< Terug naar overzicht

Aan het werk na burn-out? Het is (lang) niet gedaan…

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid ligt in een op de drie gevallen een mentale problematiek zoals burn-out aan de basis. Het werk weer aanvatten na een burn-out is eenvoudiger gezegd dan gedaan: je terug goed voelen in je job is een hele uitdaging als de werksituatie mee aan de basis lag van de uitval. Het is van cruciaal belang negatieve dynamieken te doorbreken om niet te hervallen. Daarom is meer onderzoek nodig naar kwaliteit van re-integratie na burn-out en welke factoren het welzijn bevorderen en belemmeren. Meer weten en meehelpen, voor uzelf en anderen?

UGent@Work-onderzoekers dra. Claudia Rooman, prof. Eva Derous, drs. Philippe Sterkens (Psychologie) en prof. Stijn Baert (Economie) onderzoeken de kwestie. Daarom doen ze met de warme steun van HR Square een oproep naar mensen die een burn-out hebben gehad, en intussen al terug aan het werk zijn om deel te nemen aan een grootschalige enquête hierover. Wij vragen leden en lezers van HR Square ook niet HR-collega’s te suggereren deel te nemen. Klik hier om deel te nemen. Voor meer uitleg kan je contact opnemen met Claudia Rooman via claudia.rooman@ugent.be. Maar eerst hier nog wat meer uitleg.

De brede doelstelling van het onderzoek is het ondersteunen van gere-integreerde medewerkers die een burn-out hebben gehad in hun verdere loopbaan, zodat zij grondig en duurzaam gere-integreerd geraken op de arbeidsmarkt. Terwijl vele praktijkinitiatieven en ook onderzoek focussen op burn-outpreventie (omgevingsfactoren creëren die het risico op burn-out reduceren), legt dit project de focus op personen die reeds een burn-out doormaakten en intussen opnieuw aan de slag zijn. Deze groep krijgt weinig aandacht. Eens mensen weer aan het werk gaan, wordt er impliciet van uitgegaan dat de burn-out verleden tijd is (de ‘onzichtbaarheid van burn-out’). Uit eerder onderzoek hiernaar in Vlaanderen blijkt dat veel gere-integreerde ex-burn-outpatiënten toch nog worstelen met restsymptomen na herintrede en de kans op heruitval aanwezig blijft. Het is daarom belangrijk dat er meer aandacht gaat naar hervalpreventie. De onderzoekers willen daarvoor een wetenschappelijk hulpmiddel ontwikkelen.

De vragenlijst is eerst gericht op gere-integreerde medewerkers die graag hun welzijn blijvend willen monitoren om zo actief aan hervalpreventie te doen: ze krijgen een zicht op hun situatie (of ze zich in een risicozone bevinden) en hoe ze iets aan die situatie kunnen doen. Naast een overzicht van bevorderende en risicofactoren krijgen werkenden ook een zicht op de remediëringstrajecten die mogelijk zijn als de re-integratie minder vlot verloopt (bijvoorbeeld doorverwijzing naar een jobcoach, psycholoog of andere relevante kanalen). Ten tweede kan de vragenlijst ook mondeling of digitaal samen met een begeleidende jobcoach, arbeidsarts of supervisor worden ingevuld (bijvoorbeeld om de bereikbaarheid voor laaggeschoolden of mensen met een lager taalniveau te verhogen). De afname en interpretatie van de vragenlijst vereist geen academische achtergrond of expertise in stress en burn-out: het doel is laagdrempeligheid en praktische bruikbaarheid voor elke werknemer en werkgever die met dit thema aan de slag wil.

Bron: UGent|@Work. Meedoen: http://bit.ly/burnout_study

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen