< Terug naar overzicht

Carolien Sysmans projectontwikkelaar Diversiteitsmanagement bij Resoc Kempen

Het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité Kempen heeft Carolien Sysmans aangeworven als projectontwikkelaar Diversiteitsmanagement. Ze zal in eerste instantie werkgevers begeleiden in de uitbouw van een gestructureerd personeelsbeleid dat plaats bied

Carolien Sysmans (24) studeerde in juni 2008 af als arbeids- en organisatiepsychologe aan de KU Leuven. Ze startte bij RESOC Kempen in juli 2008.
Als projectontwikkelaar Diversiteitsmanagement vult ze binnen SERR/RESOC Kempen het luik diversiteit en evenredige arbeidsdeelname in. Ze schenkt daarbij specifiek aandacht aan de thematiek van leeftijdsbewust personeelsbeleid in het algemeen en de doelgroep van oudere werknemers/werkzoekenden in het bijzonder.
Ze is vooral actief bij de ontwikkeling en begeleiding van diversiteitsplannen in bedrijven, organisaties en lokale besturen in de regio Kempen. Daarnaast staat ze in voor de ontwikkeling en begeleiding van diversiteitsacties (bijvoorbeeld ervaringsuitwisselingen tussen bedrijven inzake HR-thema’s en ook afstemming tussen de verschillende spelers binnen het diversiteitsveld). Met het oog op de verbetering van de positie van kansengroepen op de arbeidsmarkt, zal Sysmans ook beleidsvoorstellen formuleren op basis van haar ervaringen met projecten en succesvolle innoverende methodieken.

Sysmans: "De combinatie van het generalistische HRM en het beleidsmatige spreekt me sterk aan. Bovendien kan ik mij persoonlijk zeer sterk terug vinden in het diversiteitsidee. Mijns inziens worden de voordelen van het werven van kansengroepen nog te vaak onderschat en overheersen de negatieve stereotypen nog te sterk. De job laat me toe contacten te leggen met verschillende partijen, gaande van werknemers- tot werkgeversvertegenwoordigers, lokale besturen, consultants, spelers binnen het diversiteitsveld, …"

Het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (RESOC) Kempen is het regionaal overleg- en adviesorgaan waarbinnen het regionaal economisch en arbeidsmarktbeleid geïntegreerd aan bod komen. Het is samengesteld uit de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), de gemeentebesturen van het arrondissement Turnhout en het Antwerpse provinciebestuur. RESOC Kempen heeft tot taak, door middel van overleg en advies ten aanzien van regionale en hogere overheden, de sociaaleconomische streekontwikkeling te stimuleren en te coördineren.

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen