< Terug naar overzicht

38 procent van de werknemers combineert job met jonge kinderen

38 procent van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar. Meestal werken zij volgens een uurrooster, maar is er voldoende flexibiliteit om werk en gezin te combineren. Toch blijft er nood aan extra opvangfaciliteiten voor kinderen en zorgbehoevenden. De werkgelegenheidsgraad bij vrouwen met kinderen is dan ook lager dan bij vrouwen zonder kinderen. Bij mannen geldt het omgekeerde.

Dat blijkt uit de resultaten van een bevraging over de combinatie werk en gezin die de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie tijdens het tweede kwartaal van 2010 koppelde aan de Enquête naar de Arbeidskrachten. 16.289 personen van 15 tot en met 64 jaar deden mee aan de bevraging. Geëxtrapoleerd naar de totale bevolking gaat het om ongeveer 6.832.000 personen.

Van alle werkende personen tussen 15 en 64 jaar zorgt 37,9 procent voor ten minste één eigen kind of een kind van de partner. Dat kind is jonger dan 15 jaar en maakt deel uit van het huishouden. De overige 62,1 procent heeft alleen kinderen die 15 jaar of ouder zijn of heeft geen kinderen in het huishouden.

Werkgelegenheidsgraad


Binnen de leeftijdsgroep 25-49 jaar is er een duidelijk verschil tussen de werkgelegenheidsgraad van personen met kinderen en personen zonder kinderen.

De werkgelegenheidsgraad van vrouwen tussen 25 en 49 jaar met minstens één kind is een beetje lager (75 procent) dan die van vrouwen zonder kinderen (77,2 procent). Bij jonge vrouwen is het verschil het grootst. In de leeftijdsklasse van 25 tot 29 jaar ligt de werkgelegenheidsgraad van vrouwen met kinderen 15,6 procentpunt onder die van vrouwen zonder kinderen.

Bij mannen van 25 tot en met 49 jaar is de situatie net andersom. De werkgelegenheidsgraad van mannen met kinderen in het huishouden ligt 9,6 procentpunt hoger (90,9 procent) dan die van mannen zonder kinderen (81,3 procent).

Opvang


Om werk en gezin te combineren, doen de meeste een beroep op kinderopvang. 31,8 procent van de werkenden met kinderen jonger dan 15 jaar maakt wekelijks gebruik van kinderopvang voor het jongste kind. Met opvang wordt bedoeld opvang in crèches, in kinderdagverblijven, bij onthaalouders, voor- en naschoolse opvang en kleuteronderwijs. Hooggeschoolden maken meer gebruik van kinderopvang dan laag- en middengeschoolden.

Toch is er nog een gebrek aan betaalbare opvang, van zowel kinderen als personen die door ouderdom, ziekte of een handicap zorgbehoevend zijn. Daarom werkt 20 procent vrouwen en 10 procent van de mannen deeltijds of niet.

Vast uurrooster, toch flexibiliteit


Meer dan de helft van de loontrekkenden (56,6 procent) tussen 14 en 64 jaar werkt volgens een vast uurrooster opgelegd door de werkgever met een vast begin- en einduur. 23 procent heeft een flexibel uurrooster, waarbij de werkgever bepaalt hoe het begin- en einduur varieert (inclusief ploegenarbeid).

Bij de andere uurregelingen kan de werknemer, binnen bepaalde grenzen, zelf zijn begin- en einduur bepalen. 7,2 procent van de loontrekkenden heeft de mogelijkheid om uren op te sparen. Doorgaans gaat het om een systeem van glijtijden en met de mogelijkheid om uren te recupereren.

7,6 procent heeft een variabel uurrooster, maar zonder de mogelijkheid om uren op te sparen. 3,7 procent van de loontrekkenden bepaalt zelf hoe ze hun arbeidstijd indelen, zonder formele regeling.

Er zijn procentueel gezien meer vrouwen dan mannen met een vast uurrooster. Ook laaggeschoolden werken eerder volgens een vast uurrooster. Een flexibel uurrooster opgelegd door de werkgever, komt vooral in de horeca, de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening voor.

In de meeste gevallen kunnen loontrekkenden wegens gezinsredenen het begin- of einduur van hun werkdag aanpassen (56,7 procent) of een hele dag vrij nemen (37,3 procent).

Bron: FOD Economie

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen