< Terug naar overzicht

1 op de 10 werknemers heeft één of andere vorm van loopbaanvermindering

Het tijdskrediet is in 2016 gedaald met 10 procent. Toch blijft het aantal werknemers met loopbaanvermindering ongewijzigd. Eén op de tien werknemers vertoeft in het ene of andere systeem van tijdskrediet of loopbaanvermindering.

Sinds de verstrenging van de voorwaarden, wordt er wel degelijk minder tijdskrediet opgenomen, zo bevestigen cijfers van de RVA. HR-dienstengroep Acerta onderzocht bij 40.000 werkgevers in de privésector of er daardoor meer werknemers voltijds aan het werk zijn. Het antwoord is evenwel een heel duidelijke neen: de daling in het stelsel van tijdskrediet wordt vrijwel volledig gecompenseerd door stijgingen in de verschillende vormen van thematisch verlof. Het totaal percentage loopbaanverminderingen of loopbaanonderbrekingen bleef tussen 2015 en 2016 zo goed als gelijk. Het principe van ‘loopbaansparen’ in de wet-Peeters kan nochtans een alternatief zijn.

De laatste jaren werden de voorwaarden voor de toegang tot het tijdskrediet in stappen bijgestuurd. Bedoeling was om het systeem selectiever te maken en de toegang tot het tijdskrediet te reserveren voor een aantal welbepaalde doelen. Een daling van het aantal werknemers in tijdskrediet zou het logische gevolg zijn.

De cijfers van de RVA tonen aan dat het aantal werknemers dat opteert voor tijdskrediet, het laatste jaar met ongeveer 10 procent is gedaald. Het populairste blijft de vermindering van de prestaties met 1/5.

Uiteindelijk nog altijd status-quo van loopbaanvermindering

Tijdskrediet is echter niet de enige formule voor werknemers uit de privésector om hun loopbaan te onderbreken of verminderen. Naast tijdskrediet, kan een werknemer een beroep doen op één van de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof) om loopbaanvermindering te nemen. Dirk Wijns, Director Acerta Consult: “Het vermoeden was dat er per saldo niet zoveel zou veranderen. Als we onze cijfers over alle types van onderbreking of vermindering samen bekijken, dan zien we dat vermoeden ook bevestigd.”
Uit onderzoek op de Acerta-data blijkt dat een behoorlijk deel van de werknemers in de private sector één of andere vorm van loopbaanvermindering of –onderbreking geniet. En dat aandeel stijgt nog steeds jaarlijks.

Belangrijke stijging van ouderschapsverlof, vooral bij mannen

De moeilijker toegang tot het tijdskrediet heeft zich niet vertaald in een daling van het aantal werknemers in één of andere vorm van loopbaanonderbreking of -vermindering. Vooral de toename van het aantal ouderschapsverloven in 2016 is hiervan de oorzaak. Van de werknemers met één of andere vorm van loopbaanonderbreking of -vermindering geniet één op de drie van deeltijds ouderschapsverlof.

En de vraag naar die vorm van thematisch verlof blijft stijgen. De cijfers van Acerta komen uit op een stijging van 15 procent ten opzichte van de situatie in 2013. Opvallend is dat ouderschapsverlof sterk in de lift zit bij de mannen. Bij mannen tekent zich een stijging op van 25 procent tegenover 2013, terwijl dit bij vrouwen stabiel blijft. Vooral deeltijds ouderschapsverlof zit in de lift.

Dirk Wijns: “Het voorstel dat Europees Commissaris voor Werk Marianne Thyssen net voor de zomer deed, namelijk de uitkeringen bij ouderschapsverlof optrekken tot de hoogte van een ziekteverzekering, wat een verdubbeling of zelfs een verdrievoudiging van de uitkering zou betekenen, zal de populariteit van dit type thematisch verlof wellicht nog doen toenemen.”

Verzorging van ernstig zieke

Het aantal werknemers dat gebruikmaakt van voltijds of deeltijds palliatief verlof of van thematisch verlof voor het verzorgen van een ernstig zieke, is verdubbeld sinds 2012. In 2016 was ongeveer 0,5 procent van het aantal werknemers gedurende een gedeelte van het jaar om één van deze redenen afwezig.

Waarom niet de eigen loopbaan kunnen sturen?

Met de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk is het principe in de maak dat werknemers in de toekomst tijd kunnen opsparen om later tijdens hun loopbaan als betaald verlof op te nemen. De werknemer zou, binnen de afspraken met zijn werkgever, jaarlijks een aantal vakantiedagen als extralegaal voordeel kunnen opbouwen. Het systeem zou toelaten om zelfs de opgespaarde vakantiedagen over de jaren ‘op te sparen’ en dit over verschillende werkgevers heen.

Dirk Wijns: “Jammer genoeg komen de sociale partners niet tot een werkbare oplossing. Nochtans kan een dergelijke maatregel de werknemer nu juist de kans geven om zelf het heft in handen te nemen en zijn eigen loopbaan te sturen. Het zou een alternatief kunnen zijn voor bestaande formules van loopbaanvermindering of -onderbreking.”

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen