< Terug naar overzicht

9 op de 10 bedienden zijn thuis productiever

De vrees dat medewerkers profiteren van thuiswerk blijkt totaal ongegrond. 86 procent van de bedienden die soms van thuis werkt, presteert evenveel of meer werkuren dan op een andere werkdag die hij op kantoor doorbrengt. 92 procent verzet zelfs evenveel of meer werk. Bovendien kan thuiswerk bijdragen tot een daling van het aantal ziektemeldingen.

57 procent van de Belgische bedienden geniet van de mogelijkheid om (soms) thuis te werken. 46 procent daarvan doet dat dan ook regelmatig. Ruim 43 procent werkt af en toe thuis en 11 procent nooit. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 922 bedienden.

Organisaties moeten thuiswerk dan ook nog sterker promoten, omdat bedienden dan productiever en efficiënter werken. Er zijn wel enkele voorwaarden: de jobinhoud moet thuiswerk mogelijk maken, de bediende wil zelf graag van thuis uit werken, en kan dit doen in geschikte werkomstandigheden (apart bureau, snel internet, …). Een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid is eveneens cruciaal. Als leidinggevende kan je niet iedereen laten thuiswerken. Tot slot mag thuiswerk geen excuus zijn om niet naar kantoor te komen. Een vergadering blijft de voorrang behouden.

Productiviteit en efficiëntie

De meeste bedienden zijn thuis productiever dan op kantoor. Ze geven aan bij thuiswerk evenveel of meer te presteren dan op een vergelijkbare werkdag op kantoor: 86 procent besteedt evenveel of meer uren en 92 procent verzet evenveel of meer werk. Slechts een kleine minderheid presteert thuis minder dan op kantoor (14 procent minder uren, 8 procent minder werk).

De thuis gewerkte uren worden bovendien ook efficiënter besteed. Want van de bedienden die thuis evenveel uren presteren als op kantoor, meent toch 36 procent in die uren meer werk te presteren dan op kantoor (en slechts 3 procent presteert minder). Van de kleine minderheid die thuis minder lang werkt dan op kantoor, meent toch 39 procent thuis in minder tijd evenveel werk te verzetten en 15 procent zelfs meer werk dan op kantoor.

De meerderheid kan dus thuis efficiënter werken dan op kantoor. Studies tonen dan ook aan dat werknemers op kantoor vaak gestoord worden tijdens hun werk. Bijvoorbeeld door lawaaihinder (telefoons van collega’s, gesprekken, machinehinder), vragen van collega’s, hun eigen mailbox, telefoon, sociale media, … Deze stoorzenders verlagen de productiviteit dramatisch (minder efficiënt, meer stress en meer fouten).

Regelmaat zorgt voor productieboost

Regelmatig thuiswerk geeft nog een extra stimulans aan de productiviteit. De meeste bedienden die regelmatig thuis werken, verrichten bij thuiswerk meer werk dan op kantoor (62 procent). Bij de bedienden die slechts af en toe thuis werken, is dat een minderheid (44 procent). Sporadische thuiswerkers kunnen natuurlijk ook minder productief zijn omdat ze net die dag thuiswerken voor een boodschap of om te zorgen voor een ziek familielid.

Thuiswerk bestrijdt het absenteïsme

De dalende frequentie van het aantal ziektemeldingen tijdens de voorgaande jaren lijkt voor een stuk haar verklaring te vinden in de mogelijkheid tot thuiswerk. Thuiswerk verlaagt de drempel om door te werken bij gezondheidsklachten zoals een verkoudheid of lichte lichamelijke ongemakken. Een grote meerderheid van de zieke bedienden maakt gebruik van de mogelijkheid die zijn werkgever biedt om thuis door te werken (62 procent).

Frederik Anseel, professor Arbeidspsychologie aan de Universiteit Gent, onderschrijft de resultaten: “Deze bevindingen bevestigen wat de wetenschappelijke literatuur al enkele jaren suggereert. Wanneer medewerkers de kans krijgen om op regelmatige basis thuis te werken, verhoogt dit niet alleen hun welbevinden, maar helpt dit hen ook om productiever te zijn. Thuiswerk geeft medewerkers dan ook de mogelijkheid om het werk flexibeler af te stemmen op hun persoonlijke levenssituatie.”

Bron: Securex (securex.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen