< Terug naar overzicht

1 op de 2 zelfstandigen in Vlaanderen heeft 'werkbaar werk'

Meer dan de helft van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen heeft 'werkbaar werk'. Net zoals bij de werknemers, is werkstress ook bij de zelfstandige ondernemers het belangrijkste knelpunt om te komen tot meer werkbaar werk. Eén op de drie Vlaamse zelfstandige ondernemers kampt met werkstress. Daarnaast ondervindt bijna een derde van de actieve zelfstandige ondernemers een problematische werk-privébalans.

Dat blijkt uit een enquête bij 12.000 actieve zelfstandige ondernemers die de Stichting Innovatie & Arbeid (SERV) driejaarlijks organiseert. In 2013 heeft 51,4 procent van de Vlaamse zelfstandige ondernemers werkbaar werk. Dit komt neer op een stijging van 3,6 procentpunt ten opzichte van 2010.

Werk dat het label ‘werkbaar’ krijgt, voldoet aan vier voorwaarden: het leidt niet tot (problematische) werkstress, het houdt evenwicht met het privéleven, het biedt voldoende leerkansen en blijft motiverend.

Sinds 2007 is het aandeel zelfstandige ondernemers dat geconfronteerd wordt met werkstress, afgenomen van 36,7 procent naar 33,4 procent. Ondanks de daling blijft werkstress het grootste knelpunt: 110.000 van de zelfstandige ondernemers heeft in 2013 werkstress.

Ook het aandeel van zelfstandige ondernemers dat kampt met een problematische werk-privébalans is sinds 2007 (34,5 procent) afgenomen. Toch blijft het in 2013 voor 31,6 procent of 104.000 zelfstandige ondernemers een pijnpunt.

De grote meerderheid van de zelfstandige ondernemers blijft gemotiveerd aan de slag. Slechts 8,4 procent ervaart hun job in 2013 als demotiverend, dit aantal is vrijwel ongewijzigd sinds 2007 (8,2 procent). Het aandeel zelfstandige ondernemers dat voldoende leerkansen ervaart in hun job, was in 2007 reeds positief (94,4 procent) en is in 2013 nog licht gestegen (95,3 procent).

Vakkennis en ondersteuning


Niet enkel vaktechnische kennis, maar ook een gedegen opleiding in beheer en management van de zaak beïnvloeden de werkbaarheid van de zelfstandige ondernemers positief. Van de zelfstandige ondernemers die zich voldoende opgeleid voelen op het vlak van beheer en management, heeft 55,3 procent werkbaar werk. Bij de zelfstandige ondernemers die zich hiervoor onvoldoende opgeleid voelen, geeft 41,6 procent aan werkbaar werk te hebben.

Ook de ondersteuning door een sociaal netwerk (verenigingen, externe adviseurs, familieraad) beïnvloedt het hebben van werkbaar werk. Bij de zelfstandige ondernemers die zich goed ondersteund voelen door een sociaal netwerk, ervaart 59,3 procent hun job als werkbaar, bij de zelfstandige ondernemers met geen of beperkte ondersteuning is dit 45,9 procent.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen