< Terug naar overzicht

Gedeeld leiderschap en zelforganisatie. “Het werk is de baas”

Auteurs:Kris Danckaert, Annick Gregoire, Pascale Mijten
Uitgever:, 160 blz.
ISBN:Kris Danckaert, Annick Gregoire, Pascale Mijten
Prijs:€30
Stel u voor: uw organisatie is een overheidsagentschap met 1.400 medewerkers en een 100-jarige geschiedenis. Voortschrijdend inzicht bij uzelf en veel van uw managers en collega’s leidt tot de vaststelling dat een hiërarchische organisatie- en beslissingsstructuur niet de geschikte is om uw klanten het best te dienen, het beste uit uw medewerkers te halen en flexibel en efficiënt te werken. Wat doet u dan, hoe en waarom? Dat is het zeer lezenswaardige verhaal van ‘In Team’, een met velen samen geschreven boek van Kind & Gezin. Jos Gavel

Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK) werd bij wet opgericht in 1919. Als gevolg van de staatshervorming uit 1980, ging in 1987 de Vlaamse overheidsinstelling Kind & Gezin effectief van start. In de daaropvolgende decennia werd het opdrachtenpakket stevig uitgebreid en gediversifieerd. Wie er meer wil over weten, verwijzen we gemakshalve door naar www.kindengezin.be. In 2019 werd Kind & Gezin samen met Jongerenwelzijn (herdoopt tot Jeugdhulp) en een deel van de activiteiten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ondergebracht in het nieuwe agentschap Opgroeien, dat meer dan 3.000 medewerkers telt. De integratie is volop aan de gang en de grote trekken van de vernieuwing die Kind & Gezin de voorbije periode doorvoerde, zullen ook in het nieuwe agentschap toegepast worden.

Niet leiden op basis van status of positie

“De hiërarchische structuur van onze organisatie verschilde niet veel van deze van de meeste bedrijven”, schrijven de auteurs. “Ze bestond uit het management, een middenlaag van leidinggevenden en verschillende onafhankelijk van elkaar werkende afdelingen. Dat model bood jarenlang een houvast aan onze medewerkers. De keerzijde was een beperkte transparantie tussen de diensten en een belemmerde samenwerking. Medewerkers leerden weinig van elkaar en het werk werd vaak dubbel gedaan.”
Daarom moest er een horizontale structuur komen waarin een flexibele werkcontext en samenwerking centraal staan.

Hoe gaat het verder? Lees het in HR Square Digitaal. Als lid van HR Square ontvangt u niet alleen het tijdschrift en de digitale editie, maar hebt u ook toegang tot de app en de website met het archief en geniet u van stevige prijsreducties op de HR Square Seminaries, de HR Square Masterclass, de HR Square Conference en andere evenementen.

Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Pascale Lenaers, pascale.lenaers@hrsquare.be, 0471 85 70 42.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen