< Terug naar overzicht

HR Square Conference 2019. HR & Change. Hoe kan het ook anders!?

Woensdagavond 20 t.e.m. vrijdag 22 november | Hôtel de la Source****, Francorchamps


Thema

De banden van een Formule 1-bolide veranderen is een fluitje van een cent. Het gaat zeer snel en er is relatief weinig volk met een vrij beperkte opleiding voor nodig. Het mislukt uiterst zelden. Eigenlijk is het ook steeds weer hetzelfde. Vergelijk dit maar eens met de verandering van uw organisatie, iets waarmee u ongetwijfeld intensief en bijna elke dag bezig bent. Hoe kan het ook anders?

In een bedrijf, van welke aard ook, is verandering en verandermanagement vaak vrij ingewikkeld en verloopt het zelden zo snel en probleemloos als bedacht en verhoopt. Vergeet echter dat twee derden of daaromtrent van de veranderingsplannen, reorganisaties en herstructureringen mislukt. Voor die wijdverspreide veronderstelling bestaat geen enkel bewijs. Het is moeilijk, ja, maar verre van onmogelijk. Wie het verstandig, onderbouwd en gedragen aanpakt, voorziet zich van een hoge kans op slagen, op het bereiken van het doel. Misschien niet altijd voor 100 procent, toch wel in zeer grote mate.

Verandermanagement – een concept dat al zowat vijftig jaar meegaat en een straffe business op zichzelf geworden is – is aan een nieuwe adem toe. Het teert al te lang op geheel of gedeeltelijk foute assumpties en maakt onvoldoende gebruik van zowel wetenschappelijk als praktisch onderbouwde inzichten en manieren van aanpak.

Tijdens deze Conference zoeken wij op basis van uitwisseling van betrouwbare informatie, gedachten en concrete ervaringen naar een gezonde en doelmatige benadering van verandermanagement. Meer bepaald besteden wij aandacht aan de volgende zaken.

 • Leiderschap
  Hoe belangrijk is vertrouwen in het leiderschap? Welke stijl van leiderschap is aangewezen? Over welke capaciteiten moeten ‘veranderleiders’ beschikken? Is er een ‘sterke leidende coalitie’ nodig en hoe moet die er desgevallend uitzien? Welke leidende rol is er weggelegd voor het middelmanagement?
 • Medewerkers
  In welke mate kan en moet er druk gezet worden op de medewerkers? Kunnen zij veranderen, willen zij dat en worden zij ertoe aangezet? Helpen financiële prikkels om hen te overtuigen en stimuleren?
 • Informatie, communicatie en overleg
  Welke betrokkenen worden op welk moment, in welke mate en op welke manier… betrokken? Hoe ‘open’ en ‘eerlijk’ kan of moet men zijn?
 • Weerstand
  Op welke soorten weerstand stoten veranderingen? Kan weerstand omgevormd worden tot participatie of actieve steun? Of moet dat niet zo nodig?
 • Prestaties
  Kunnen prestaties en productiviteit op peil gehouden of zelfs verbeterd worden tijdens ingrijpende veranderprocessen?

Mis deze Conference niet. U komt zelf veranderd en verbeterd terug.

Wat willen we bereiken?

Een avond en twee dagen van intensieve, actiegerichte reflectie, gedachtewisseling en netwerking helpen u herbronnen en reiken u ideeën, visies en contacten aan om uw professionele activiteit (nog) beter te onderbouwen.

De HR Square Conference combineert op een unieke wijze stevige inhoud en intensief werken met persoonlijke netwerking van hoge kwaliteit. Zij haalt dan ook jaar na jaar zeer hoge evaluatiescores van zowel de deelnemers als de partners.

Deelnemers en doelpubliekgarantie

Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 100 en maximaal 120. HR Square garandeert tijdens de Conference de aanwezigheid van minstens 75% doelgroep-deelnemers. Doelgroep-deelnemers zijn: HR-directeurs en -managers (in vaste dienst of freelance), verantwoordelijken voor de arbeidsrelaties in hun organisatie (in vaste dienst of freelance), change managers, bedrijfsleiders van niet-HR-dienstverleners, vertegenwoordigers van overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden.
De Conference is niet toegankelijk voor niet-doelgroep-deelnemers die niet tot het contingent van de partners behoren.

De individuele deelnameprijs (excl. 21% btw) bedraagt 1180 € voor leden van HR Square en 1600 € voor niet-leden.

Plaats

De Conference heeft plaats in Hôtel de la Source, vlak naast het circuit van Spa-Francorchamps. Wij zetten een bus in vanuit Brussel-Zuid (vertrek uitgang Frankrijkstraat om 14.00 uur stipt) via Liège-Guillemins (vertrek om 15.45 uur), voor wie dat wenst. Wie verkiest met de wagen te komen, vindt voldoende gratis parkeergelegenheid aan het hotel.

Programma

Woensdag 20/11

 • 17.00 - Ontvangst deelnemers
 • 18.30 - Opening en probleemstelling door congresvoorzitter David Ducheyne (Practice Leader Executive Education HR & People Strategies, Solvay Brussels School of Economics and Management – ULB)
 • 19.00 - Prof. Steven ten Have (Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar Strategie en Verandering): “Verandermanagement veranderd.”
 • 20.00 - Diner

Donderdag 21/11

 • 09.00 - David Ducheyne (Practice Leader Executive Education HR & People Strategies, Solvay Brussels School of Economics and Management – ULB)
 • 09.30 - Chris Engels (Advocaat-vennoot, Claeys & Engels): Enkele sociaaljuridische aandachtspunten bij verandermanagement
 • 10.15 - Pauze
 • 10.30 - Marc Croonen (CHRO, Vandemoortele)  ‘Aanwezig zijn waar de impact het grootst is: inzichten uit 20 jaar HR- verandermanagement'
 • 11.15 - Veerle Verspille (Chief of Staff, MediaGenix)  ‘Het plan mag niet te strak zijn: betrokkenheid en co-creatie als sleutels.’
 • 12.00 - Lunch
 • 13.30 - Jean-Pierre Nyns (ACOD)  ‘Wat te doen om medewerkers mee (of tegen) te krijgen?’
 • 14.15 - Vier themaworkshops, reeks A

  Workshop 1: 'Alles onder controle? Hoe verander je een gevestigde waarde en wat is de rol van leiderschap daarbij?'
  Begeleiders: Kurt Gutschoven (Head of Transformation, Vinçotte) en Geert Hendrickx (Partner, Motmans & Partners)

  Workshop 2: 'Loslaten, ja maar… Anders omgaan met controle om echte verandering te brengen.'
  Begeleiders: Sofie Debrock (Transitiemanager, Solidariteit voor het Gezin) en Jan Devolder (HR Business Manager, Securex HR Consulting)

  Workshop 3: 'Hoe permanent en exponentieel transformeren? Verkenning van een handig denk- en actiekader om duurzaam te reorganiseren en tegelijk waarde te creëren.'
  Begeleiders: Filip De Cuyper (HR Director a.i. Anima Care/Mercurius & Partners) en Tom Vanderbauwhede (Lemento)

  Workshop 4: 'Elke transformatie genereert energie: sociale dynamiek of dynamiet? Lijdzaam ondergaan of actief managen?'

  Begeleider: Tony Verlinden (HR Director, Elco)

 • 15.30 - Pauze
 • 15.45 - Vier themaworkshops, reeks B
 • 17.00 - Einde
 • 19.00 - Aperitief en diner
 • 22.00 - Fuif

Vrijdag 22/11

 • 09.30 - Begeleid bezoek aan het circuit Spa-Francorchamps
 • 11.10 - De visie en aanpak van een ceo: Johan Hellings van AZ Delta
 • 12.00 - Lunch
 • 13.15 - De visie en aanpak van een ceo: Guido De Paepe van Carglass
 • 14.05 - De visie en aanpak van een ceo: Eric Lauwers van Arvesta
 • 14.55 - Discussie met de drie sprekers van vrijdag
 • 15.30 - Conclusies door de voorzitter
 • 15.45 - Einde en afscheidsdrink

Workshops

Workshop 1

“Alles onder controle? Hoe verander je een gevestigde waarde en wat is de rol van leiderschap daarbij?”

Begeleiders: Kurt Gutschoven (Head of Transformation, Vinçotte) en Geert Hendrickx (Partner, Motmans & Partners)

Vinçotte is een monument in de Belgische industriële dienstverlening dat binnenkort zijn 150ste verjaardag viert. De onderneming levert diensten op het vlak van inspectie, certificatie, conformiteitsevaluatie en opleiding. Hoe kan een organisatie met zo een lange traditie en met een dergelijke delicate activiteit de omslag maken opdat zij ook in de VUCA-wereld aan de absolute top en marktleider blijft? Welke rol spelen de leidinggevenden daarin, hoe worden zij voorbereid en begeleid?

We delen onze ervaring aan de hand van enkele uitdagende stellingen. En scheppen uiteraard ruimte voor discussie en gedachtewisseling.

Workshop 2

“Loslaten, ja maar… Anders omgaan met controle om echte verandering te brengen.”

Begeleiders: Sofie Debrock (Transitiemanager, Solidariteit voor het Gezin) en Jan Devolder (HR Business Manager, Securex HR Consulting)

In het eerste deel van deze workshop laat Jan Devolder vanuit de diverse rollen (manager, trainer-coach, consultant) die hij opneemt op een interactieve en bij momenten misschien soms wat confronterende manier zien hoe verandering anders kan. Vertrekkend van een eenvoudig verhaal ontdekt u niet alleen heel wat parallellen met de werkvloer maar krijgt u tegelijk hefbomen, inzichten en concepten aangereikt die – door in de eerste plaats anders om te gaan met het begrip controle – echte verandering (kunnen) teweegbrengen. In het tweede deel wordt dit verhaal getoetst aan de praktijk bij Solidariteit voor het Gezin. Vanuit haar rol van coach en transitiemanager deelt Sofie Debrock ervaringen, bezorgdheden en uitdagingen waarvoor ze staat. Ten slotte krijgt iedereen de kans mee te doen aan een ongetwijfeld boeiende discussie.

Workshop 3

“Hoe permanent en exponentieel transformeren? Verkenning van een handig denk- en actiekader om duurzaam te reorganiseren en tegelijk waarde te creëren.”

Begeleiders: Filip De Cuyper (HR Director a.i. Anima Care/Mercurius & Partners) en Tom Vanderbauwhede (Lemento)

De workshop is opgebouwd rond een van de meest uitdagende transformaties die Europa in de verzekeringswereld kende. De probleemstelling vertrekt vanuit de zeer uitgesproken omgeving van integratie, vereenvoudiging en digitalisering bij Generali. Deze laat toe op basis van eigen ervaringen en inzichten te reflecteren over waardencreatie met mensen in een exponentieel veranderende wereld.

Aandeelhouderswaarde verhogen, of interne capability opbouwen? Verandering van bovenaf sturen of de tijd nemen om mensen van onderuit te betrekken? Structuren en systemen uitbouwen, of werken aan de bedrijfscultuur en gedrag? Plannen en programmeren of experimenteren en evolueren? Financiële prikkels of werken op intrinsieke motivatie? Klemtoon op weten en kunnen of op begrijpen en willen? Want onder de immense druk van de markt, hebben we toch niet langer de tijd om medewerkers binnen deze dilemma’s alles tegelijk te bieden, toch?

In subgroepen zoeken we via trigger cards naar people oplossingen en komen we samen tot een coherent denk- en actiekader om deze oplossingen te stroomlijnen naar klant en resultaten toe. Een kader dat elke people change agent ook in zijn/haar eigen sector en bedrijf kan toepassen.

Workshop 4

“Elke transformatie genereert energie: sociale dynamiek of dynamiet? Lijdzaam ondergaan of actief managen?”

Begeleider: Tony Verlinden (HR Director, Elco)

We verkennen het onderwerp vanuit onze eigen reacties in gevallen van change en transformatie: wat leidt tot ‘wow’ en wat tot ‘tis ni waar hé’; wat leidt tot positieve betrokkenheid en wat leidt tot weerstand?

Hoe kunnen we komen tot een ingesteldheid ‘bijdragende betrokkenheid’?

 • Uitgangspunt: leadership is hierin bepalend, maar heeft het te druk met zichzelf (wegens zelf onder allerlei druk).
 • Hoe creëren we een 'secure base' met evenwicht tussen 'veiligheid en uitdaging', tussen 'care and dare'?
 • Wat te doen opdat mensen willen helpen om het te laten lukken?
 • Welke prikkels en stimuli werken wel of niet in zo’n proces?
 • Mogen duidelijke verwachtingen gesteld worden, mag er druk worden uitgeoefend?
 • Moet change in elk geval gedragen zijn en gesteund worden?
 • Informatie, communicatie, overleg: hoe open en eerlijk kan of moet men zijn?
 • Hoe dit realiseren vanuit leadership (of als adviseur/coach van leadership)?

Inschrijven

Inschrijven kan via onderstaand formulier of door een e-mail met volledige contact- en facturatiegegevens (inclusief een eventuele bestelbon of bestelnummer) te sturen naar Pascale Lenaerspascale.lenaers@hrsquare.be. U kan Pascale ook aanspreken voor bijkomende informatie op 0471 85 70 42.

Met de steun van:


Schrijf u hier inFacturatiegegevens

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen