Advertisement
< Terug naar overzicht

HR Square Conference 2017. Duizend tinten ‘medewerkers'. Naar een coherente en efficiënte HR-visie en -praktijk in de nieuwe werkwereld


Steigenberger Hotel, Bad Neuenahr – Ahrweiler (Duitsland)
Donderdag 19 oktober (vanaf 11u) tot zaterdag 21 oktober 2017 (tot 13u)

Om bedrijfsdoelstellingen te bereiken, heb je de inzet en de medewerking van mensen nodig. Vandaag, maar morgen evenzeer. Ondanks digitalisering en robotisering. De invulling van het concept ‘medewerker’ ondergaat echter een snelle en fundamentele metamorfose. Nu al bestaan er duizend soorten van ‘medewerkers’ en dat worden er alleen nog meer.

Het contract van onbepaalde duur is misschien nog niet helemaal einde rit, maar om hun bedrijfsdoelen te bereiken, zetten zowat alle ondernemingen en organisaties anno 2017 ‘medewerkers’ in onder een grote verscheidenheid van contractvormen. Alles wijst erop dat in de nabije toekomst voor alle types ondernemingen het belang zal toenemen van contracten van bepaalde duur, projectwerk, uitzendwerk, detachering, zelfstandigen voor korte of lange opdrachten, uitbesteding aan gespecialiseerde dienstverleners, onderaannemers enzovoort. Dan hebben we het nog niet over de recent wettelijk mogelijk gemaakte ‘werkgeversgroeperingen’, waarin twee of meer organisaties gezamenlijk werknemers kunnen aanwerven om deze gelijktijdig of afwisselend in te zetten. Of over talloze andere manieren om externe creativiteit, intelligentie en expertise aan te boren, binnen en ver buiten de landsgrenzen.

Parallel met deze ontwikkelingen wordt de heilige drie-eenheid van plaats (zowat iedereen fysiek in de onderneming), tijd (zowat iedereen 38 uur binnen een min of meer vast tijdskader) en actie (zowat iedereen onder een eenduidige hiërarchie) onvermijdelijk weggedrumd door wijzigende economische omstandigheden, veranderende cultuur en mentaliteit, en digitalisering.

De uitdaging voor HR is binnen deze context een samenhangend, doeltreffend en doelmatig personeelsbeleid (met inbegrip van communicatie en dialoog) te ontwikkelen dat alle ‘medewerkers’ – onder welke formule ze ook werken – optimaal laat bijdragen tot het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

Welke zijn de kansen en de hinderpalen? Hoe pakken we het concreet aan? Dit zijn enkele van de vragen die we behandelen.

  • Hoe ontwikkelen wij een systemische visie op het geheel van al onze ‘medewerkers’?
  • Welk beleid kunnen wij ontwikkelen dat rekening houdt met alle verschillen en specifieke relaties, en tegelijk een zekere evenwichtigheid en rechtvaardigheid inhoudt?
  • Welke processen en instrumenten kunnen wij (uit)vinden om deze veranderingen in goede banen te sturen?
  • Hoe vormen en begeleiden wij managers en chefs om heel diverse teams te leiden?
  • Hoe passen wij de interne sociale dialoog en communicatie aan in functie van de verschillende soorten arbeidscontracten en -relaties?
  • Wat kan HR betekenen voor het personeelsbeleid ten aanzien van zelfstandigen, onderaannemers en tutti quanti? Welke relatie kan HR in deze context opbouwen met de eigen inkopers van diensten en met de afdelingsmanagers?
  • Hoe pakken wij de bijkomende risico’s aan die gepaard gaan met een veelheid aan samenwerkingsvormen?
  • Hoe zorgen wij voor een kostenefficiënte en productieve combinatie van verschillende werkvormen en -relaties?
  • Hoe werken wij een passend beloningsbeleid uit voor alle soorten ‘medewerkers’, dat de motivatie van allen bevordert?

Deze en andere thema’s belichten we uitvoerig, diepgaand en praktijkgericht aan de hand van wetenschappelijke input, juridische do’s & don’ts en een pak praktijkgetuigenissen van diverse soorten organisaties.

Programma

Donderdag 19/10 = Kennis en inspiratie
11.00- Ontvangst deelnemers
12.00- Lunch
13.30- Wetenschappelijke input door Frank Vander Sijpe (Directeur HR Research, Securex)
14.15- Sociaaljuridische input door Patrick Maerten (advocaat-vennoot Claeys & Engels)
15.00- Pauze
15.30- Debat met Ann Cattelain (Directeur juridische dienst, Federgon), Nancy Tas (Zoneverantwoordelijke Brussel-Halle-Vilvoorde, ACV Voeding en Diensten) en Alex Swings (Secretaris regio Aalst, Algemene Centrale ABVV)
16.15- Ilse Janssens (HR-coördinator, Emmaüs Groep)
17.00- Einde
19.00- Diner met wijnproeverij

Vrijdag 20/10 = Praktijk
09.00- Bruno Leman (Bestuurder Bright Link SA, een spin-off van de UCL die zich richt op de preventie van burn-out)
09.45- Tom Willemen (CEO Willemen Groep)
10.45- Pauze
11.00- Karl Bolle (HR-directeur Securitas)
12.00- Lunch
13.30- Drie bedrijfscases (begeleid door HR-directeurs en specialisten)
* Philippe De Bruyne (Directeur HR, Zorgbedrijf Antwerpen)
* Evie Maesen (Diensthoofd HRM, UZ Gent)
* Claudia Poels (Senior Vice President Human Resources, Telenet)
14.45- Pauze
15.00- Drie bedrijfscases (begeleid door HR-directeurs en specialisten) (herhaling)
16.15- Einde en vrije tijd
19.00- Aperitief en diner, gevolgd door fuif

Zaterdag 21/10 = Visie
10.00- Inge Janssens (Managing Director, Experience@Work)
11.00- Guido Perremans (CEO Atalian)
12.00- Einde en lunch
13.30- Vertrek van de bus

De sprekers

* Karl Bolle (Head of HR & Risk, Compliance & Quality, Securitas Belgium-Luxemburg)
De eerste jaren van deze eeuw vervulde Karl diverse HR-rollen bij Electrabel (SUEZ), tot hij eind 2006 Associate Director Human Resources HQ werd bij UCB. Daar vertrok hij in 2012 als Senior Director HR om zelfstandig te worden. Voor hij in 2015 aantrad bij Securitas nam hij tijdelijke HR-functies op bij onder meer Euroclear en Sun Chemical.

* Ann Cattelain (Legal Director, Federgon)
Sinds 1998 is Ann Legal Director van Federgon. Vanuit die positie onderhandelt zij met vertegenwoordigers van politiek, overheid en vakbonden op verschillende niveaus. Zij vertegenwoordigt Federgon in verschillende raden en is sinds 2015 rechter in sociale zaken als werkgeversvertegenwoordiger.

* Philippe De Bruyne (Directeur HR, Zorgbedrijf Antwerpen)
Van 1985 tot 1992 was Philippe consulent bij Orbid. Vervolgens werd hij HR Director & Legal bij Niko, een functie die hij na tien jaar ruilde voor die van Group HR Director bij Betafence. Voorjaar 2009 maakte hij de overstap naar het Zorgbedrijf Antwerpen.

* Inge Janssens (Managing Director, Experience@Work) Na een start bij het advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke, begon Inge in 1996 als management assistant bij Belgacom (vandaag Proximus). Daar maakte zij een opmerkelijke carrière in HR, eerst als Compensation & Benefits Consultant, vervolgens als (Senior) HR Business Partner, HR Manager Diversity & Employee Engagement en HR Manager Human Capital – Strategic HR Solutions. Sinds voorjaar 2015 leidt zij het door verschillende bedrijven ondersteunde Experience@Work, een vernieuwend project gericht op de tewerkstelling van ervaren werknemers.

* Ilse Janssens (Coördinator HR, vzw Emmaüs)
Ilse was HR-manager bij de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten tussen 1991 en 2008. Sindsdien bouwt zij het HR-beleid uit bij de groep Emmaüs die via 24 instellingen in de provincie Antwerpen gezondheids- en welzijnszorg organiseert.

* Bruno Leman (Bestuurder, Bright Link)
Dit voorjaar werd Bruno zelfstandig HR- en managementconsultant. Voordien was hij achtereenvolgens HR Senior Manager bij Ernst & Young en HR-directeur bij Generali, Petercam en CBC Banque & Assurance.

* Patrick Maerten (Advocaat-vennoot Claeys & Engels)
Patrick adviseert en begeleidt ondernemingen bij onder meer uitbesteding, fusie, herstructurering. Hij heeft bijzondere aandacht voor de wetgeving inzake arbeidsduur, werknemersparticipatie, collectief overleg en managementovereenkomsten.

* Evie Maesen (Diensthoofd HRM, UZ Gent) Nadat Evie projectverantwoordelijke bij Cevora en stafmedewerkster bij OCMW Beringen geweest was, werd zij in 2007 P&O-consultant bij UZ Gent. Sinds ruim vier jaar is zij Diensthoofd HRM van het universitair ziekenhuis.

* Guido Perremans (CEO Belgium & Netherlands, Atalian Global Services)
De HR-directeur die CEO wordt: Guido is er een van die zeldzame soort. Hij was HR-manager bij Thomson en Attentia, tot hij begin 2013 European HR Director werd bij Temco Service Industries. Na de overname van Temco door de Franse wereldgroep Atalian begin 2016 werd Guido dus CEO van Atalian voor België en Nederland.

* Claudia Poels (Senior Vice President Human Resources, Telenet) Bij EDS groeide Claudia tussen 2000 en 2008 door van Senior HR Specialist voor België en Luxemburg, over HR Director, tot EMEA North HR Operations Leader. Sinds mei 2008 leidt zij HR en alles wat ermee verbonden is in goede banen bij Telenet.

* Alex Swings (Secretaris, Algemene Centrale ABVV)
De carrière van Alex bij het ABVV begon in 1989, toen hij als vormingswerker en projectcoördinator aan de slag ging in Brussel. Vervolgens werd hij in 1994 diensthoofd interprofessionele werking in Gent. Sinds begin 2003 is hij secretaris bij de Algemene Centrale Oost-Vlaanderen.

* Nancy Tas (Zoneverantwoordelijke Brussel-Halle-Vilvoorde, ACV Voeding en Diensten)
Nancy is sinds 2015 zoneverantwoordelijke en daarnaast als secretaris bevoegd voor de sectoren Schoonmaak en Voedingshandel. Na een periode van acht jaar als bediende in een textielbedrijf en vijf jaar bij de RVA in Brussel (waar zij verantwoordelijk was voor de diensten Loopbaanonderbreking en Brugpensioen), trad zij in dienst bij ACV Brussel, in 2002. Drie jaar later werd zij secretaris bij ACV Voeding en Diensten (sectoren Schoonmaak, Dienstencheques, Industriële bakkerijen en Voedingshandel).

* Frank Vander Sijpe (Director HR Research, Securex Group)
Zijn eerste professionele ervaring deed Frank op als winkeldirecteur bij GB, tussen 1985 en 1992. Binnen de Carrefour-groep evolueerde hij van Change Manager, over Training & Development Manager tot HR Manager Centrale Diensten. In september 2005 werd hij HR Talent Manager (later Director) bij Securex. Sinds 2011 leidt hij het gereputeerde HR-onderzoekscentrum van de groep.

* Tom Willemen (CEO, Willemen Groep)
Begin 2016 nam Tom Willemen de functie van CEO van de belangrijkste Belgische familiale bouwgroep over van zijn vader Johan. De burgerlijk bouwkundig ingenieur werd kort na zijn afstuderen al ingezet op de calculatiedienst van het familiebedrijf, waarna hij ‘binnenshuis’ steeds andere ervaringen opbouwde. In 2011 werd hij gedelegeerd bestuurder van het toen pas overgenomen Aswebo.

Wat willen we bereiken?

Drie dagen van intensieve, actiegerichte reflectie, gedachtewisseling en netwerking helpen u herbronnen en reiken u ideeën, visies en contacten aan om uw professionele activiteit (nog) beter te onderbouwen. Als deelnemer participeert u zo actief als u zelf wenst.
De HR Square November Conference combineert op een unieke wijze stevige inhoud en intensief werken met persoonlijke netwerking van hoge kwaliteit. Zij haalt dan ook jaar na jaar zeer hoge evaluatiescores van zowel de deelnemers als de partners.

Deelnemers en doelpubliekgarantie

Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 100 en maximaal 120. HR Square garandeert tijdens de November Conference de aanwezigheid van minstens 75% doelgroep-deelnemers. Doelgroep-deelnemers zijn: HR-directeurs en -managers, verantwoordelijken voor de arbeidsrelaties in hun organisatie, bedrijfsleiders van niet-HR-dienstverleners, vertegenwoordigers van overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden.
De Conference is niet toegankelijk voor niet-doelgroep-deelnemers die niet tot het contingent van de partners behoren.
De individuele deelnameprijs (excl. 21% btw) bedraagt 1100 € voor leden van HR Square en 1400 € voor niet-leden.

Partners


Schrijf u hier inFacturatiegegevens

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen