< Terug naar overzicht

Daar gaat een lampje branden

Auteurs:Getz Isaac Robinson Alan G.
Uitgever:Kluwer, 208 blz.
ISBN:90 4650 900 5
Prijs:€62.00
[p]Hoe werkt u aan innovatie en creativiteit? Is dat de taak van de afdeling onderzoek en ontwikkeling of spuien uw medewerkers zelf vernieuwende ideeën? Spoort u hen daartoe aan? En leidt dit tot succes? Isaac Getz en Alan Robinson vertellen hoe het moet.[/p]

Het lijkt een simpele waarheid: de beste ideeën ontstaan op de werkvloer. De grootste deskundigen zijn immers deze die met hun neus op de feiten worden gedrukt, die aan de lijve ondervinden wanneer er iets schort, de eerstelijnmedewerkers.


Toch wordt er vaak onzorgvuldig omgesprongen met de ideeën van de werkvloer. Auteurs Isaac Getz en Alan Robinson oordelen dat daarmee “kansvolle mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering of efficiencyvergroting niet worden benut”. Daarom stellen de hoogleraren in dit boek een theorie voor, gesteund op uiteenlopende ervaringen van voorbeeldbedrijven. Ze doopten hun instrument ‘het ideeënmanagementsysteem’ (IMS). Zonder een goed instrument waarmee de ideeën van alle werknemers worden verzameld, is het onmogelijk tot verbeteringen te komen, luidt het.


In dit boek wordt uiteengezet hoe het IMS medewerkers stimuleert hun ideeën naar voren te brengen en managers aanmoedigt die ideeën serieus te nemen en – als het idee geschikt is – te implementeren. De auteurs laten aan de hand van praktijkvoorbeelden uit acht Europese landen zien dat een goed IMS van doorslaggevend belang is voor duurzame productiviteit, kwaliteit en groei. Een goed IMS is tevens de pijler onder het innovatiemanagement, aangezien het leidt tot meer en creatievere innovatieve projecten die met succes worden bekroond.


‘De innovatiekracht van ideeën’ bestaat uit een boeiende theorie met vele en verrassende praktijkvoorbeelden. Getz en Anderson vertellen uiteenlopende en kleurrijke maar steeds relevante en leerrijke verhalen: over een stagiaire die frauduleuze transporten aan het licht bracht, een postbeambte die 25.000 euro bespaarde door zelfklevende etiketten in te voeren in een postagentschap in Frankrijk (en dit land telt 3000 postagentschappen: rekent u zelf maar uit) en over het beroemde opleidingsysteem en totaalvoetbal van Ajax Amsterdam (destijds een van de sterkste, zoniet het sterkste team van Europa) dat als kwaliteitssysteem werd overgenomen door de nationale selectie en anderen. Dankzij deze illustraties blijft dit boek erg aangenaam om lezen. Bovendien zitten de voorbeelden erg goed geïntegreerd in de theorie, wat hun waarde alleen maar kracht bijzet.


De auteurs namen een checklist op waarmee bedrijven de kwaliteit van hun eigen ideeënmanagement kunnen beoordelen en verbeteren. Deze vragenlijst kan eveneens gebruikt worden als startpunt van ideeënmanagement in een onderneming. Ten slotte is een hoofdstuk gewijd aan de antwoorden op veelgestelde vragen die de auteurs kregen tijdens de vele seminaries die ze rond dit thema al gaven.


Dit alles maakt van ‘De innovatiekracht van ideeën’ meer dan een relaas van succesvolle voorbeelden. Het is een bredere en ambitieuzere studie en levert een bijdrage aan een thema dat voor elke onderneming van levensbelang is.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen