< Terug naar overzicht

Aan de slag met werk

Werkgevers en werknemers kunnen tegenwoordig terecht op de website aandeslag.be om een overzicht te krijgen van al de inspanningen die de overheid doet om mensen aan werk te helpen.

De webtoepassing is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over tewerkstellingsmaatregelen van de Belgische overheden en instellingen. Ze wil een eenvoudige en centrale toegang bieden tot de informatie die op het internet beschikbaar is over federale en regionale maatregelen die als doel hebben de tewerkstelling te bevorderen.

Initiatiefnemers zijn de Federale en Gewestelijke overheden in samenwerking met de VDAB, het Vlaams departement Werk en Sociale Economie, de RSZ, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de RVA, de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De website biedt aan de werkgever die een werkzoekende wil aanwerven de mogelijkheid om de voor hem gunstigste maatregel te zoeken. Aan de werkzoekende biedt de site een overzicht van steunmaatregelen waarop zijn toekomstige werkgever bij zijn aanwerving een beroep kan doen. Zowel werkgever als werknemer kunnen een overzicht raadplegen van meer dan honderd maatregelen en premies waarop zij recht hebben. Via het beantwoorden van enkele vragen, krijgt men een selectie van maatregelen waarvoor men in aanmerking komt. Daarnaast kunnen de maatregelen opgezocht worden die specifiek gericht zijn op de tewerkstelling van personen die tot een bepaalde doelgroep behoren. In de beschrijving van de maatregel vindt men meer over de te volgen procedures en de financiële voordelen. Eveneens wordt aangeduid welke maatregelen kunnen gecombineerd worden en welke niet. Bij elke maatregel worden de contactgegevens van de te raadplegen overheidsinstelling vermeld. Wanneer er nieuwe maatregelen in voege treden, worden deze onmiddellijk opgenomen. Maatregelen die enkel gelden voor één sector zijn niet opgenomen in het overzicht.

In de toekomst zal de toepassing uitgebreid worden met een berekeningsmodule die toelaat de financiële voordelen die gepaard gaan met de maatregel(en) te berekenen.


Verdwaald in het doolhof van tewerkstellingsmaatregelen? Eén adres: http://www.aandeslag.be of http://www.werk.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen