< Terug naar overzicht

66% Vlaamse werknemers heeft jaarlijks beoordelings- en/of functioneringsgesprek

Beoordelings- en/of functioneringsgesprekken komen minder voor bij arbeiders dan bij bedienden en (midden)kaders. Bovendien voldoen de beoordelings- of functioneringsgesprekken bij arbeiders minder aan de voorwaarden voor een ‘goed’ gesprek.

STV - Innovatie & Arbeid, een onderzoeksinstelling van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV), ondervroeg 1700 Vlaamse werknemers. Uit de cijfers blijkt dat ongeveer twee derde (66%) van de Vlaamse werknemers jaarlijks beoordelings- en/of functioneringsgesprekken heeft. Op basis daarvan worden vaak promoties of loonsverhogingen toegekend. Tien procent van de ondervraagden ontvangt voorts wel een schriftelijke prestatiebeoordeling, maar zonder bijhorend gesprek.

Het valt op dat deze gesprekken minder vaak voorkomen bij arbeiders dan bij uitvoerende bedienden en (midden)kaders. Slechts 52% van de arbeiders in Vlaanderen heeft een gesprek waarin zijn prestaties worden beoordeeld en/of zijn functioneren wordt besproken.

Bij de bedienden en (midden)kaders is de situatie anders: 69% van de uitvoerende bedienden en 81% van de midden(kaders) wordt jaarlijks onderworpen aan een gesprek.

De resultaten van de enquête leren dat ‘goede’ beoordelings- en functioneringsgesprekken aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn van belang voor zowel de tevredenheid over de gesprekken als de werkmotivatie van de werknemers.


De voorwaarden:Niet enkel de prestaties van de medewerker worden beoordeeld, ook het functioneren komt aan bod.
De werknemer krijgt voldoende tijd om het gesprek voor te bereiden.
De leidinggevende bereidt het gesprek voor.
Het gesprek vindt plaats in een rustige ruimte.
Het gesprek wordt niet uitgesteld.
Er worden concrete afspraken gemaakt tijdens het gesprek.

Een ‘goed’ beoordelings- of functioneringsgesprek is er slechts bij:12% van de arbeiders.
26% van de uitvoerende bedienden.
33% van de (midden)kaders.

Nog enkele markante resultaten (in % van alle werknemers die een beoordelings- of functioneringsgesprek krijgen):Het gesprek duurt minder dan 15 minuten: 19%.
Het gesprek duurt tussen 15 en 30 minuten: 43%.
Krijgt vooraf info: 62%.
Mag het onderhoud voorbereiden: 72%.
Er wordt geen verslag gemaakt: 19%.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen