Advertisement

Innoveren onder tijdsdruk: is chaos goed of slecht?

De coronacrisis zet veel ontwikkelingsteams onder stevige tijdsdruk, dat geldt lang niet alleen voor deze die op zoek zijn naar een vaccin. Nochtans leren wetenschappelijk onderzoek en praktijk dat innovatie meestal veel tijd nodig heeft en best vooraf gecoördineerd en gesynchroniseerd wordt. Maar nood breekt wet. Kan het ook anders, zonder kwaliteitsverlies?

‘Knuffel de baas eens.’ Is dat wel een goed idee?

Naar aanleiding van Hug Your Boss Day (uitgevonden in het UK) peilde een Belgische HR-dienstverlener naar hoe het gesteld is met de relatie tussen werkgevers en werknemers na de moeilijke coronamaanden en veranderingen op de werkvloer die daarmee gepaard gingen. Met een gemiddelde score van 6,4/10 zijn werknemers tevreden over hun leidinggevenden en hun aanpak van de coronacrisis. Ruim een derde scoort zijn baas zelfs 8 op 10 of meer. Iets meer dan een kwart is daarentegen ontevreden met een score lager dan 6/10. Toch krijgt de baas eerder zelden een schouderklopje (en dat heeft niets te maken met corona-afstand of MeToo).

Telewerk: tekens aan de wand

Uit een rondvraag bij ruim 300 bedrijven in verschillende landen blijkt dat meer dan 50 procent van de respondenten al nationale en internationale regelingen voor telewerk hebben opgezet (of daarmee bezig zijn). Van de bedrijven die geen beleid voor telewerk hebben, is 55 procent van plan om er werk van te maken en nog eens 15 procent onderzoekt hoe dat moet gebeuren. Meer dan 80 procent verwacht dat werken op afstand de nieuwe norm wordt.

Medewerkers belonen met deel van de winst stijgt, maar blijft bescheiden

Met de winstpremie en de collectieve loonbonus (cao 90-bonus) beschikken organisaties over twee instrumenten om hun medewerkers te belonen voor het behalen van de doelstellingen. Ook in 2020 gaat het gebruik in stijgende lijn als men de eerste jaarhelft vergelijkt met vorig jaar. Het uitgekeerde bedrag stijgt echter niet; ook al is dit gebaseerd op de winst van vorig jaar. Vooral de kleinste organisaties hanteren deze variabele verloning. Toch blijft het een marginaal fenomeen.

Carrièremanagement: een voor allen of allen voor een?

Het concept carrière heeft de voorbije jaren een grondige (r)evolutie gekend. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop organisaties aan carrièremanagement (moeten) doen. Sarah Quataert en Dirk Buyens (Vlerick Centre for Excellence in Strategic Talent Management) bundelden hun inzichten over wat de veranderingen inhouden en hoe organisaties daarop kunnen inspelen in een recent gepubliceerde paper. Wij brengen een zeer korte voorzet over hoe u de zaken kan aanpakken en geven u de link naar het volledige document mee.

Rekruteren en motiveren is verleiden op inhoud

“Mensen verleiden op inhoud van je voorstellen. Dat werkt altijd beter dan verplichten”, zegt Martijn Scheen, HR-directeur van de Wageningen University & Research (WUR), in een boeiend interview met HRPraktijk.nl dat we met toestemming gedeeltelijk overnemen. Maar hoe lastig is dat in een wereld vol autonome wetenschappers? “Als de basis niet op orde is, vinden ze HR een kostenpost. Maar als je waarde levert, zien ze ook echt wel: hé, ze helpen mij. Dat maakt het werk hier zo leuk.” Wij focussen op rekrutering.

Coronawanpraktijken op werkvloer in UK: doen wij het beter?

Een enquête van een Brits advocatenkantoor bij 1.000 key workers (in ons jargon ‘werknemers in essentiële beroepen’) onthulde dat bijna de helft van de respondenten bij de werkgever aan de bel hing over onveilige praktijken tijdens de coronacrisis. Wij kennen geen gelijkaardige rondvragen voor België, maar kunnen en mogen hopen dat het hier beter verliep.

Het werkleven tijdens corona: hoe gaat het ermee? Mmm, kan beter…

Samen met onderzoekers van de universiteiten van Frankfurt, Bergen (Noorwegen) en Manchester brengt de KU Leuven in kaart hoe het werkleven doorheen de coronacrisis evolueert. De eerste enquête verliep van juni tot begin juli en heeft betrekking op de eerste drie maanden van de coronacrisis. Wat leren we uit de resultaten?

Tewerkstelling vier procent hoger dan voor corona. Merci tijdelijke werkloosheid.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona heeft de tewerkstelling in ons land op niveau gehouden. Er zijn nu zelfs vier procent meer mensen aan het werk dan in februari, de laatste pre-coronamaand. Tot die conclusie komt HR-dienstenbedrijf Acerta op basis van een representatieve steekproef bij 32.000 werkgevers.

Zin en onzin van 70:20:10-model: formeel, informeel en sociaal leren versterken elkaar

70:20:10 verwijst naar de verhouding tussen informeel, sociaal en formeel leren. Het model is een leidraad van veel opleidingsprofessionals. Een te simplistische en niet wetenschappelijk onderbouwde kijk op leren, vertellen opleidingsexperten Piet Van den Bossche (UA) en Luc De Grez (KU Leuven). Het enige pluspunt is dat het model beklemtoont dat leren meer is dan training volgen.

Is thuiswerken goed voor de feedbackcultuur?

Thuiswerken zou een positieve invloed hebben op de bedrijfscultuur, suggereert een analyse onder 29.197 gebruikers van een talent enablement platform. Hoewel medewerkers elkaar minder zien, scoren company alignment en feedback nu significant hoger: de scores namen met respectievelijk 6 en 8 procent toe.

Coronastaking in Jupille: “HR-directeur buiten!”

Het valt niet vaak voor, maar het moest er eens van komen. Bij een sinds 3 september lopende staking in de AB Inbev-fabriek van Jupille (Luik) eisen de vakbonden luid het ontslag van de personeelsdirecteur en de preventieverantwoordelijke. Dat gebeurt na de coronabesmetting van tien werknemers uit de logistieke afdeling. Wat is er aan de hand? Kijk uit.

Werkgevers en vakbonden vormen front

De toplieden van werkgevers- en vakbondsfederaties hebben nog eens de violen gelijkgestemd. Dat is niet de eerste keer sinds de coronacrisis. Ze kwamen tot een gezamenlijk ‘federaal actieplan’ dat ze aan een eventuele regering van gelijk welke kleur voorleggen. Ideetje: zouden ze niet beter zelf – samen spelen, samen delen – een regering samenstellen? Oké, het mag misschien niet, maar wat u hieronder leest, doet ons ernaar verlangen. Pieter Timmermans als premier met enkele andere sociale partners aan zijn zij als vicepremiers? Ze komen beter overeen dan de zoekende politici en geven een belangrijke voorzet voor een New Deal.

‘Jobtimisme’: always look on the bright side of life!

Een nieuwe ‘barometer’ voor ‘jobtimisme’ – wat vinden ze tegenwoordig toch allemaal uit – leert dat het niet slecht gaat met het werkoptimisme van werknemers, hoewel bij een substantieel deel corona knaagt aan de vooruitzichten. Wie het positief blijft bekijken, slaagt er beter in de nieuwe manier van werken op te pikken.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen