< Terug naar overzicht

60 procent meer werknemers op rand van burn-out sinds begin pandemie

Bijna één op drie (28,5 procent) Belgische werknemers loopt het risico op een burn-out. Nog meer alarmerend is dat van die groep bijna de helft (13,4 procent) op het randje staat. Die groep groeide tijdens de coronaperiode met maar liefst 61,4 procent. Dat zijn heel wat cijfers om te concluderen dat het niet goed gesteld is met het mentaal welzijn van werknemers.

Deze conclusies komen uit een onderzoek van Securex in samenwerking met KU Leuven op basis van de Burnout Assessment Tool. Het risico op burn-out bij werknemers is in de afgelopen coronajaren sterk toegenomen. Waar dit in 2018 en 2019 nog bij 23,8 procent van de werknemers het geval was, steeg het burn-outrisico tot 28,5 procent in het najaar van 2021. Dit omvat niet-afwezige werknemers die een verhoogd risico lopen alsook zij die effectief op de rand van een burn-out staan en zich elke dag kunnen ziekmelden.

Vijf triggers voor burn-out

Vijf specifieke (werk)kenmerken zijn verantwoordelijk voor zo’n 41 procent van de burn-outklachten. “Dit onderzoek brengt ons dichter bij het kraken van de burn-outcode,” zegt professor Hans De Witte, arbeidspsycholoog gaan KU Leuven. Vier van deze triggers verslechterden de afgelopen drie jaar. Zo steeg het percentage werknemers met emotionele werkbelasting van 32 naar 40 procent, en met privébelasting van 31 naar 38 procent tussen de periode voor corona en najaar 2021. De groep werknemers met jobonzekerheid evolueerde van 23 naar 27 procent en met hoge werkintensiteit van 27 naar 31 procent. De vijfde invloedrijke factor, rolconflicten, bleef wel stabiel. Dat is vermoedelijk deels door verminderd contact met collega’s door meer telewerk en tijdelijke werkloosheid.

“We kennen nu de grootste triggers van burn-outrisico", gaat professor De Witte verder. “Zo stellen we vast dat de coronacrisis net op die triggers zwaar heeft doorgewogen. Veel werknemers kampten ondanks steunmaatregelen met een hogere jobonzekerheid en met zwaardere werkintensiteit door lagere bezettingen en het uitvallen van collega’s. Ook hadden ze een hogere emotionele werkbelasting door besmettingen, financiële onzekerheid of mentale moeilijkheden om zich heen. Dat leidt dan weer tot zwaardere privébelasting, versterkt door minder bewegingsmogelijkheden en door de combinatie thuiswerk-gezinsleven.”

Wie loopt meer risico?

Securex onderzocht ook welke profielen een verhoogd risico op burn-out lopen. Zo blijkt dat het risico daalt met de leeftijd. Werknemers jonger dan 25 jaar hebben gemiddeld 2,4 keer meer risico op burn-out dan werknemers ouders dan 54 (39 procent vs 16,3 procent).

Ook de gezinssamenstelling is van belang. Alleenstaanden met jonge kinderen hebben 39,5 procent meer risico dan andere werknemers (33,3 vs 23,9 procent). Universitair geschoolden blijken dan weer een significant lager risico te lopen dan lager geschoolden (20,5 vs 25,5 procent).

Tenslotte is het risico op burn-out ruim een kwart hoger in Wallonië dan in Vlaanderen (28 vs 22,5 procent). Securex concludeert uit het onderzoek dat deze achtergrondkenmerken samen hoogstens 5 procent van het risico op burn-out verklaren en dus sterk ondergeschikt zijn aan de (werk)kenmerken, die samen 41 procent verklaren, en dus belangrijker zijn.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen