< Terug naar overzicht

65 procent van Belgische bedrijven biedt outplacement aan bij ontslag

Ooit was outplacement een uitzondering en een privilege voor kaderleden of managers. De jongste jaren heeft het fenomeen zich gedemocratiseerd. Een internationaal onderzoek naar gangbare opzeggingspraktijken brengt aan het licht dat outplacement nu meer een gewoonte dan een eigenaardigheid is bij een ontslag. In België biedt 65 procent van de bedrijven outplacement aan bij ontslag.

Net voor het uitbreken van de wereldwijde economische crisis onderzocht HR-dienstverlener Right Management de gangbare opzeggingspraktijken. We zetten de belangrijkste en opvallendste resultaten op een rij:

Wet domineert opzeggingspraktijk


De juridische context is in combinatie met het bedrijfsbeleid de belangrijkste bepalende factor (62 procent) van de ontslagpolitiek. Vooral in Europa zijn opzeggingspraktijken in grote mate bepaald door nationale wetgeving, met België als uitschieter. In bijna de helft (44 procent) van de ondervraagde Belgische bedrijven is de ontslagpolitiek enkel bepaald door de nationale wetgeving.
Opvallend is ook dat vooral in groeimarkten (zoals in Azië) opzeggingspraktijken vaker worden bepaald door de wetgeving dan in ontwikkelde landen (21 procent versus 13 procent). Ondanks de vaak sterke invloed van nationale en lokale wetgeving, blijft er nog voldoende ruimte over om een eigen ontslagbeleid te voeren.

Ontslagbeleid ‘professionaliseert’


Een meerderheid van de ondervraagde bedrijven (58 procent) heeft een formeel en schriftelijk ontslagbeleid inzake opzeggingstermijnen en vergoedingen. In Europa beschikt slechts 22 procent (in België 24,8 procent) van de bedrijven over een formeel beleid. Slechts 4 procent zegt geen formeel ontslagbeleid te hebben.
In de vorige studie naar ontslagpraktijken, in 2002, was dit nog 15 procent van de respondenten. Dit wijst erop dat ontslag op een meer professionelere manier aangepakt wordt.

Wie krijgt opzeggingsvergoeding?


Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn de meeste bedrijven wereldwijd (63 procent) bij wet verplicht om een bepaalde opzeggingstermijn te respecteren. Het in aanmerking komen voor een opzeggingsvergoeding varieert per regio. In Noord-, Midden- en Zuid-Amerika heeft meer dan de helft van de bedrijven (54 procent) geen minimumvereiste. In Europa daalt dit aantal tot 32 procent en in Azië tot 34 procent.
De belangrijkste reden om een opzeggingsvergoeding te geven is een inkrimping van het personeel (77 procent) en reorganisatie (75 procent). Al is het in Europa en Azië meer gebruikelijk om opzeggingsvergoedingen toe te kennen aan werknemers die ontslagen worden omwille van slechte prestaties.

Langere opzeggingstermijnen in België


Top executives genieten de grootste opzegging in functie van het aantal dienstjaren, ongeacht of ze ontslag nemen (3,39 weken per jaar anciënniteit) of ontslagen worden (3,52 weken per jaar anciënniteit). Opvallend is dat Belgische werknemers, ongeacht het niveau, langere opzeggingstermijnen kennen.
Onafgezien van de functie of het type van opzegging, is het aangeboden ontslagpakket meestal een globale som geld. Meer dan de helft (56 procent) van de ondervraagde bedrijven heeft een plafond bepaald voor de opzeggingsvergoeding. Meer dan de helft van de Belgische ondernemingen (51 procent) legt evenwel geen plafond op.

Belangrijke extraatjes in opzeggingspakket


De meest voorkomende voordelen opgenomen in een opzeggingspakket, zonder rekening te houden met functies, zijn begeleidingsprogramma’s (outplacement, financiële planning), voortzetting van voordelen zoals ziekteverzekering en financiële compensaties en, in iets mindere mate, bedrijfsmiddelen (een auto of het gebruik van een kantoor).
Hoewel in de meeste gevallen er geen wettelijke verplichting bestaat, biedt een grote meerderheid (73 procent) van de bedrijven outplacement aan. 65 procent van de Belgische bedrijven neemt outplacement op in zijn ontslagpakket.

Ontslagbeleid vrij stabiel


Een vergelijking met dezelfde studie uitgevoerd in 2002 leert dat een ontslagbeleid redelijk stabiel is. 61 procent van de respondenten zegt de voorbije drie jaar er niets aan gewijzigd te hebben en 66 procent is dat ook niet van plan in de nabije toekomst.
De helft van degenen die wel plannen te sleutelen aan hun ontslag, wil de voordelen en/of de vergoedingen verhogen, een derde wil die verminderen. Van de Belgische ondernemingen met veranderingsplannen zegt 21 procent de voordelen en/of vergoedingen naar beneden toe te herzien, 30 procent te verbeteren. Dat het onderzoek voor het echte uitbreken van de crisis is afgenomen, kan die voornemens misschien vertekenen.

Het onderzoek


Het onderzoek werd uitgevoerd in 28 landen met meer dan 1500 antwoorden van HR-professionals en senior managers die verantwoordelijk zijn voor het ontslagbeleid in hun organisatie.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen