< Terug naar overzicht

10 jaar dienstencheques

De dienstencheque wordt 10 jaar. Het systeem moest onder meer een antwoord bieden op het zwartwerk. Voor de gebruikers moest het de combinatie werk en gezin eenvoudiger maken. Vandaag werken er 168.000 werknemers in het systeem, met opbouw van sociale rechten, en maken bijna 900.000 gezinnen gebruik van dienstencheques.

Federgon, de federatie die onder meer de dienstenchequesector vertegenwoordigt, bestempelt de dienstencheques als een nooit gezien succesverhaal. In 2003 kreeg het systeem van de dienstencheque in ons land zijn huidige vorm.

De oorspronkelijke doelstelling van 20.000 werknemers werd al na anderhalf jaar gehaald. Vorig jaar waren de dienstencheques in België goed voor 168.000 werknemers, waren 4,3 procent van alle banen in België dienstenchequebanen en waren er bijna 900.000 gebruikers.

Federgon pleit voor continuïteit en voor een harmonieuze overgang van de sector, van een federale naar een regionale bevoegdheid. “Het is belangrijk dat de aankoopprijs voldoende laag wordt gehouden, zo niet vertrekt de klant, met zijn huishoudhulp, naar het zwarte circuit”, stelt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon.

Ook de strijd tegen malafide bedrijven blijft voor Federgon één van de belangrijkste strijdpunten en vraagt daarom het behoud en zelfs een verstrenging, van de erkenningsregeling voor dienstenchequebedrijven, alsook een betere en snellere controle op bedrijven met fiscale en parafiscale schulden.

Ten slotte vraagt de federatie de herziening van de 60 procent-regel. Herwig Muyldermans: “De dienstenchequebedrijven worden geconfronteerd met de beperkingen van het activeringsbeleid, maar kunnen hier onmogelijk het slachtoffer van zijn.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen