< Terug naar overzicht

3 op de 10 Belgen slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op het werk

Pesterijen kenden op twee jaar tijd een belangrijke stijging met 35 procent. Meestal duiden werknemers hun leidinggevende aan als dader van pesterijen, discriminatie of ongewenst seksueel gedrag. Werknemers die zich slachtoffer voelen, hebben meer kans om langer en vaker afwezig te zijn, verlaten gemakkelijker hun bedrijf en voelen zich minder in staat om tot de recent verhoogde pensioenleeftijd te werken.

Ruim 29 procent van de Belgische werknemers geeft aan met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag te worden geconfronteerd. 19 procent stelt te maken te krijgen met agressie op de werkvloer, 14 procent geeft aan gepest te worden, nog eens 14 procent voelt zich gediscrimineerd en 2 procent voelt zich slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag.

Het aantal werknemers dat te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, stijgt met 21 procent ten opzichte van 2013, toen het nog om 24 procent van de Belgische werknemers ging. De stijging is vooral te wijten aan de toegenomen pesterijen (+35 procent) en agressie (+21 procent) op de werkvloer. Dat blijkt uit het nieuwe, tweejaarlijkse onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1754 werknemers.

De leidinggevende als pester

14 procent van de werknemers voelt zich slachtoffer van pestgedrag. In 64 procent van de gevallen wordt de leidinggevende als pester aangeduid, in 30 procent is dat een collega, in 19 procent een groep collega’s en in 36 procent een externe persoon.

Jongeren onder de 30 jaar voelen zich minder gepest dan oudere werknemers (8 versus 15 procent). Pesterijen vinden meer plaats in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen (19 en 18 procent versus 12 procent).

Agressie neemt licht toe

Ruim 19 procent van de werknemers zegt slachtoffer te zijn van agressie op de werkvloer, vaak door iemand van buiten de organisatie, zoals een klant of een patiënt (46 procent). Hierdoor ligt het aantal slachtoffers van agressie ook hoger in sectoren waar werknemers veel contacten hebben met klanten of patiënten, zoals de publieke sector (23 procent versus 17 procent in de private sector ). Bedienden geven meer aan slachtoffer van agressie te zijn dan arbeiders en kaderleden (20 procent versus 17 procent). Net zoals de pesterijen op de werkvloer, komt ook agressie meer in Wallonië voor dan in Vlaanderen en Brussel (24 procent versus 18 en 17 procent).

Er is geen wijziging in de cijfers voor discriminatie en ongewenst seksueel gedrag. 14 procent van de werknemers voelt zich gediscrimineerd, in de meeste gevallen door zijn leidinggevende (70 procent). 18 procent voelt zich door een collega gediscrimineerd, 19 procent door een groep collega’s en 10 procent door externen. Andermaal is er meer discriminatie in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen (20 en 16 procent versus 12 procent).

Net als 2 jaar geleden, voelt 2 procent van de werknemers zich slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag, altijd door de leidinggevende (100 procent). 42 procent geeft aan dat dit bovendien ook door een collega gebeurde, 16 procent door een groep collega’s en 23 procent door een externe persoon. Ongewenst seksueel gedrag op het werk maakt meer dan dubbel zoveel slachtoffers bij vrouwen dan bij mannen. En ook meer bij twintigers dan bij oudere werknemers.

De gevolgen

Werknemers die zich gepest, gediscrimineerd of slachtoffer voelen van agressie, lopen 2 tot bijna 3 keer meer risico om langer dan een maand afwezig te zijn van het werk dan werknemers die zich geen slachtoffer voelen. Vaak zijn zij ook meer frequent afwezig (3 of meer keer in hetzelfde jaar) en is hun wens om op korte of lange termijn de huidige werkgever te verlaten groter dan bij werknemers die zich geen slachtoffer voelen.

Bovendien voelen werknemers die geconfronteerd worden met agressie zich minder in staat om lang te werken dan hun collega’s. Hetzelfde geldt voor werknemers die zich gediscrimineerd of gepest voelen.

Bron: Securex (securex.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen