Welke rol kan Joe Biden spelen bij HR in de States?

Biden-HR en Trump-HR zal fundamenteel verschillend zijn voor uw collega’s over de Grote Plas. Tenminste, als de Democraten begin 2021 twee zetels winnen voor de senaat in Georgia. Gebeurt dat niet, dan kunnen de Republikeinen zeer veel tegenhouden of vertragen. De weddenschappen zijn open, altijd trouwens in de US. De Society for Human Resources Management (SHRM) maakte een stand van zaken op. Als Biden en Kamala Harris hun slag thuishalen, komen de US wat dichter bij de EU op ons terrein. Een korte samenvatting voor de geïnteresseerden.

Geen vast werk is dodelijk voor veel mannen (en vrouwen)

Tijdelijk werk werd eerder al in verband gebracht met een slechte gezondheid en de kans om vroegtijdig te sterven. Voor haar doctoraatsonderzoek onderzocht Rebeka Balogh van de VUB-onderzoeksgroep Interface Demography de relatie tussen arbeidsstatuut en sterfte aan de hand van gegevens uit de Belgische volkstelling. De resultaten zijn onthutsend en zouden zowel beleidsmakers als bedrijfsleiders en HR diep moeten doen nadenken over de inzet van flexibele contracten. Moet er geen gas teruggenomen worden?

Johan Van Looy (CEO INNOCOM): “Een directie die alles beslist, maakt het bedrijf zeer kwetsbaar”

Niet de directie, maar de medewerkers zelf nemen bij INNOCOM het beheer van de onderneming in handen. CEO Johan Van Looy kruipt in een zeer dienende rol en hakt pas knopen door als het echt niet anders kan. In de aanloop naar de ‘HR Square Conference Hiërarchie en autonomie: een valse tegenstelling?’ gaan we op bezoek bij de onderneming waar de baas zegt dat iedereen er CEO is.

Corona en het ‘nieuwe werken’: de VUB is meer dan mee

‘Dankzij’ corona komt het nieuwe werken en de erbij horende de personeelsorganisatie in stroomversnelling. In overleg met de vakbonden neemt de universiteit extra welzijnsmaatregelen om personeel te ondersteunen tijdens tweede coronagolf. De VUB keert aan alle medewerkers een telewerkvergoeding uit van 50 euro per maand, ze voorziet in extra verlofdagen voor campuswerkers, verzorgt extra trainingen en een babysit-service. Maar de organisatie verandert ook structureel door het telewerken. Ook om kosten te besparen door minder vierkante meters in te nemen.

Groot potentieel voor individuele opleidingsrekening: kwart werknemers betaalt zelf opleiding

De federale regering wil werk maken van een individuele opleidingsrekening, waarbij voltijds werkende Belgen op termijn recht hebben op gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar. Het potentieel daarvoor is erg groot, stelt HR-dienstenbedrijf Acerta vast op basis van een enquête bij een representatieve steekproef van meer dan 2.000 werkende Belgen. Zes op tien werknemers mogen van hun werkgever een opleiding volgen die aansluit bij de huidige functie. En een kwart betaalt zelf om een opleiding te volgen.

OR en CPBW: weinig of geen inspraak, wel bescherming

De sociale verkiezingen voor de ondernemingsraden (OR) en Comités Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn nu volop aan de gang. Bij de start ervan publiceerden drie onderzoekers van HIVA (KU Leuven) een rapport over werknemersinspraak in organisaties via de OR en het CPBW. Een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten.

‘Baanbrekende Werkgevers’: 113 organisaties ondertekenden charter

Begin september lanceerden De Lijn, Antwerp Management School en Jobat een oproep aan organisaties om het charter Baanbrekende Werkgever te ondertekenen. Samen willen de initiatiefnemers de uitdagingen rond werkmobiliteit en hybride werken in Vlaanderen onder de aandacht brengen en aanpakken.

Vrouwen hebben kleinere hersenen. Helaas voor HR?

De Nederlandse psychiater en neurowetenschapper – een vrouw met een relatief klein hoofd – Iris Sommer (UMC Groningen) publiceerde zopas een boek met de titel ‘Het vrouwenbrein’. Daarin staat te lezen dat het gemiddelde vrouwenbrein een flink stuk kleiner is dan dat van mannen (200 gram) en dat haar hersenschors liefst 17 procent minder zenuwcellen telt. Zullen we maar stoppen met alle acties voor vrouwen op managementniveau? Of zijn zij toch minstens even slim en goed als mannen?

Beter HR kan laaggeschoolde winkelbedienden (en hun werkgevers) helpen

Automatisering en digitalisering heeft een belangrijke impact op zowel het aantal als het profiel van winkelbedienden. Dat blijkt uit een onderzoek dat Buurtsuper.be, de UNIZO-sectororganisatie van zelfstandige voedingsdetailhandel, liet uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Maar liefst een op vier respondenten geeft aan in de toekomst minder van deze werknemers aan te werven. Dat betekent dat er minder tewerkstelling in de sector wordt verwacht. Maar is er ook iets positiefs? Ja, als er meer goed HR komt.

Samenwerkingsakkoord VDAB en Stad Gent

Voor de derde legislatuur op rij sluiten VDAB Oost-Vlaanderen en Stad Gent een samenwerkingsakkoord. In de overeenkomst staan zowel de grote actielijnen als concrete projecten beschreven, op maat van de noden en de kansen van de Gentse arbeidsmarkt.

Tot 11 procent meer loopbaanonderbrekingen in maanden met corona ouderschapsverlof

De voorbije maanden zorgde het ‘corona ouderschapsverlof’ voor meer loopbaanonderbrekingen bij de Belgische werknemers uit de private sector. Tegelijk daalde het belang van het gewone ouderschapsverlof. Het zijn vooral de moeders die hun loopbaan voor de kinderen onderbreken. Maar het populairste zijn loopbaanonderbrekingen bij oudere werknemers: de leeftijdscategorie ouder dan 50 jaar vertegenwoordigt 60 procent van alle loopbaanonderbrekingen.

Bedrijfswagen: niet kapot te krijgen door corona en telewerk

De bedrijfswagen zal ook na corona een belangrijke extralegale manier van belonen blijven in heel wat bedrijven. Meer dan de helft van de werkgevers blijft de bedrijfswagen als een toegevoegde waarde in het loonpakket zien. Dat blijkt uit het loononderzoek van HR-dienstengroep Acerta, KU Leuven en HR Square. Loon op basis van anciënniteit wordt wel door meer en meer bedrijven in vraag gesteld. Twee derde wil loonstijgingen op basis van anciënniteit herbekijken. Meer werkgevers zijn bereid om hun werknemers te belonen op basis van prestaties in plaats van gewerkte uren.

Tijdelijke werkloosheid: nog geen einde

De tijdelijke werkloosheid voor corona wordt verlengd tot (minstens) 31 maart 2021 voor alle ondernemingen. Dat besliste de federale regering. De betrokken werknemers ontvangen 70 procent van hun bruto-inkomen, met een maximum van 2.755 euro plus een extra van ongeveer 5 euro per dag van de RVA. Massale afdankingen worden daardoor misschien uitgesteld of hopelijk vermeden.

Thuiswerk: eerst toch even goed nadenken…

Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht en de Erasmus Universiteit Rotterdam vonden sterke aanwijzingen dat online op zijn eentje werken niet voor alle jobs de beste oplossing is. Vooral voor werkzaamheden die diep denkwerk vereisen, zouden resultaten significant achteruitgaan. Neem dus niet te gemakkelijk aan dat thuiswerk altijd beter de norm wordt: denk goed na voor de zet waagt.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen