Torsen jongere werknemers de zwaarste lasten? Ouderen dragen meer bij dan u dacht.

“Vaak klinkt de kritiek dat de overheid haar facturen doorschuift naar de volgende generaties. De kop van Jut is dan de 'potverterende' generatie van de babyboomers. De werkelijkheid is genuanceerder. De oudere generaties en de gepensioneerden dragen meer dan vroeger bij aan de sociale zekerheid. En door hun latere intrede op de arbeidsmarkt financieren de jongeren minder snel ons welvaartssysteem.” Dit schreef collega Alain Mouton in Trends. Wij nemen een deel van zijn artikel over, dat zeker tot ‘voortschrijdend inzicht’ in de discussies over dit thema bijdraagt. Hier gaan we.

Welzijn werknemers tijdens lockdown fors toegenomen

In het coronajaar 2020 ervoeren werknemers diverse verbeteringen in hun welzijn. Vooral het vele thuiswerken waardoor werk en privé beter in evenwicht kon worden gebracht, zorgde voor gelukkigere werknemers. Dit blijkt uit de Nederlandse Sectorale Welzijnsmonitor van ABN Amro, uitgevoerd onder 2.000 werknemers in 17 sectoren.

Dertig procent meer jobaanbiedingen dan in 2019: werknemers aan de macht?

De recente en onverwacht hoge economische groei doet ook de vraag naar werknemers toenemen. Volgens berekeningen van een rekruteringsbedrijf, gespecialiseerd in ‘hogere profielen’, zouden bedrijven in het tweede kwartaal van 2021 liefst 30 procent meer aanwerven dan in het tweede kwartaal van 2019. Hoe moet dat aflopen?

Evenwicht tussen groei medewerker en groei bedrijf is verstoord

Negen op tien bedrijven organiseren momenteel opleidingen voor hun werknemers, zo blijkt uit een onderzoek van KU Leuven en HR‑dienstverlener Acerta bij 200 Belgische ondernemingen. Maar volgens de experten is er een gebrek aan een strategische visie op opleiding en ontwikkeling van werknemers.

Met ziekteverlof op café? Moet kunnen!?

Een chauffeur van een bouwbedrijf uit Newcastle, UK, meldde zich vorig jaar ziek. Hij leed onder meer aan een chronisch obstructieve longziekte. Op exact dezelfde dag ‘betrapte’ een van zijn chefs hem aan de ingang van een pub, een sigaretje paffend. De man (de chauffeur dus) vloog buiten. Goed zo, denkt u misschien. Maar wat gebeurde er daarna?

Dankzij corona: vertrouwen in thuiswerkend personeel

Veel ondernemingen hebben nu vertrouwen in de thuiswerkers en 62 procent vindt dat thuiswerk een positief effect heeft op het evenwicht tussen werk en privéleven. Ondanks de geleidelijke terugkeer naar kantoor, tonen de cijfers dat thuiswerk in de toekomst altijd een plaats zal blijven hebben in het bedrijfsleven.

Thuiswerken blijft, slechts een op tien Nederlandse vakbondsleden wil helemaal terug naar kantoor

Leden van de Nederlandse vakbond FNV zijn afgelopen jaar (veel) positiever gaan denken over thuiswerken. Dat blijkt uit onderzoek van de bond waar 5.300 mensen uit de financiële sector, de zakelijke dienstverlening en (gemeentelijke) overheden aan deelnamen. Slechts 10 procent wil helemaal terug naar kantoor, 20 procent wil alleen nog maar thuiswerken en 70 procent wil afwisseling tussen werken thuis en op kantoor.

Hybride werken: pas op voor ‘tikkende tijdbom’

Veel bedrijven zijn onzeker over hoe ze hybride werken zullen organiseren, zo blijkt uit een Britse studie. Zij zouden wel het personeel raadplegen over hun voorkeur voor de manier waarop ze terugkeren naar kantoor. Het is hen geraden dat ook echt te doen.

Nederlandse werkgevers en vakbonden willen flexwerk begrenzen

De Nederlandse werkgevers en vakbonden bereikten vorige maand in de Sociaal-Economische Raad (SER) een opmerkelijk akkoord over een grote hervorming van de arbeidsmarkt. Daarin staan onder meer een verhoging van het wettelijk minimumloon en de inperking van flexwerk. Contracten van onbepaalde duur moeten weer normaal worden. Asjemenou!

Roadbook voor een inclusieve arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in België biedt niet iedereen dezelfde kansen en staat bekend voor de achterstelling van kwetsbare werknemers. Daadkrachtig streven naar inclusie is de enige manier om structurele uitsluiting van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zo stellen LEVL, Handicap & Arbeid en het Netwerk tegen Armoede in de nota ‘Naar een inclusieve arbeidsmarkt’.

Veel meer invaliden dan werklozen: wat kan u eraan doen?

Volgens de recentste cijfers van de RVA is het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in 2020 gedaald tot gemiddeld 378.147 per maand, het laagste sinds 1980. Het aantal ‘invaliden’ (langer dan een jaar arbeidsongeschikt) steeg volgens het RIZIV van 221.000 in 2004 tot 471.000 in 2020. Onthutsend. Kan iemand daar iets aan doen? Bedrijven en HR-verantwoordelijken misschien? Volgens een enquête van CM Zorgfonds zit het werk vaak minstens voor iets tussen in deze massale en schadelijke uitval.

Vormingsinspanningen bedrijven stagneren

In 2019 werden er niet noemenswaardig meer inspanningen geleverd voor opleiding van werknemers dan in 2015. Dat is zeer slecht nieuws in functie van competentiebehoeften van vandaag en morgen, temeer omdat we mogen vrezen dat er het voorbije anderhalf jaar ook geen spectaculaire ommekeer zal geweest zijn.

Vanaf maandag grote onthaaldag. Hoe?

Vanaf maandag is het verplichte (nou ja) thuiswerk opgeheven. Het wordt weer een grote aanpassing voor uw werknemers die al lang thuiswerkten. Maar misschien heeft u de voorbije maanden ook mensen al dan niet online aangeworven en voorts thuis laten werken? Hoe voorkomt u een mogelijke shock voor hen bij hun eerste werkdag op kantoor?

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen