< Terug naar overzicht

‘Krachtig met KernTalenten’

Auteurs:Danielle Krekels
Uitgever:, 321 blz.
Prijs:€22,50
Ondertussen bijna 30 jaar geleden had bedrijfsadviseur Danielle Krekels een lumineus idee. Of het haar inviel terwijl zij van een weldoend bad genoot en ‘Eureka!’ riep zoals de grote Griekse wiskundige en ingenieur Archimedes in de derde eeuw voor Christus deed toen hij de naar hem genoemde Wet bedacht, is niet geweten. Zeker is dat Krekels de daaropvolgende jaren op een bijna obsessieve wijze haar even eenvoudig als interessant idee zou proberen te onderbouwen door letterlijk iedere ingenieur of wetenschapper die haar professionele pad kruiste op de rooster te leggen.

De auteur vertelt het als volgt: “In 1989 diende de aha-erlebnis zich aan: zou het kunnen dat een kind niet creatief wordt door met Lego te spelen, maar er graag mee speelt omdat het eigenlijk al creatief is? Ik bedacht het volgende: als er ‘iets’ creatiefs in dat kind zit wat eruit wil, past dat wellicht bij zijn aard, zijn talent(en) en bij zijn intrinsieke motivatie. En dus vindt hij het uit zichzelf leuk om met dergelijk speelgoed te spelen of om creatieve dingen te doen.”

Vanaf dat moment was geen enkele geïnterviewde binnen Krekels’ studie- en selectiebureau (en andere professionele activiteiten) nog veilig: telkens weer, ontelbare keren, checkte zij haar hypothese. Iedereen werd gevraagd te vertellen over zijn favoriete kinderspel en kreeg bijkomende gerichte vragen. Op basis van dat volgehouden verzamelwerk en gebruikmakend van inzichten uit wetenschappelijke onderzoeken en theorieën, werkte de auteur het concept ‘KernTalenten’ uit. Die kerntalenten zijn al aanwezig in de prille kindertijd, maar zouden tijdens de volwassenheid een grote invloed hebben op het persoonlijk en professioneel formuleren (en het nemen van beslissingen op allerlei terreinen).


Wat zijn ze?

Kerntalenten zijn een combinatie van aard (natuur, zijn), potentieel (talent, aanleg, zullen kunnen) en intrinsieke motivatie (goesting, willen). De auteur werkte een lijst uit van 23 kerntalenten, die een persoon op zich allemaal kan vertonen, in sterke of zwakke mate (of iets tussenin). Wij overwogen even u door te verwijzen naar het web voor de volledige lijst, maar daar is die niet te vinden. Daarom dus toch hier, om u een elementair idee te geven waarover het gaat (voor de volledige typering en uitleg moet u het boek lezen):

► Functionele creativiteit – Esthetische creativiteit – Mentale creativiteit – Abstracte probleemoplossing – Structuur en tactiek – Lineaire organisatie – Sociale organisatie – Sympathische empathie en zorg dragen – Transpositie-empathie – Passieve sociabiliteit – Teamplay in los verband – Gestructureerde teamplay – Competitiviteit tegenover anderen – Competitiviteit tegenover jezelf – Initiatief nemen en autonomie – Ondernemen en risico’s nemen – Strategisch inzicht en langetermijndenken – Proactieve kennisverwerving in de breedte – Proactieve kennisverwerving in de diepte – Informatie-overdracht – Verkopen en overtuigen – Entertainment en show – Aanpassing en flexibiliteit.

Wie wil weten hoe het gesteld is met zijn kerntalenten, vult een online-vragenlijst in (duur: een klein halfuurtje) en treedt vervolgens voor interview en briefing in contact met een ‘erkend analist’, waarvan hij het profiel kan kiezen volgens zijn specifieke behoefte. Dit is natuurlijk niet gratis.

Wat kan u ermee doen?

Als wij de auteur volgen, helpt de kerntalentenbenadering bij het nemen van de betere beslissingen en keuzes in zowat alle domeinen van het leven, in overeenstemming met de eigen kenmerken. Vele van die domeinen hebben rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met HR, of u nu als werknemer, als chef of als HR-mens ermee te maken hebt. Krekels behandelt in haar boek onder meer aspecten als leiderschap, talentmanagement, persoonlijke ontwikkeling enzovoort.

Zij vroeg ook aan professor Dirk Buyens (Vlerick Business School) een korte bijdrage over de waarde van de kerntalentenmethodiek voor HR. Daarin schrijft hij: “Kan men tegenwoordig theoretisch wetenschappelijk aantonen dat de onderliggende methode sluitend is? Wellicht nog niet, maar de toekomst van big data indachtig, gekoppeld aan patroongedrag dat ons allen eigen is, zal daar vroeg of laat zeker een antwoord op kunnen geven. De face validity is bijzonder hoog en ook al ligt een wetenschapper daar niet wakker van, het bepaalt in grote mate de accepteerbaarheid van een selectietool.”

Terug naar de vraag wat te doen met de kerntalentenmethode. Ons advies: lees het boek en vorm u een idee. Daarna kan u de aanpak uittesten zonder risico. De grote kwaliteiten van dit concept zijn dat het een origineel vertrekpunt hanteert dat sowieso aan het nadenken zet, dat het helemaal niet directief is (al zou een slechte analist dit nog kunnen verknoeien), dat het gebaseerd is op een enorme verzameling data en dat het geen zweem van sektarisme vertoont (in tegenstelling tot andere als voor HR nuttig gepresenteerde instrumenten). En vooral: dat het schema en de werkwijze altijd aanzet zullen geven tot minstens een goed gesprek en waarschijnlijk tot nuttige inzichten.

  • Krachtig met KernTalenten
  • Danielle Krekels
  • M-Books / Standaard Uitgeverij, 321 blz., € 22,50
  • ISBN 97890 223 35260

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen