< Terug naar overzicht

1 op de 14 werknemers dagelijks gepest, 1 op de 8 wekelijks

Een nieuw onderzoek maakt duidelijk dat pesten op het werk een ernstig probleem is in Vlaamse ondernemingen en andere organisaties. En de werkomgeving doet er wel degelijk toe.

Uit een onderzoek van Groep Idewe en de KU Leuven bij 3083 werknemers in Vlaanderen blijkt dat 6,9% van de werknemers een dagelijks slachtoffer is van pesten op het werk. 12,6% is wekelijks het slachtoffer en 13,8 % maakt maandelijks pestgedrag mee. 

Niet alleen de cijfers, ook de mogelijke oorzaken werden onderzocht. Daaruit blijkt dat de werkomgeving er zeker toe doet. Pesterijen komen immers meer voor in stressvolle werkomgevingen. Zowat 28,5% van de werknemers die dagelijks gepest worden, weten niet wat hun precieze rol op het werk is, 13,6% geeft aan zich onzeker te voelen over de toekomst van hun job en 7,5 % meldt dat ze op het werk met tegenstrijdige vragen te maken krijgen.

Het werkt ook omgekeerd: een aangename werkomgeving beschermt werknemers tegen pesterijen. Werknemers die zich gesteund voelen door collega’s en leidinggevenden, zijn minder slachtoffer van pesterijen op de werkvloer. 80,2% van de werknemers die aangeven nooit slachtoffer te zijn van pesterijen, ervaren regelmatig tot bijna altijd steun van hun collega’s en leidinggevenden. 

Waarom maakt stresserende omgeving sommigen meer kwetsbaar? 

Het is duidelijk dat een stresserende werkomgeving de werknemers kwetsbaar maakt voor pesterijen op het werk. Enerzijds omdat gestresseerde werknemers een makkelijk doelwit zijn voor pesterijen. De werknemers raken uitgeput, waardoor ze zichzelf moeilijker kunnen verdedigen tegen negatief gedrag (bijvoorbeeld tegen roddels en beledigingen). Anderzijds doen gestresseerde werknemers een poging om deze werkstress te reduceren (bijvoorbeeld afleiding zoeken om er minder aan te denken), waardoor ze de normen en waarden op het werk kunnen schenden (bijvoorbeeld in termen van productiviteit). Dit maakt hen een doelwit voor de collega’s die deze schending niet tolereren en willen bestraffen.

Primaire preventie: focus op de werkomgeving en het individu 

Naast de werkomgeving, zijn er ook persoonlijke factoren die werknemers kwetsbaar maken voor pesten op het werk, zoals overgevoeligheid, weinig zelfvertrouwen en lage sociale vaardigheden. Met oog op het voorkomen van pesten op het werk is het dan ook belangrijk om zowel op de werkomgeving als individuele kwetsbaarheidsfactoren te focussen. 

Momenteel ontwikkelt Groep Idewe (met professor Lode Godderis en onderzoekster Whitney Van den Brande) in samenwerking met de KU Leuven (met professor Elfi Baillien en professor Hans De Witte) een e-learning-tool die beide factoren in rekening brengt. Met deze tool willen ze werknemers leren om beter om te gaan met werkstressoren en hen op die manier weerbaar maken tegen pesten op het werk. 

Bron: Idewe


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen