< Terug naar overzicht

Outplacement

Auteurs:Moreels Ann
Uitgever:Wolters Kluwer Belgium, 150 blz.
ISBN:90 4650 659 2
Prijs:€61.00

Moreels brengt outplacement naar voor als middel om ex-werknemers bij te staan in een moeilijke periode. In dit handige boekje leest u wat outplacement precies is, welke juridische omkadering er bestaat, hoe grootse outplacementtrajecten verlopen, welke kwaliteitseisen er aan outplacementkantoren worden gesteld enz.


De auteur beoogt het bespreken vanuit diverse invalshoeken van het door velen ‘gekende’ concept dat toch vaak onbegrepen of niet helemaal doorgrond is. Zij bekijkt outplacement vanuit een juridische invalshoek en door een HRM-bril, en gunt het ook een kwaliteitsgerichte en psychologisch onderbouwde kijk. Wat outplacement precies inhoudt, wat een outplacementbureau kan en moet doen (rechten en plichten), wat de betrokken werknemer kan en mag doen, welke rol de ondernemingsraad speelt in het hele gebeuren: het komt aan bod in een cao uit 1992. Vier jaar geleden kwam er een vervolg-cao die focust op het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen. Beide regelingen worden uitvoerig behandeld. Rekening houdend met deze bepalingen is het logisch dat binnen HRM outplacement als typische uitstroomactiviteit wordt gezien. De huidige evolutie waarbij outplacement meer in het kader van loopbaanontwikkeling beschouwd wordt, stak echter het ‘oude concept’ voorbij. Moreels is aanhanger van de nieuwe kijk en wil outplacement de plaats geven die het verdient, misschien op termijn zelfs via een naamwijziging. Verder focust Moreels ook nog op enkele kwaliteitsgerichte initiatieven van Federgon, laat ze een persoon aan het woord die het relaas van zijn outplacement vertelt, en schetst ze de aanpak en de resultaten van twee collectieve outplacementtrajecten (Sabena en Ford Genk). Ten slotte geeft ze ook weer hoe het Generatiepact tracht een duwtje in de rug te geven aan het inzetten van outplacement.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen