Corona: Belgische vrouwen zijn de pineut

Hoewel de dagelijkse tijdbesteding tussen vrouwen en mannen weinig verschilt, lijken op het eerste gezicht vrouwen veel meer dan mannen die de samensmelting van de levenssferen in het huis in goede banen trachten te leiden. Dit leert ons een tijdsbestedingsonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel.

Corona: Nederlandse moeders zijn de pineut

Ook op de werk- en thuissituatie van Nederlandse gezinnen met kinderen heeft de coronacrisis een groot effect. Vooral voor moeders veranderde er gemiddeld meer dan voor vaders. Moeders hebben minder vrije tijd dan vaders, ervaren meer werkdruk en nemen nog altijd meer huishoudelijke en zorgtaken op zich. Zo blijkt uit onderzoek van sociologen Mara Yerkes en Chantal Remery (Universiteit Utrecht) dat zij samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit hebben gevoerd.

Bijna een op tien Vlamingen volgt opleiding

Vorig jaar nam 8,6 procent van de Vlamingen van 25 tot 64 jaar deel aan een opleiding. Vooral hooggeschoolden, jongeren en werklozen nemen vaker deel aan opleidingen. Niettemin ligt de Vlaamse opleidingsdeelname onder het EU-gemiddelde.

Werknemers voor de klas

Volgend schooljaar start een twee jaar durend proefproject voor duaal lesgeven, een nieuw concept waarbij werknemers van een bedrijf deeltijds een lesopdracht opnemen in een middelbare school.

Een op tien werknemers onzeker over eigen vaardigheden

Tien procent van de Belgische werknemers ervaart zijn competenties op de werkvloer als overbodig: niet alle werknemers vinden dat hun capaciteiten in lijn liggen met de ontwikkelingen van het bedrijf. Bijgevolg voelen ze bepaalde competenties aan als onnodig. Vooral werknemers met hoge anciënniteit en routinetaken kampen met deze gevoelens, volgens een onderzoek van de Antwerp Management School.

Geluk op/in het werk neemt af

Het percentage Belgen dat ongelukkig is op zijn werk steeg van 24 naar 28 procent door de coronacrisis. Wie bang is zijn job te verliezen, is significant minder gelukkig met zijn werksituatie. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek.

Tips bij ‘Zoommoeheid’

Na maandenlange lockdown heeft bij menigeen de digitale moeheid toegeslagen. Thuis, op het werk, op school: overal zijn videogesprekken het communicatiemiddel geworden. VUB-professor Veerle Hermans, gespecialiseerd in ergonomie, geeft vier tips.

Ontslagen werknemers: willen zij terugkeren?

Meer dan een kwart van de ontslagen werknemers is bereid terug te keren naar zijn vorige werkgever. Bij wie een goed contact met de ex-werkgever onderhield, stijgt dat percentage zelfs tot meer dan de helft. Toch krijgen slechts vier op tien ontslagen werknemers een exitgesprek.

Ondanks social distancing toch goede sfeer op kantoor

Bijna zeven op tien werknemers beseffen door het verplichte thuiswerk hoe belangrijk het contact met collega’s is voor hun motivatie en werkplezier. Een derde blijft na de lockdown toch liever thuiswerken. Bijna de helft van de werknemers die terug op kantoor werken vindt de grotere afstand eerder een zegen dan een vloek.

Werkplek als infectiebron

Een groot deel van de coronapatiënten die weten waar ze hun besmetting opliepen, wijzen naar de werkplek. Vooral zorgwerkers geraken besmet op het werk. Dat blijkt uit de wekelijkse aflevering van de Grote Coronastudie.

Testen en opsporen loont

In de vierde editie van de publicatie ‘Covid-19 en de wereld van werk’, breekt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een lans voor meer en uitgebreider testen en opsporen. Dat is beter dan lockdowns of gelijkaardige toestanden.

Persoonlijkheid afleiden uit selfies met artificiële intelligentie?

Artificiële intelligentie kan persoonlijkheidstrekken beter afleiden van een selfie dan menselijke beoordeelaars, zo suggereert nieuw onderzoek. Al geldt dit enkel voor consciëntieusheid. Ook zijn de voorspellingen nauwkeuriger bij vrouwen dan bij mannen. We signaleren dit voor wat het waard is.

Aantal ziektedagen daalde in april

Werknemers hebben zich in april minder ziekgemeld dan in dezelfde maand vorig jaar. In maart steeg het percentage geregistreerde ziekte-uren nog sterk. Tijdelijke werkloosheid en telewerken zijn een mogelijke verklaring. Tegelijk toont de stijging van de afwezigheden langer dan een maand de impact van covid-19 op de werkvloer.

Dubbel vakantiegeld is (bijna) betaald, nu nog de vakantie plannen

Meer dan 70.000 bedienden in de privésector kregen hun dubbel vakantiegeld al in de eerste vier maanden van dit jaar. Het gaat vooral om werknemers in grote bedrijven. Al stelt zich de vraag hoe werknemers hun opgespaarde verlofdagen nog zullen inplannen dit jaar.

Veel bedrijven communicatief niet voorbereid op coronacrisis

Een op drie van een staal grote bedrijven in ons land had geen crisiscommunicatieplan toen corona uitbrak, waardoor ze onvoldoende voorbereid waren om efficiënt te communiceren. Driekwart van de bedrijven zal het extra online aanbod dat ze creëerden - zoals webinars en online trainingen - ook na corona behouden. En vier op tien grote bedrijven wil na deze crisis meer investeren in interne communicatie, want die heeft de relatie met de medewerkers verbeterd.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen