< Terug naar overzicht

‘De clash voorbij’

Auteurs:Peggy De Prins
Uitgever:, 222 blz.
Prijs:€29,50
Hoe geraken we van een conflictmodel naar duurzaam partnerschapsdenken? Die zoektocht staat centraal in ‘De clash voorbij’, het boek waarin professor Peggy De Prins zeven bouwstenen aanreikt om naar een ‘sociale dialoog 2.0’ te gaan.

Elk land kent zijn traditie, geplogenheden en wetten op het vlak van sociale dialoog. In Frankrijk, bijvoorbeeld, overheerst het oppositiemodel, het klassieke wij-zij-verhaal, waarin de leiding de touwtjes strak in handen houdt. “De verhouding tussen werkgever en vakbeweging is er nog altijd politiek en ideologisch geladen. De werkgever wil zijn macht niet delen, maar ook de vakbonden hebben politieke bezwaren om werknemers medeverantwoordelijkheid te geven in het ondernemingsbeleid”, constateert professor Peggy De Prins, verbonden aan het expertisecentrum ‘Next Generation Work’ aan de Antwerp Management School en al jarenlang prominent aanwezig in HR Square met haar opinie, visie en onderzoek omtrent sociale dialoog, duurzaam HRM en andere aspecten van de arbeidsorganisatie (met de nadruk veeleer op de arbeidsrelaties).
In haar nieuwe boek ‘De clash voorbij’ concretiseert ze het concept ‘sociale dialoog 2.0’. De Prins merkt op dat het aloude polariserende conflictmodel op zijn grenzen botst en plaatsmaakt voor een alternatief partnerschapsmodel, zeker op bedrijfsniveau. Op dat niveau ligt ook de focus van dit boek. “De verwachting is dat daar (meer dan op de andere niveaus van overleg) kiemen zijn van een geoptimaliseerde en dus ‘andere’ sociale dialoog”, argumenteert de auteur.

‘Conflictpartnerschap’ dan maar?

Het Franse oppositiemodel moeten we dus niet kopiëren, allicht kijken we beter naar de andere buurlanden, meer bepaald naar de Nederlandse poldertraditie en het Duitse integratiemodel. Onze noorderburen zoeken steevast consensus (“we lossen dit samen op”) door gebruik te maken van participatieve of procesgerichte medezeggenschap. Dat vergt dat de ondernemingsraad al vroeg in het proces betrokken wordt bij besluitvorming. Duitsland houdt het bij ‘conflictpartnerschap’. De ondernemingsraad (en andere instituties) kunnen wel een deel van het conflict wegnemen, maar de kloof tussen arbeid en kapitaal kunnen ze nooit helemaal overbruggen. Medezeggenschap (de befaamde ‘Mitbestimmung’) gaat er alvast verder dan men in België gewoon is.
Het gepolder en de Mitbestimmung neemt De Prins mee in haar zoektocht naar een ‘sociale dialoog 2.0’ voor ons land. Daarbij zoomt ze bewust niet in op de juridische spelregels. Uiteraard heeft ze het over het formeel overleg, maar evengoed over de informele relaties en eigenlijk kan van een ‘sociale dialoog 2.0’ pas sprake zijn als de hele organisatie doordesemd is van het streven naar een echte dialoog en transparantie. Dat impliceert meteen ook dat, wil ze haar voornemen verwezenlijken, ze heel breed moet gaan én tegelijkertijd voldoende concreet moet worden. En dat lukt aardig dankzij een gepaste wisselwerking van onderzoek, theoretische kaders en heel praktisch advies. Zelfs hoogst nuttige aanwijzingen om de vergaderefficiëntie te verhogen en egotrippen te vermijden, passeren de revue. Uiteraard horen die in dit boek thuis, want hoe kan je sociaal overleg in goede banen leiden als je elke vergadering laat uitmonden in een bazige monoloog van de grootste mond?

Een ‘tripel win’?

Om tot zo’n nieuwe sociale dialoog te komen, reikt Peggy De Prins zeven bouwstenen aan:

■ Streef naar machtssymmetrie (medewerkers fungeren als ‘kritische vrienden’ van het management).
■ Respecteer menselijke waardigheid (hoe stimuleren we de sociale mix en cohesie binnen de organisatie?).
■ Vermijd vervreemding (vermijd schendingen van het ‘psychologisch contract’).
■ Kies ook voor de software (plaats ook ‘softwarethema’s’, zoals aandacht voor zinvol en waardig werk, op de paritaire agenda).
■ Durf duurzaam te innoveren (negeer ook de impact van digitalisering, individualisering en flexibilisering niet).
■ De grote impact van kleine veranderingen (de omslag naar een andere sociale dialoog start met kleine procesveranderingen).
■ Ga voor (meer) dialoog (en vergeet niet dat de beste resultaten worden verwacht wanneer men inzet op een tripel win: én op directe participatie én op indirecte participatie én op een duurzaam HR-beleid).

■ De clash voorbij – Zeven bouwstenen voor sociale dialoog
■ Peggy De Prins
■ ACCO, 222 blz., € 29,50
■ ISBN 97894 6344 8444

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen