< Terug naar overzicht

13 procent van de Belgische werknemers voelde zich afgelopen jaar gediscrimineerd

Zowat alle Belgische werknemers vinden dat iedereen gelijke kansen verdient op de arbeidsmarkt. Toch voelde 13 procent van de Belgen zich het voorbije jaar gediscrimineerd. Gender en leeftijd beschouwen de Belgen als de belangrijkste diversiteitsthema’s, maar ook in die domeinen is nog werk aan de winkel.

Trendonderzoeksbureau Trendhuis bevroeg in zijn jaarlijkse Werkbarometer welgeteld 4635 Belgen en stelt vast dat een meerderheid van de Belgen diversiteit als een onlosmakelijk onderdeel van de werkvloer beschouwt. Mooi, maar jammer genoeg steekt discriminatie toch nog geregeld de kop op. Zo voelde 13 procent van de Belgen zich in 2017 gediscrimineerd op de werkvloer. Van de werknemers met niet-Belgische roots ervoer 14 procent discriminatie op basis van origine, en had 8 procent van de vrouwen tussen 20 en 35 jaar het gevoel dat hun gender hen parten speelde.

Daarnaast valt op dat leeftijdsdiscriminatie zowel jongeren (7 procent) als 50-plussers (9 procent) trof. Jongeren hekelen niet voldoende kansen te krijgen van de ‘traditionele’ managers, terwijl ouderen worden bekeken als een groep die niet meer om kan met veranderingen.

Gelijkheid op het vlak van leeftijd en gender vinden Belgen het belangrijkst. Het valt hier op dat Belgen vooral wakker liggen van thema’s die het dichtst bij henzelf staan. Thema’s als religie, financiële situatie of opvallende uiterlijke kenmerken worden als minder nijpend ervaren.

Ook gendergelijkheid blijft pijnpunt

Met het oog op de toenemende maatschappelijke aandacht voor gendergelijkheid vallen enkele hardnekkige pijnpunten op. Zo zeggen vrouwen vaker dat ze lijden aan stress: voor één op de vier is de combinatie van werk en gezin één van de grootste oorzaken. Liefst 7 procent van de vrouwen tussen 20-35 jaar voelde zich in 2017 zelfs gediscrimineerd vanwege de gezinssituatie.

Hoewel 96 procent van de Belgen vinden dat een vrouw aan de top van een bedrijf kan staan, nemen vrouwen slechts 30 procent van de topfuncties in. En juist een betere werk-gezinsbalans zou ervoor zorgen dat meer vrouwen een topfunctie zouden nastreven.

Uit het onderzoek komt eveneens naar voren dat één op de tien Belgen vindt dat een (toekomstige) zwangerschap een geldige reden is om iemand niet aan te werven. Als je het aan arbeiders vraagt, is zelfs 18 procent die mening toegedaan.

Streven naar diversiteit

Uit de studie blijkt eveneens dat 86 procent van de Belgen het liefst in een divers team werkt. Bovendien vinden negen op de tien Belgen dat iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, gezinssituatie of seksuele voorkeur aan de top van een bedrijf kan staan. Een hoopvol signaal, maar de uitvoering laat nog op zich wachten. Er gaapt wel degelijk een kloof tussen de hoopvolle standpunten en de dagelijkse praktijk.

Bron: Trendhuis (trendhuis.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen