< Terug naar overzicht

7066 jobs minder bij kmo’s

Tijdens het eerste kwartaal van 2014 is de structurele tewerkstelling bij Vlaamse kmo’s gedaald met 1,8% in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis betekent dit een verlies van 7066 jobs. De te hoge loonkosten zijn de belangrijkste reden waarom ondernemers niet aanwerven.

Dat blijkt uit de driemaandelijkse KMO Tewerkstellingsmonitor van HR-dienstengroep ADMB en ondernemersvereniging Unizo. De monitor is gebaseerd op de tewerkstellingsgegevens van een constant staal van ruim 19.000 kmo’s in Vlaanderen, die ruim 100.000 werknemers tewerkstellen.

De structurele tewerkstelling bij de Vlaamse kmo’s daalde tijdens het eerste kwartaal van 2014 met 1,8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 is er een daling van de structurele tewerkstelling met 1,1%. Dit komt neer op een verlies van 7066 jobs, ofwel gemiddeld 588 per maand.

Op sectoraal vlak levert de tewerkstellingsmonitor een aantal verschillen op. Bij de financiële diensten (+8,7%) en de transportsector (+2,9%) stijgt de structurele tewerkstelling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 met respectievelijk 8,7% en 2,9%. In de dienstensector en de distributie is er nagenoeg een status-quo. De sterkste daling zien we in de horeca (-5,1%) en de gezondheidszorg (-3,4%). Ook de bouw (-1,7%), de industrie (-1,3%) en de vrije beroepen (-1,1%) krijgen klappen.

Uit een enquête van Unizo bij 926 ondernemers blijkt dat de hoge loonkosten voor 8 op de 10 de belangrijkste reden zijn om geen eerste of extra personeelslid aan te nemen. De onzekerheid of iemand voor langere tijd tewerkgesteld kan worden, de kosten bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst en de economische onzekerheid weerhoudt 4 op de 10 ondernemers. Het verdwijnen van de proefperiode remt bijna een derde, de administratieve rompslomp een kwart.

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen