< Terug naar overzicht

Functiewaardering

Auteurs:Van Noten Diederik
Uitgever:Kluwer, 138 blz.
ISBN:90 465 1406 1
Prijs:€22.00
[p]De chef mag meer verdienen dan de medewerker. Dat is een algemeen aanvaard feit. Maar hoe kunt u loonsverhoudingen tussen zeer diverse functies binnen en tussen departementen op een rechtvaardige en accepteerbare manier tot stand brengen? [/p]

Diederik Van Noten is een expert in functiewaardering. Hij werkte mee aan de totstandkoming van het opleidingspakket ‘Evaluatie en classificatie van functies/instrumenten voor gelijk loon’, een initiatief van de Directie voor gelijke kansen met de steun van het federaal ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en het Europees Sociaal Fonds. Hij werd al ettelijke keren aangesteld als gerechtsdeskundige in functiewaardering bij de arbeidsrechtbank. Daarnaast geeft Van Noten ook les rond beloningsbeleid aan de Sociale Hogeschool in Heverlee. Onlangs werd hij HR-manager van Philips Innovative Applications in Turnhout (zie HR Square De Week nr. 197).


Vanuit zijn expertise is Van Noten erin geslaagd om een interessant en onderhoudend boek te schrijven over wat voor velen een saai onderwerp is. Het boek tracht het intuïtieve functiewaardegevoel waarmee we functies rangschikken zo goed mogelijk te objectiveren, en aan de hand daarvan functies te analyseren. Bedoeling is de relatieve waarde ten aanzien van andere functies vast te stellen om uiteindelijk functies rechtvaardig te kunnen belonen.


Vertrekkende vanuit de dagelijkse realiteit, die gekaderd wordt in zowel zijn historisch perspectief als zijn maatschappelijke context, toont Diederik Van Noten het belang en de mogelijke praktische aanpak van functieonderzoek en functiewaardering. Hij heeft specifiek oog voor seksediscriminatie en geeft u de objectieve criteria voor een sekseneutrale functieclassificatie op een presenteerblaadje.


De auteur laat zien wat u allemaal moet meetellen om verschillende functies rechtvaardig te belonen. Hij wijst er volledig terecht op dat functiewaardering niet alleen een rationeel, maar ook een emotioneel proces is. Vandaar dat een grondig overleg met de betrokken werknemers en hun vertegenwoordigers een absolute voorwaarde is voor het succesvol doorvoeren van een functiewaarderingssysteem. Van Noten legt het proces stap voor stap uit en detecteert de cruciale aandachtspunten. In de bijlage treft u onder andere een protocol ter invoering van functieclassificatie aan, een voorbeeld van een functievragenlijst en een functiebeschrijving, alsook een leidraad voor de opbouw van het voeren van een functiegesprek.


Dit alles maakt van Functiewaardering een praktijkgericht themaboek dat ook de nodige theoretische ondersteuning biedt. Het zet u aardig op weg om van het adagium ‘gelijk loon voor gelijk werk’ geleidelijk over te stappen naar ‘gelijke beloning voor gelijkaardig werk’.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen