< Terug naar overzicht

Leen Poppeliers VTO-verantwoordelijke Aquafin

Aquafin, de organisatie die instaat voor de uitbouw en het beheer van de waterzuivering in het Vlaams Gewest, heeft een nieuwe VTO-verantwoordelijke aangetrokken. Leen Poppeliers komt over van Management Information.

Leen Poppeliers (36) is sinds augustus aan de slag bij Aquafin als verantwoordelijke voor het opleidings- en ontwikkelingsbeleid. In die functie stelt ze de opleidingsplannen op voor de 950 medewerkers van Aquafin, beheert ze het opleidingsbudget en staat ze in voor de praktische organisatie en opvolging van de opleidingen en het kennisbeheer over de opleidingsmarkt.
Ze kadert zelf haar motivatie: “Vanuit mijn vorige job heb ik een goede kennis van de opleidingsmarkt en de vereisten voor een professioneel en effectief opleidingstraject. Nu kan ik deze kennis praktisch gebruiken vanuit de HRM-invalshoek. Ik koos voor Aquafin omdat deze organisatie een positieve bijdrage levert aan de maatschappij door te zorgen voor zuivere waterlopen en duurzaam water(her)gebruik. Ik ben trots ondersteuning te bieden aan mijn collega's om deze missie samen uit te voeren.”

Als doelstellingen schuift Poppeliers naar voren: opzetten van een geïntegreerd en transparant opleidings- en ontwikkelingsbeleid, invoering van een gestructureerde en procesmatige aanpak en vorm geven aan een opleidings- en ontwikkelingsbeleid, waarin de groei van de medewerkers en de groei van de organisatie elkaar positief stimuleren.
Ze zal hierbij bijzondere aandacht schenken aan kwaliteitsopvolging (zowel naar de externe partners als naar de uitvoering en de resultaten van de opleidingen op zich en alle interne processen die hiermee gepaard gaan).
Momenteel is Poppeliers in de weer met een leiderschapstraject voor alle leidinggevenden bij Aquafin (120 personen), ze optimaliseert de aanpak van begeleiding en coaching van nieuwe medewerkers, en ze werkt het opleidingsplan voor 2010 uit.

Poppeliers is licentiaat Sociale Wetenschappen optie Bedrijfsbeleid (UIA Antwerpen, 1995). Ze volgde vorig academiejaar de Expert Class Quality Management aan UAMS. De afgelopen tien jaar werkte ze voor Management Information, een platform tussen vraag en aanbod op de Belgische markt van leren en consultancy. Door de jaren heen had ze er verscheidene verantwoordelijkheden, vooral op het gebied van kwaliteitsmanagement. Onder haar begeleiding behaalde de organisatie het Investors in People-label, de kwaliteitsnorm rond strategisch personeelsbeleid. Tussen 1997 en 1999 werkte Poppeliers op de Dienst Voorkoming Misdrijven van de Politie Antwerpen. Haar eerste werkervaring deed ze op bij Cevora als opleidingscoördinator.

Leen Poppeliers werkt bij Aquafin onder leiding van het hoofd HRM Marijke Van Hoorebeeck. Haar Profiel stond in HR Square nr. 73 (juni 2009). Via deze link leest u dit artikel opnieuw.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen