< Terug naar overzicht

Bye Bye Management

Auteurs:Marc Buelens
Uitgever:LannooCampus, 301 blz.
ISBN:97894 014 18324
Prijs:€19.99
Bij dit boek hoort een waarschuwing: het kan u choqueren en sommige van uw (management)zekerheden onderuithalen.

“Het gezag van HR-afdelingen binnen bedrijven is wat te vergelijken met het geloof in de regering. Als we er geen hebben, roepen we erom en als we dan een sterke afdeling hebben, dan roepen we: waar moeien ze zich toch eigenlijk mee?” Dat lezen we in ‘Bye Bye Management’, het boek dat Marc Buelens schreef bij zijn recente emeritaat. De auteur was hoogleraar-partner aan de Vlerick Business School. Van 1972 tot 2014 doceerde, debatteerde en deed hij onderzoek over management, leiderschap en besluitvorming. “Ik heb er ongeveer tienduizend uur les over gegeven. Tienduizend uur. Volgens één van de talrijke mythes die het management rijk is, zou ik nu een expert zijn. (…) Ik zou eigenlijk moeten weten wat (goed) management is en wat het niet is. Maar ik weet het nog niet.”

Op zijn minst een markante uitspraak van één van de boegbeelden in de managementwetenschap in België. Of is het slechts een kwinkslag om de lezer wakker te schudden? “Ten eerste wil ik de managementwetenschap niet in diskrediet brengen. Ik wil alleen duidelijk maken wat je er wél en niet van kunt verwachten. En helaas, de misvatting omtrent die linker- en rechterhersenhelft is toch wel de regel, niet de uitzondering.”

Linker- versus rechterbrein?

Buelens maakt die opmerking in een hoofdstuk waarin hij talloze mythes omver kegelt. Dat moet voor velen even slikken zijn, zeker voor degenen die goed garen spinnen met bijvoorbeeld het verhaal over het linker- en rechterbrein. Het linkerbrein zou alles te maken hebben met logica en taal, het rechterbrein onder meer met creativiteit. Trainers roepen hun cursisten op om het rechterbrein te stimuleren om los te komen van het al te enge, lineaire denken van het linkerbrein. Dat onderscheid tussen de hersenhelften is echter pure mythologie.

Zelfs de befaamde behoeftepiramide van Maslow is nooit kritisch onderzocht. Dat heeft nota bene Maslow zelf al in 1962 erover geschreven, toen hij zich erover verwonderde dat iedereen zijn model gretig overnam zonder dat iemand er ernstige vragen bij stelde.

De ‘blue ocean’-strategie, riskmanagement, de cultuurdimensies van Geert Hofstede en zelfs de SMART-doelstellingen vallen evengoed door de wetenschappelijke mand. En dan hebben we het nog niet eens over de vele managementgoeroes die de boot ingaan, Jim ‘Good to Great’ Collins incluis.

Evaluatiegesprekken als bezigheidstherapie?

Bij HRM gaan wel meer instrumenten en methodes voor de bijl. Een krachtig voorbeeld: uit onderzoek blijkt dat het al dan niet voeren van evaluatiegesprekken niet veel verschil uitmaakt. “En als je die zelf ooit ondergaan hebt, dan weet je ook wel dat je gemotiveerd bent gebleven ondanks sommige van die gesprekken.”

Volgens de aanhangers van de Critical Management Studies zijn evaluatiegesprekken gewoon bezigheidstherapie. Buelens stuit op iets merkwaardigs: de zwaarste kritiek op HR komt van HR zelf. Het volstaat een gezaghebbend academisch vakblad als Human Resource Management Journal te doorbladeren om vernietigende artikels te vinden. Neem nu David Guest (King’s College, Londen). Hij doorprikt studies die het verband aantonen tussen een sterke HR-afdeling en florissante bedrijfsprestaties. Hoe beter HR, hoe meer bedrijfswinst en dies meer. Alleen, het causaal verband is nooit bewezen. Misschien kunnen rijke bedrijven zich een ander soort HR veroorloven, net zoals ze zich betere advocaten kunnen veroorloven.

“Lachen met de HR-afdeling maakt je snel populair”, weet Buelens. Prompt voegt hij eraan toe: “Het is zoals lachen met consultants en professoren.” Dergelijke knipogen typeren de auteur. Er bestaat zelfs een bueleniaanse stijl, die hij onder meer decennialang gepolijst heeft in zijn columns in het weekblad Trends: een mix van ironie of onderkoelde boutades, gestut door een staalhard sérieux. Veel meer dan recepten voor gegarandeerd geslaagde menu’s, reikt hij ingrediënten aan die de lezer aan het denken moeten zetten, zelfs aan het twijfelen brengen, om vervolgens met opgefriste inzichten een eigen recept samen te stellen. Twijfel en de lezer zelf conclusies laten trekken zijn zeldzame kentekenen in de stoere wereld van de zelfverzekerde managementliteratuur.

Leden van HR Square krijgen 20% korting bij aankoop van dit boek via www.lannooshop.com/HRSquare. Zolang de voorraad strekt.

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen