< Terug naar overzicht

Aanpassing cao 103: tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Eind 2014 schafte de regering-Di Rupo het recht op uitkeringen bij tijdskrediet zonder motief af. De cao nr. 103 die voorziet in het recht op de onderbreking zelf, werd door de sociale partners echter niet aangepast. Werknemers hadden dus de mogelijkheid om alsnog tijdskrediet zonder motief op te nemen, zij het zonder uitkering. Die discrepantie wordt nu weggewerkt. Daarnaast anticipeert de NAR ook al op de verwachte uitbreiding van het tijdskrediet met zorgmotief.

Tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet zonder motief wordt door de Nationale Arbeidsraad (NAR) afgeschaft. Daarmee verdwijnt dus de discrepantie die eind 2014 ontstaan was. Het recht op tijdskrediet met een zorgmotief wordt door de NAR uitgebreid naar 51 maanden. Concreet gaat het om de volgende motieven:

  1. Zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar.
  2. Palliatieve zorg.
  3. Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid.
  4. Zorg voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar.
  5. Zorg voor een minderjarig zwaar ziek kind.

Alleen het tijdskrediet met als motief opleiding blijft behouden op 36 maanden. Werknemers kunnen tijdens hun loopbaan tijdskrediet opnemen op basis van de verschillende motieven, maar het gecumuleerd totaal mag nooit meer bedragen dan 51 maanden. Om het recht op tijdskrediet wegens de eerste drie zorgmotieven of een opleiding te kunnen uitoefenen, is bovendien een sectorale cao of een ondernemings-cao vereist.

Loopbaanvermindering

De NAR voert voor werknemers die twee deeltijdse functies combineren bij verschillende werkgevers nu ook de mogelijkheid in om 1/5de loopbaanvermindering op te nemen op voorwaarde dat de deeltijdse functies samen minstens neerkomen op een voltijdse functie en mits akkoord van de werkgever (of werkgevers) waar de vermindering zou worden genomen. De vermindering kan proportioneel genomen worden bij de beide werkgevers.

Landingsbanen

Er zijn geen aanpassingen op het vlak van de landingsbanen, zijnde de mogelijkheid tot loopbaanvermindering met 1/5de of 1/2de voor werknemers van 60 (in sommige gevallen 55 jaar) of ouder.

De aangepaste cao 103 treedt nog niet onmiddellijk in werking, maar in principe pas bij de publicatie van het KB dat het recht op uitkeringen bij het tijdskrediet met zorgmotief verlengt tot 51 maanden. Mocht dat KB er niet onmiddellijk komen, dan is voorzien dat de aangepaste cao alleszins in werking treedt op 1 april 2017.

Bron: Claeys & Engels (claeysengels.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen