< Terug naar overzicht

150.000ste cao geregistreerd

Een Waals charcuteriebedrijf heeft donderdag de 150.000ste collectieve arbeidsovereenkomst laten registeren sinds de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités 50 jaar geleden in voege trad.

Donderdag 10 januari 2019 registreerde de griffie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg de 150.000ste collectieve arbeidsovereenkomst sinds de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités 50 jaar geleden in voege trad.

Deze was een ondernemings-cao ingediend door een Waals charcuteriebedrijf. De eerste akte die in 1969 werd geregistreerd, was een sectorale cao ingediend door het Paritair Comité van de Zeevisserij.

De voorbije jaren, en dan vooral sinds de invoering van het systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden beloning (cao 90), boomt het aantal ondernemingsakten. Maar ook het aantal sectorakkoorden blijft op niveau. Al valt hier wel tweejaarlijks een piek en een dal op. Dit heeft alles te maken met het tweejaarlijks interprofessioneel akkoord (IPA) dat afgesloten wordt binnen de Groep van Tien. Dat akkoord wordt vervolgens vertaald in sectorale akkoorden. Zo wordt in 2019 opnieuw een piek verwacht als de tweejaarlijkse sectorale onderhandelingen in de paritaire comités worden gelanceerd.

Bron: FOD Waso

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen