< Terug naar overzicht

Waarom vrouwen beter verdienen (maar mannen meer krijgen)

Auteurs:Sels Luc Theunissen Gert
Uitgever:Acco Leuven / Voorburg, 103 blz.
ISBN:90 334 6136 6
Prijs:€18.00

Luc Sels kent u ongetwijfeld als specialist in HR-materies. Hij is gewoon hoogleraar en vice-decaan van de faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven en benadert met het onderzoekscentrum Personeel en Organisatie de u vertrouwde thema’s. Arbeidssocioloog Gert Theunissen bereidt voor dit onderzoekscentrum een doctoraat voor over beloning.


Beide wetenschappers ontleden in Waarom vrouwen beter verdienen (maar mannen meer krijgen) de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Ze baseren zich onder meer op de Vacature Salarisenquête van 2002 en 2004. Sels en Theunissen brengen de loonverschillen in verband met andere sekseverschillen op de arbeidsmarkt en spreken daarom liever over een ‘loopbaankloof’ dan over een ‘loonkloof’. Ze wijten de reële verschillen in beloning vooral aan het feit dat vrouwen in een onderneming niet tot de topfuncties doordringen: “Verticale segregatie is met voorsprong de belangrijkste factor in de totstandkoming van de loonkloof. Het glazen plafond is een maatschappelijke realiteit met zware financiële gevolgen voor vrouwen.”


Vrouwen geraken niet alleen moeizaam tot op de bovenste treden van de hiërarchische ladder. Ze werken ook in beroepen en sectoren waarin minder te verdienen valt. Vrouwendomeinen, vrouwenbedrijven en vrouwensectoren zijn minder lucratief. Er is sprake van horizontale segregatie. Nog belangrijker dan de horizontale segregatie is de geringe werkervaring van vrouwen. Die houdt dan weer verband met de gekozen studierichting: “Verschillen in diplomaniveau tussen vrouwen en mannen spelen nog nauwelijks een rol. Het knelpunt is de afstudeerrichting.”


Wie gehoopt had de loonkloof (of is het een loonravijn?) tussen mannen en vrouwen te begrijpen na lectuur van een kort artikel of het aanhoren van een overtuigende speech, houdt zichzelf iets voor. Luc Sels en Gert Theunissen wijden er een heel boek aan. Eentje dat beslist bij u op de rekken moet staan.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen