< Terug naar overzicht

Optimalisatie loon- en personeelskost

Auteurs:Joris Daems, Eddy De Bruyne, Leen de Vriese e.a.
Uitgever:Standaard Uitgeverij, 604 blz.
ISBN:97890 341 9403 9
Prijs:€100.00
HR-managers en compensation & benefits-specialisten kunnen een beroep doen op een nieuwe imposante vraagbaak. Vanuit fiscaal-juridisch perspectief worden alle mogelijke loonvoordelen grondig besproken. Bovendien geven de auteurs een bijzonder nuttig overzicht van de subsidiemaatregelen bij aanwerving en tewerkstelling.

Wie heeft er nog een goed inzicht in de verschillende aanvullende vergoedingen en voordelen die een werkgever aan zijn personeel kan toekennen? Wat is de precieze inhoud van al de maatregelen die de overheid heeft genomen om de tewerkstelling te verbeteren en om de arbeidsregeling flexibeler te maken in functie van de behoeften van de werknemers? Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de aanvullende pensioenregelingen en bijkomende verzekeringen ten voordele van het personeel?

Met deze en talloze andere vragen als uitgangspunt, kwam het struise handboek ‘Optimalisatie loon- en personeelskost’ tot stand. “Het verenigt de fiscale en sociale regelgeving die van toepassing is op alle vormen van alternatieve beloning. Het is geschreven in een heldere taal en zorgt ervoor dat werkgevers en hun raadgevers een optimale loonpolitiek kunnen uittekenen”, prijst Luc Maes, voorzitter van de Fiscale Hogeschool en docent aan de UBrussel/EHSAL en de Universiteit Antwerpen.

Kortom, dit boek biedt het juridische kader waarbinnen het loon wordt toegekend. Alle mogelijk aspecten passeren de revue, van de befaamde ‘kosten eigen van de werkgever’ tot aandelenopties, van ecocheques tot de regeling van het woon-werkverkeer, van representatiekosten tot winstbewijzen. Ook de internationale lonen (met de ‘salary split’) komen uitgebreid aan bod.

In een tweede luik wordt de problematiek van de pensioenen en verzekeringen uitgebreid behandeld. Hier krijgt u zicht op het verlagen van de kosten van de pensioen- en verzekeringsproducten én tegelijkertijd op het verhogen van het rendement van het op te bouwen pensioen of de af te sluiten verzekering. Vind het evenwicht.

Het derde luik wordt gewijd aan een volledig overzicht van de subsidiemaatregelen waarvan genoten kan worden bij aanwerving of tewerkstelling. Dit is meteen één van de zeldzame uitgaven met een bruikbare leidraad om uw weg te vinden in het labyrint van subsidiemaatregelen (en de diverse overgangsbepalingen van vroegere maatregelen).

Het boek is verschenen bij Standaard Uitgeverij, kost 100 euro (of 75 euro met abonnement).
Meer info: http://www.standaarduitgeverij.be/vakliteratuur.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen