< Terug naar overzicht

1,2 miljoen euro voor veiligheid en efficiënter managen van bedrijventerreinen

Op initiatief van Vlaams minister van Economie Philippe Muyters trekt de Vlaamse regering 1.200.000 euro uit voor een open projectoproep om de veiligheid op bedrijventerreinen te verhogen. Daarnaast voorziet het nieuwe kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement ook in eerstelijnsadvies, informatie en ervaringsuitwisseling.

Bedrijven die zich op hetzelfde bedrijventerrein bevinden, werken steeds vaker samen op het vlak van energie, logistiek, duurzaam woon-werkverkeer, eco-efficiëntie, beveiliging en dergelijke meer. Dat bedrijventerreinmanagement draagt op die manier bij tot een hogere efficiëntie en effectiviteit voor de individuele bedrijven. De Vlaamse Regering ondersteunt bedrijventerreinmanagement, en wil bestaande en nieuwe initiatieven daaromtrent zowel financieel als niet-financieel verder ondersteunen, inspelend op actuele thema’s en de behoeften van het werkveld.

Projectoproep

Zo wordt een nieuwe projectoproep gelanceerd om de algemene veiligheid op bedrijventerreinen te verhogen, aangezien dit op veel terreinen een groot knelpunt is. Met deze oproep worden projecten beoogd die op een integrale en duurzame manier de veiligheid op bedrijventerreinen gestructureerd aanpakken. De oproep richt zich op zowel voorbereidende trajecten als op uitvoeringsprojecten en technologische investeringen en is daarom opgesplitst in drie onderdelen:

  • Vooreerst is een subsidie uitgetrokken voor de uitvoering van een integrale screening op het vlak van beveiliging, brandveiligheid of verkeersveiligheid (80 procent van de totale kosten met een maximum van 20.000 euro).
  • Daarnaast is ook een subsidie voorzien voor uitvoeringskosten voor eenmalige technologische maatregelen, aanpassingen aan de inrichting van het terrein en preventieve campagnes (voor 50 procent van de totale kosten met een maximum van 50.000 euro).
  • Ten slotte komen ook voorbereidende trajecten voor de inplanting en uitbating van een truckersparking in aanmerking voor subsidie (ten bedrage van 60 procent van de totale kosten met een maximum van 70.000 euro).

Deze projectoproep wordt georganiseerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen en is gericht tot bedrijventerreinverenigingen, beheerders van bedrijventerreinen en lokale besturen. Projectaanvragen kunnen worden ingediend tot 31 mei 2017.

Kennisnetwerk

Naast de projectoproep beveiliging wordt ook een kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement opgericht, dat alle belanghebbenden wil ondersteunen via eerstelijnsadvies, informatie en ervaringsuitwisseling. Het kennisnetwerk werd uitgebouwd door de vijf Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) en richt zich tot bestaande en opstartende bedrijventerreinverenigingen, lokale besturen en ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen.

Bron: Persbericht Vlaams minister van Economie Philippe Muyters

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen