< Terug naar overzicht

40 procent van pas aangeworven medewerkers kijkt binnen het jaar al uit naar ander werk

In het eerste jaar na de aanwerving kijkt 40 procent van de werknemers al uit naar een andere job. Het effectieve verloop blijkt uiteindelijk op 15 procent te liggen, maar de intentie om de organisatie meteen te verlaten is reëel.

Dat blijkt uit het jaarlijkse werknemersonderzoek van SD Worx, afgenomen bij 5000 werknemers. Te weinig aandacht voor persoonlijke voorkeuren van sollicitanten draagt hiertoe bij, zo blijkt uit een ander onderzoek van de HR-dienstverlener naar de voorkeuren van werknemers voor een job, begin dit jaar afgenomen bij 2000 respondenten.

Dat pas aangeworven medewerkers meteen weer uitkijken naar ander werk, kan worden verklaard door een daling van de werknemerstevredenheid tijdens het eerste jaar van tewerkstelling. Na een jaar zijn nieuwe medewerkers vaak ontnuchterd over hun groeimogelijkheden en kansen op zelfontplooiing binnen het bedrijf.

Een tweede reden voor deze ontevredenheid is een zekere mismatch met de organisatie. Belgische bedrijven houden te weinig rekening met de voorkeuren van de sollicitanten.

Vijf facetten


Uit het onderzoek blijkt ook dat sollicitanten over het algemeen op zoek gaan naar een job die de volgende vijf facetten bevat: zekerheid, welzijn, kwaliteit, duidelijkheid en erkenning.

Jobs met veel ‘verandering’ willen vele werknemers op dit moment niet. Dat kenmerk vinden de meeste sollicitanten het minst belangrijk.

Arbeiders hechten meer belang aan ‘prestatie en vooruitgang’ dan bedienden, die 'zekerheid en veiligheid' verkiezen. Mannen gaan meer dan vrouwen op zoek naar een job die verantwoordelijkheid of leiderschap vraagt.

Terwijl jongeren creativiteit en innovatie op prijs stellen, prefereert de 45-plusser zekerheid, veiligheid en kwaliteit.

Opmerkelijk ten slotte is dat sollicitanten in de privésector veel waarde hechten aan een job waarin prestatie en vooruitgang belangrijk zijn, terwijl kandidaten voor een job bij de overheid relatief meer belang hechten aan een job die veel sociale contacten en sociale interactie biedt, alsook de mogelijkheid tot samenwerking.

Bron: SD Worx

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen