Extraverte en gewetensvolle werknemers meeste ‘last’ van thuiswerken

Het langdurige thuiswerken tijdens de coronapandemie heeft bij zeer extraverte en gewetensvolle werknemers geleid tot minder productiviteit en minder werkgeluk. Bij mensen die laag scoorden op deze eigenschappen zijn hun werkprestaties in dezelfde periode juist verbeterd. Voor de vele organisaties die werken op afstand mogelijk willen blijven maken of zelfs aanmoedigen, is het van belang om met deze individuele verschillen in persoonlijkheidskenmerken rekening te houden.

Hogere starterslonen: gevaar!

Starterslonen pieken. Dat is leuk voor de betrokkenen, maar bedreigt op middellange termijn de gezondheid van bedrijven en economie. Hoezo?

Coronapremie: wachten op cao’s

Sinds 1 augustus kunnen bedrijven die tijdens de coronacrisis goede financiële resultaten behaalden hun werknemers een coronapremie van maximaal 500 euro toekennen. Precies halverwege de termijn om dat te doen, heeft 1 op 180 bedrijven (0,55 procent) zijn werknemers zo’n premie gegeven. Wat is er aan de hand?

Jaarlijkse evaluatie: tot tranen toe bewogen

Tijdens de recente SHRM Annual Conference vestigden interpellanten de aandacht op onderzoek dat aantoont tot hoeveel werknemersverdriet het traditionele jaarlijkse evaluatiegesprek leidt. Zij pleitten er dan ook voor dit definitief bij het grof huisvuil te deponeren.

Meer tevredenheid over werk en minder negatieve gevolgen op studieresultaten bij kwaliteitsvolle studentenjobs

Sinds de versoepeling van de regelgeving op studentenarbeid in 2017, nam het aantal uren uitgevoerde studentenarbeid en het aantal studenten met een of meer jobs gestaag toe. In 2019 (voor de coronapandemie) waren meer dan een half miljoen studenten aan het werk. Terwijl arbeidskwaliteit een steeds belangrijker thema wordt voor ‘gewone’ werknemers en zelfstandigen, is er weinig geweten over de kwaliteit van studentenarbeid. Nochtans kunnen weinig kwaliteitsvolle jobs ook voor studenten negatieve gevolgen hebben. Dat blijkt uit het masterproef-onderzoek van VUB-student Zakaria Ouaday.

Werknemersgerichte HR-digitalisering: nog een lange weg te gaan

De digitalisering in HR is vooral gericht op het vereenvoudigen van het werk van de HR-afdeling. Dat blijkt uit een werkgeversenquête in twaalf Europese landen. Digitalisering is voornamelijk aanwezig voor zeer transactionele processen zoals tijdsregistratie en payroll die de werkdruk voor de HR-afdeling verminderen en een foutloze loonadministratie garanderen.

Verplichte vaccinatie: het gaat vooruit in het UK

Een tijd geleden stelde de Britse minister van Werk dat bedrijven het recht hebben om de terugkeer van werknemers naar de werkplek afhankelijk te maken van het bezit van een vaccinatiebewijs (‘jabs for jobs’). In november wordt vaccinatie verplicht in de zorgsector. Ondertussen wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving die verplichte vaccinatie van alle werknemers mogelijk maakt voor bedrijven die dat willen. Een inspirerend voorbeeld?

Opleiding om vacatures in te vullen: niet alle bedrijven zijn mee

Van de Belgische werkgevers zou 77 procent moeilijkheden ondervinden om de vacatures in te vullen wegens een tekort aan arbeidskrachten. Om dit tekort het hoofd te bieden, investeert 37 procent van de 552 bedrijven die door een HR-specialist werden bevraagd in opleiding.

Opslag in 2022: dat wordt noppes

Bijna negen op tien Belgische werkgevers verwachten geen opslag te kunnen geven in 2022. Weinig verrassend is dan ook dat het gebrek aan loonsverhoging hun grootste bezorgdheid is om personeel te behouden. Slechts één branche vertoont afwijkend gedrag.

Minder loopbaanonderbreking: gevolg van thuiswerk?

Bijna 7 procent van de werkende Belgen nam deze zomer een of andere vorm van loopbaanonderbreking, zoals tijdskrediet, ouderschapsverlof of palliatief verlof. Dat is een daling van bijna 12 procent in vergelijking met de zomers van 2019 en 2020. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 260.000 werknemers. De verklaring: doordat meer mensen thuiswerk(t)en, is er minder behoefte aan structurele loopbaanonderbreking.

Thuiswerkvergoeding: we zijn nog niet thuis

Belgische werkgevers zijn zeer zuinig met het toekennen van een thuiswerkvergoeding. nog steeds erg beperkt gebruik maken van het systeem van de thuiswerkvergoeding. Amper 6 op 100 werkgevers bieden ze aan. Dat is wel een verviervoudiging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Mobiliteitsbudget: in de file

Al voor de vakantie kwam de federale regering met een ‘voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’. Dat werd voorgelegd aan de Raad van State maar ook voor advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Deze twee eerbiedwaardige instanties, waarin werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers elkaar treffen voor overleg, bevielen op 28 september jongstleden van een gezamenlijk advies. Ons vielen vooral de ‘concrete voorstellen om misbruiken tegen te gaan’ in verband met het mobiliteitsbudget. Wij citeren. Zal de regering haar huiswerk corrigeren?

Is de trein goed voor het werknemersbrein?

Neurowetenschappers en experimenteel psychologen van University College London (UCL) vonden dat opnieuw naar het werk trekken met de trein voor veel werknemers psychologische voordelen biedt, zowel inzake welbevinden als hersenwerkzaamheid. Hoezo?

Wat vrouwen echt tegenhoudt op de werkvloer

Nog altijd is er een gebrek aan vrouwen in leidinggevende posities. Vraag mensen waarom dat zo is, en je zult van de overgrote meerderheid horen dat het iets te maken heeft met de voorkeur van vrouwen in de balans tussen werk en gezin, of omdat vrouwen niet geschikt zijn voor leidinggevende functies. Gedragswetenschapper Sofia Schlamp zet daar grote vraagtekens bij.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen