< Terug naar overzicht

An Boeckxstaens naar Campbell Foods Belgium

An Boeckxstaens maakte de overstap van Truvo naar Campbell Foods Belgium. Als HR Business Partner werkt ze nu het strategisch en operationeel HR-beleid uit voor de bedienden en het Europese hoofdkwartier van de voedingsfirma.

An Boeckxstaens (30) studeerde af als licentiaat Arbeids & Organisatiepsychologie aan de KU Leuven in 2002 en volgde nadien nog een aanvullende opleiding Bedrijfseconomie (KU Leuven, 2003).
In oktober 2003 deed ze haar eerste professionele ervaring op als consulente binnen de afdeling Callforce van Randstad. In juni 2005 zette ze haar eerste stappen in HRM als HR-coördinator voor de sales-medewerkers van Truvo, toen nog Promedia.
Anderhalf jaar later groeide ze door naar de functie van HR Business Partner voor Sales en Marketing Online. In die functie begeleidde ze de organisatorische veranderingen, realiseerde ze mee projecten rond rekrutering en selectie, en de overslag naar nieuwe media. Daarnaast was ze ook in de weer met de invoering van competentiemanagement en nieuwe loonsstructuren.
Midden mei maakte Boeckxstaens de overstap naar Campbell Foods Belgium. Ze is er HR Business Partner. “Ik werk het strategisch en operationeel HR-beleid uit voor de bedienden en het Europese hoofdkwartier te Puurs”, omschrijft ze haar takenpakket. “Verder ondersteun ik het lijnmanagement om de HR-praktijken in lijn te brengen met Campbells missie en strategie. Ik werk de HR-processen uit, verzorg de communicatie, en sta in voor prestatiemanagement en talentontwikkeling. Daarnaast onderhoud ik ook de contacten met de sociale partners.”
Dat bij Campbell Foods Belgium, als onderdeel van een multinational, het beleid zowel per land als op groepsniveau wordt gevoerd, bestempelt Boeckxstaens als erg verruimend en uitdagend. Met dit en andere factoren binnen haar gezichtsveld zal ze trachten haar HR-functie zo “ruim mogelijk op te vatten met een vrij strategische inslag en oog voor de vertaling van de overkoepelende HR-visie naar concrete processen, werkbaar voor elke medewerker."

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen