< Terug naar overzicht

Collectief ontslag

Auteurs:Mathys Els Eeckman Edgard
Uitgever:Kluwer, 66 blz.
ISBN:90-4650-202-3
Prijs:€19.00
Met het boek Collectief ontslag leren Edgard Eeckman en Els Mathys hoe een lijnmanager de zware boodschap van een collectief ontslag moet meedelen. Ze beschrijven welke communicatieprocedure wettelijk verplicht is en hoe een sociaal plan er moet uitzien.

Edgard Eeckman is partner en senior consultant van Public Relations Partners. Hij adviseert bedrijven en overheidsinstanties over communicatie. Els Mathys was tot midden 2004 advocate aan de balie. Ze is specialiste in arbeids- en socialezekerheidsrecht.


Eeckman en Mathys schreven een dun en pragmatisch boekje. Het legt de juridische communicatieverplichtingen uit die sinds de zogenaamde wet-Renault bij een collectief ontslag van kracht zijn. In de marge geven de auteurs tips voor een hoffelijke communicatie over collectief ontslag. Ze tonen aan dat u de pil kunt verzachten.


De auteurs stellen dat u best vooraf bepaalt wie waarover communiceert. Ze raden af om de HR-manager te laten communiceren. Die is te zeer betrokken partij: hij beslist over ontslag en aanwerving. Eeckman en Mathys benadrukken het belang van een goede communicatiestrategie waarin men vooraf bepaalt wanneer de directie zelf en wanneer een vertegenwoordiger van de directie spreekt. Op welk moment schakelt u de hoogste beslissingnemer in? Voorzie ook op elk moment het onvoorziene. Bewaar media-adressen op een plaats buiten de onderneming. Zoek vooraf een faxtoestel of internetverbinding uit in de buurt van het bedrijf, bijvoorbeeld in een aangrenzend hotel.


Het bedrijf roept eerst de ondernemingsraad bijeen om het voornemen tot collectief ontslag te communiceren. Als er geen ondernemingsraad is, moet de informatie- en consultatieprocedure via de vakbonden verlopen. Een vroege mededeling biedt de kans om tegenvoorstellen te formuleren.


Het boek herinnert u eraan de subregionale tewerkstellingsdienst in te lichten. Het geeft aan wat de gevolgen zijn van de kennisgeving van het collectief ontslag, welke betwistingprocedures er bestaan en welke sancties bij niet-naleving van de communicatieverplichting mogelijk zijn. Eeckman en Mathys bespreken ook het verplichte sociaal plan. Ze gaan in op de formele en inhoudelijke aspecten van het plan.


Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen