< Terug naar overzicht

Aankondiging collectief ontslag: best door HR voor aandeelhouders

Slecht nieuws meedelen, zoals een herstructurering en bijhorend banenverlies, is meestal de taak van de CEO. Recent onderzoek van het Department of Management aan de Canadese University of Guelph toont dat de manier waarop ontslagen aangekondigd worden, de redenen die opgesomd worden en wie de boodschap brengt, bepalen hoe aandeelhouders reageren op het nieuws.

 

Voor het onderzoek werden 388 aankondigen tot collectief ontslag van mediabedrijven tussen 2006 en 2015 geanalyseerd. Blijkt dat aandeelhouders positief reageren als het bedrijf het collectief ontslag rechtvaardigt door naar externe factoren te verwijzen en bijvoorbeeld een economische crisis of een dalende vraag als excuus inroepen. De aandelenkoersen dalen daarentegen licht als ontslag uitgelegd wordt als een onderdeel van een hoger strategisch doel, zoals het voortbestaan van de organisatie op lange termijn.

Worden collectieve ontslagen gerechtvaardigd door zich te verontschuldigen of ze te omfloersen dan dalen de aandelenkoersen significant. Organisaties die zich verontschuldigen voor ontslagen, geven toe dat de schuld bij hen ligt. Aandeelhouders beschouwen de ontslagen in dat geval als een gevolg van slecht management.

Bedrijven die ontslagen op een positieve manier inkleden en ze dus ontkennen - ‘right sizing’ of transformatie - zien eveneens hun aandelenkoersen significant dalen. Aandeelhouders interpreteren dit als een gebrek aan eerlijke en accurate informatie en vragen zich af welke andere informatie de organisatie verbergt.

Aandeelhouders en andere stakeholders stellen bovendien hoge verwachtingen aan CEO’s. Ze verwachten dat de CEO bij uitstek vooruitziend is en zich bewust is van potentiële kansen en bedreigingen. Ze verwachten dan ook dat hij de juiste acties onderneemt en alternatieven zoekt om ontslagen te vermijden. Als de CEO dan de boodschapper is van het collectief ontslag en hij verwijst naar externe redenen, verontschuldigt zich of geeft toe dat de veranderingen verkeerd werden ingeschat, dalen de aandelenkoersen nog meer.

De onderzoekers besluiten ook dat aandeelhouders negatiever reageren als de aankondiging tot collectief ontslag van de CEO komt en het ontslag is toe te schrijven aan het niet of verkeerd reageren op interne of externe veranderingen. Dit betekent ook dat het inschakelen van de HR-manager of een van zijn collega-managers om de ontslagen aan te kondigen, de negatieve reacties kan temperen.

Bron: The Conversation

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen