.”

De Voka-topman betreurt ook de timing van De Coninck. “Bovendien is de timing slecht gekozen, want ook de Europese Commissie werkt aan een initiatief. We wachten beter eerst dat resultaat af. En de werkgevers hebben de nieuwe regeling van het ontslagrecht nog niet verteerd.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen