Werknemers betrekken doet bedrijven innoveren

Om succesvol te innoveren, betrekken bedrijven hun werknemers best in dat proces. Een HR-beleid dat inzet op werknemersbetrokkenheid komt dus ook de innovatie ten goede. Dat blijkt uit een analyse van Europese data, door onderzoekers van de KU Leuven.

Helemaal terug: de krappe arbeidsmarkt

Het aantal ontvangen vacatures toont in maart een vrij spectaculair herstel ten opzichte van een jaar eerder (plus 69,2 procent). Het wordt voor u weer wat harder zoeken naar goed volk.

Een op zes managers heeft een oogje op eigen medewerker

Maar liefst een op zes (16 procent) Nederlandse managers zegt wel eens een oogje te hebben gehad op iemand uit zijn of haar team. Bijna een op tien (9 procent) heeft ook daadwerkelijk een (geheime) relatie gehad met een van zijn medewerkers. You too?

Leven na HR: “Het is niet zomaar winkeltje spelen”

Is er leven na HR? Jazeker, klinkt het bij Jos Destrooper en Karl Bolle. Beiden waren succesvolle HR-directeuren die op een dag een andere weg kozen. We zoeken hen opnieuw op. “Ik moet heel eerlijk zijn en zeggen dat ik heel dankbaar ben dat ik eerst een aantal jaren in een directiecomité heb mogen werken.”

Evalueren of niet? Kijk vooruit.

Gooit corona de jaarlijkse evaluatiegesprekken definitief over boord? Professoren Adelien Decramer en Mieke Audenaert (Universiteit Gent) pleiten toch voor het behoud van het gebruik van prestatiemanagement, maar dan in een gewijzigde vorm. Groep Huyzentruyt liet zich niet tegenhouden door corona om feedbackgesprekken gericht op duurzame loopbanen in te voeren.

Zoektocht ontslagen werknemers naar nieuwe job duurt sinds corona gemiddeld anderhalve maand langer

De gemiddelde termijn voor werknemers om na een ontslag een nieuwe job te vinden, steeg in 2020 van 4,5 naar 5,9 maanden. Dat blijkt uit een analyse van bij 2.400 werknemers die ontslagbegeleiding kregen. Niet alleen namen werknemers vorig jaar meer tijd om hun ontslag te verwerken, ook de economisch onzekere situatie speelde een rol. Bovendien sleepten sollicitatieprocedures in bedrijven door corona ook langer aan. Bedrijven deden in 2020 wel meer moeite om ontslagen werknemers aan een nieuwe job elders te helpen.

Driekwart werknemers wil zich laten vaccineren als werkgever het vraagt

De beroepsbevolking wereldwijd kijkt hoopvol en optimistisch naar het verdere verloop van 2021. Dat blijkt uit het laatste Workmonitor-onderzoek van Randstad. Uit dit halfjaarlijkse onderzoek, dat in het eerste kwartaal van 2021 werd uitgevoerd bij onder meer dan 27.000 werknemers in 34 markten, blijkt dat werknemers over de gehele wereld klaar zijn om terug te keren naar hun werkplek en meer dan bereid zijn om het vaccin te ontvangen als hun werkgever dat vereist.

Veel werkgevers blind voor of verlamd door ziekte van presenteïsme

Volgens een onderzoek van het Britse CIPD zouden ongeveer vier op vijf werkgevers rapporteren dat werknemers thuis doorwerkten terwijl zij ziek waren. Maar twee op vijf troffen geen enkel initiatief om het probleem aan te pakken. Volgens de invloedrijke HR-vereniging had het niet mogen zijn dat pas een globale pandemie gezondheid en welzijn van de werknemers naar de top van de bedrijfsagenda stuwde als kritiek element voor de bedrijfscontinuïteit. Ook na corona moeten bedrijven gezondheid en welzijn als een hoog doel stellen

Gendergelijkheid op het werk: we zijn er nog niet

Gelijke carrièrekansen voor mannen en vrouwen lijken vanzelfsprekend, maar zijn het niet. Doorheen de jaren zijn de spelregels in organisaties soms zodanig op maat van de ene of de andere groep gegroeid dat ze moeilijk te doorbreken zijn. Hoe gaan HR-afdelingen hiermee om? Welke initiatieven nemen ze om gendergelijk(waardig)heid op de werkvloer waar te maken?

Psychologische contractbreuk als oorzaak van burn-out (en hoe te voorkomen)

Werknemers doen in principe hun best. Maar impliciet verwachten ze daar ook wat voor terug: zaken als waardering, een zekere autonomie of mogelijkheden tot groei. Dit wordt het ‘psychologische contract’ genoemd. Wanneer werknemers vinden dat hun werkgever deze stilzwijgende verplichtingen niet nakomt, ervaren ze dit als psychologische contractbreuk (PCB). Uit onderzoek van VUB-doctoraatstudent Safâa Achnak blijkt dat heldere communicatie tussen werknemer en werkgever over wederzijdse verwachtingen onontbeerlijk is om depressies en burn-outs tegen te gaan.

De wereld rond met Karel Declercq (IMF): “De zorgende rol van HR wordt belangrijker”

Belgen nemen overal in de wereld HR-verantwoordelijkheden op. Sommigen zijn korte tijd in het buitenland, anderen hebben ons land definitief verlaten. HR Business Partner Karel Declercq stak na zes jaar bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt de oceaan over naar het Internationaal Monetair Fonds in Washington. Zijn verhaal. Tekst: Hermien Vanoost

Minder bonus voor helft CEO's

Het aantal CEO’s van beursgenoteerde ondernemingen in België en Nederland die geen bonus hebben ontvangen voor hun prestaties in 2020 is gestegen van 1 procent in 2019 naar 16 procent. Bovendien heeft 20 procent van de CEO’s moeten inleveren op hun vast salaris. De oorzaak ligt bij de economische gevolgen van de coronapandemie. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek door het Executive Remuneration Research Centre aan Vlerick Business School.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen