< Terug naar overzicht

67,3 procent van de 20-64-jarigen is aan het werk

In de eerste helft van 2011waren er bijna 4.500.000 in België wonende personen aan het werk en 332.000 werklozen. De werkgelegenheidsgraad van 15-64-jarigen bedraagt 61,9 procent, de werkloosheidsgraad 6,9 procent en de activiteitsgraad 66,5 procent.

Dit blijkt uit de meest recente resultaten van de enquête naar de arbeidskrachten (Labour Force Survey) van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en van de 26 andere EU-lidstaten.

Tegen 2020 moet 75 procent van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn. Deze ambitieuze doelstelling werd vastgelegd in de Europa 2020-strategie, die van de Europese Unie een duurzame economie met veel werkgelegenheid wil maken.

In de eerste jaarhelft van 2011 is in België 67,3 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. Hiermee presteert België onder het Europese gemiddelde van 68,5 procent. Vooral de werkgelegenheidsgraad van 55-64-jarigen en van vrouwen blijft - ondanks recente vooruitgang - laag in België.

In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2010 is de totale werkgelegenheid gestegen met 42.000 eenheden of 0,9 procent. Ook de werkloosheidsgraad is sterk gedaald, vooral bij vrouwen, jongeren en in het Waals Gewest. Het aantal werklozen is met 18,3 procent gedaald in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2010.

De werkgelegenheidsgraad neemt licht toe en de activiteitsgraad daalt, behalve bij de 50-plussers.

Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen