< Terug naar overzicht

50-plussers minder flexibel en niet mee met technologie menen rekruteerders

Oudere kandidaten hebben beduidend minder kans op een interview dan jongere. In de ogen van rekruteerders zijn 50-plussers minder flexibel en minder mee met technologie, zo leert nieuw onderzoek aan de UGent.

Onderzoek toont aan dat aanwervingsdiscriminatie ten aanzien van oudere kandidaten een groot probleem is in België. Over de redenen voor deze discriminatie is echter weinig bekend. Doctoraal onderzoeker Hannah Van Borm en professor Stijn Baert van de vakgroep Economie aan de UGent deden empirisch onderzoek bij Vlaamse HR-professionals om na te gaan welke stereotypieën en attitudes ten aanzien van oudere kandidaten in de praktijk leeftijdsdiscriminatie verklaren.

“Om te verklaren wat de lagere aanwervingskansen van oudere kandidaten drijft, lieten we de selectieverantwoordelijken de fictieve kandidaten evalueren omtrent alle mogelijke verklaringen die in de internationale wetenschappelijke literatuur worden gegeven voor leeftijdsdiscriminatie, maar nog amper of niet empirisch werden getoetst”, zegt Hannah Van Borm.

Tijdens het experiment lieten de selectieverantwoordelijken in het bijzonder de ingeschatte technologische kennis en skills, de ingeschatte flexibiliteit en de ingeschatte opleidbaarheid van kandidaten doorwegen bij hun beslissing om al dan niet kandidaten uit te nodigen voor een gesprek en bij hun inschatting van het finaal aanwerven van deze kandidaten. De minder goede inschatting van oudere kandidaten op deze kenmerken verklaart dus in belangrijke mate hun lagere aanwervingskansen.

Zo scoren Vlaamse selectieverantwoordelijken oudere kandidaten duidelijk lager voor vijf zaken die deze kandidaten mogelijk minder productief zouden maken.

  • Oudere kandidaten worden als minder goed opleidbaar gezien. Elk extra levensjaar verlaagt de inschatting van de trainbaarheid van een kandidaat met 2,7 procent.
  • Ook de inschatting van lagere fysieke capaciteiten bij oudere kandidaten is statistisch sterk significant. De stelling ‘ik denk dat deze kandidaat over voldoende fysieke capaciteiten beschikt om productief te zijn in de baan’ wordt voor wie tussen 40 en 43 is gematigd positief ingeschat, terwijl er bij kandidaten tussen 60 en 63 jaar duidelijk twijfels zijn.
  • Een iets kleiner, maar nog steeds duidelijk stigma is er inzake de inschatting van mindere technologische kennis en skills.
  • Hetzelfde geldt voor een verwachte lagere flexibiliteit naarmate kandidaten ouder zijn.
  • Ten slotte vrezen selectieverantwoordelijken ook dat andere werknemers minder graag met ouderen zullen samenwerken.

Ook voor het stigma van een hogere loonkost werd evidentie gevonden. Toch is er ook positief nieuws. Zo worden oudere kandidaten inzake betrouwbaarheid gemiddeld beter ingeschat.

Voorts werden jonge en oude kandidaten vrij gelijkaardig ingeschat qua mentale capaciteiten, sociale capaciteiten, creativiteit, motivatie, nauwkeurigheid en samenwerking met klanten.

“Ongunstige behandeling van oudere kandidaten meten is één zaak, deze problematiek aanpakken is een andere. Ons onderzoek geeft duidelijk aan welke kwaliteiten 50-plussers in de verf moeten zetten bij het solliciteren om bestaande stigmata te compenseren. Met bijscholingen omtrent technologie slaan ze duidelijk twee vliegen in één klap! Ook de eigen flexibiliteit in de verf zetten lijkt cruciaal”, zegt professor Stijn Baert.

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen