< Terug naar overzicht

8 op de 10 werkgevers verwachten netto jobverlies door robotisering

8 op de 10 CEO’s menen dat ze meer dan 5 procent van hun personeel zullen moeten laten gaan door de robotisering. Terwijl minder dan 6 op de 10 uitgaan van meer dan 5 procent aanwervingen. Netto zullen er dus jobs verloren gaan. 47 procent van de werkgevers denkt dat de impact van de robotisering zich zal manifesteren over 3 tot 5 jaar.

De studie van HR-dienstverlener Acerta toont aan dat bedrijven wel degelijk bezig zijn met de digitalisering. CEO’s gaan ervan uit dat de impact het grootst zal zijn in de industrie (42 procent), gevolgd door de bank- en verzekeringssector (38 procent) en de dienstensector (35 procent). 47 procent denkt dat de impact van de vierde industriële revolutie op de eigen organisatie al voor over 3 tot 5 jaar is, 41 procent houdt het bij later dan 5 jaar.

79 procent verwacht kleiner personeelsbestand

Verwacht wordt dat computers en robots de komende jaren almaar meer taken zullen overnemen van de werknemers. Uit de studie komt duidelijk naar voren dat dit een impact zal hebben op het huidige personeelsbestand. Volgens de CEO's zullen zowel kaderleden (3 procent), administratieve bedienden (21 procent), productiebedienden (25 procent) als arbeiders (16 procent) de impact voelen, terwijl 35 procent geen impact verwacht op de tewerkstelling.

Toch gaan CEO’s ervan uit dat ze ook op zoek zullen moeten naar medewerkers. Acht op de 10 CEO's geven aan dat dit zal leiden tot extra aanwervingen. Die aanwervingen zullen nodig zijn omdat de productie toeneemt (28 procent). En omdat de inhoud van de jobs verandert en hiervoor werknemers met andere competenties nodig zijn (51 procent).

Uit de studie blijkt echter dat directies veronderstellen dat de optelling van het verlies aan jobs en de creatie van nieuwe jobs per saldo zal uitdraaien op minder personeelsleden. Acht op de 10 CEO’s verwacht ten gevolge van Industry 4.0 meer dan 5 procent van zijn personeel te moeten laten gaan, terwijl slechts 55 procent van hen verwacht meer dan 5 procent te zullen aanwerven. Netto mag dus verwacht worden dat door de vierde industriële revolutie bij de bestaande bedrijven jobs verloren gaan.

Grotere spanningen op de arbeidsmarkt

De stijgende loonkosten, de concurrentie en productvernieuwing zorgen ervoor dat CEO’s mee willen evolueren. Ze erkennen de impact van de robotisering op hun personeelsbeleid. Ze zien er een opportuniteit in om te reageren op de krapte op de arbeidsmarkt en op de uitstroom van oudere werknemers. Maar het nieuwe landschap vereist een grondige update van het huidig wetgevend kader rond 'Werkbaar en Wendbaar Werk'.

De maatregelen die federaal minister van Werk Kris Peeters heeft genomen, zijn slechts enkele eerste stappen in de goede richting, zo luidt het. Maar het nieuwe wettelijke kader zal nog meer aangepast moeten worden met het oog op de huidige vierde industriële revolutie, zodat werkgevers wendbaarder worden en zich sneller kunnen aanpassen aan deze nieuwe omgeving.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen