< Terug naar overzicht

HR Square Conference (Dolce La Hulpe)

Hiërarchie en autonomie: een valse tegenstelling?

Onder het voorzitterschap van professor Lou Van Beirendonck (Quintessence/AMS) hebben we het over ‘Hiërarchie en autonomie: een valse tegenstelling?’, een thema dat door de crisis van afgelopen twee jaar alleen maar actueler is geworden.


Nieuwe data!

De HR Square Conference, oorspronkelijk gepland voor 22-24 november 2021, zal plaatsvinden van woensdagavond 1 juni tot en met vrijdag 3 juni 2022


Thema

Van oudsher tekenen we een organisatie als een piramide: het bedrijf is een strak geregisseerd schouwtoneel en iedereen kent zijn opdracht en zijn plaats in de pikorde. Erg duidelijk en efficiënt allemaal, maar de rigide structuur heeft ook nadelen.

Al een aantal jaren is dan ook een tegenreactie zichtbaar, met managementtheorieën en een heleboel praktijkpogingen in de richting van vlakkere organisaties, zelfsturing, teamwerk, agile, autonomie… 

Vandaag, na twee jaar van verplicht thuiswerk en een pak nieuwe ervaringen voor medewerkers, leidinggevenden en organisaties, is dit het ideale moment om inzichten en ervaringen uit wetenschap en praktijk samen te brengen. Zijn hiërarchie en autonomie te verzoenen? 

De HR Square Conference, onder voorzitterschap van professor Lou Van Beirendonck, combineert op een unieke wijze stevige inhoud en intensief werken met persoonlijke netwerking van hoge kwaliteit en speelt op die manier een rol in de ontwikkeling van ideeën in de Vlaamse HR-community. 

Programma

Woensdag 1 juni
 • 17.00 - Ontvangst deelnemers & check-in hotel
 • 18.30 - Opening en probleemstelling door congresvoorzitter professor Lou Van Beirendonck (Quintessence/AMS)
 • 18.45 - Herman Van de Velde (Managing Director, Van de Velde NV)
 • 20.00 - Diner
Donderdag 2 juni
 • 09.00 - Lou Van Beirendonck (Quintessence/AMS)
 • 09.30 - Stijn Gryp (Hoofd Dienst Onderneming ACV)
 • 10.15 - Patrick Maerten (Advocaat-vennoot Claeys & Engels)
 • 11.00 - Pauze
 • 11.30 - Joachim Decock (Head of People & Organisation Western Europe Cluster Pharma, Novartis)
 • 12.15 - Lunch
 • 13.45 - Pepijn Verhaeghe en Gregory Decottenier (Operational Excellence Managers, Vandemoortele)
 • 14.30 - Introductie Workshops
 • 14.45 - Vier themaworkshops, reeks A

  1. Mireille Coudron en Veerle Verspille (VP People en Chief of Staff MEDIAGENIX)
  2. Jan Van Roey (Majoor Brandweer Antwerpen)
  3. Wim D’haese en Inge Croes (Stafmedewerkers Medewerkersengagement Familiehulp West- en Oost-Vlaanderen)
  4. Vanessa De Mulder (HR Partner Mateco / TVH Equipment a.i.)

  Voor meer info m.b.t. de verschillende workshops, kijk hieronder.

 • 16.00 - Pauze
 • 16.15 - Vier themaworkshops, reeks A (herhaling)
 • 17.30 - Vrije tijd
 • 19.00 - Aperitief en diner gevolgd door fuif
Vrijdag 3 juni
 • 09.00 - Lou Van Beirendonck (Quintessence/AMS)
 • 09.15 - Robrecht Janssens (Expert Labour Organisation Agoria)
 • 10.00 - Vier themaworkshops, reeks B

  1. Wouter Van der Vurst en Karen Wastijn (Algemeen directeur en Staf HR, Stad Dendermonde)
  2. Ellen Douterloigne (Stafmedewerker, HR Groep INTRO)
  3. Christien Van Vaerenberg (Port of Antwerp) en Marleen Malfait (Management Consultant, Quintessence)
  4. Laurent Ledoux (Managing Partner, Phusis)

  Voor meer info m.b.t. de verschillende workshops, kijk hieronder.

 • 11.15 - Vier themaworkshops, reeks B (herhaling)
 • 12.30 - Lunch
 • 13.45 - Geert Van Hootegem (Algemeen directeur HIVA, KU Leuven)
 • 14.30 - Katrien Verhegge (CEO Vlaams Agentschap Opgroeien) en Kris Danckaert (Leerconsulent Vlaams Agentschap Opgroeien)
 • 15.15 - Conclusies door de voorzitter
 • 15.30 - Einde en afscheidsdrink


Workshops


Reeks A (donderdag 2/6 om 14:45, herhaald om 16:15)

1. Zelfsturing en gedeeld leiderschap in de praktijk

Mireille Coudron en Veerle Verspille (VP People en Chief of Staff MEDIAGENIX)

"Dat werken met zelfsturende teams en inzetten op gedeeld leiderschap veel voordelen heeft, daar hoeven we jou als HR-verantwoordelijke niet van te overtuigen. Maar hoe creëer je middels concrete acties een organisatiecontext waarin je de collectieve wijsheid, het creatieve potentieel en de betrokkenheid van alle medewerkers maximaal kan benutten? Hoe laat je de ambities van zelfsturing continu mee evolueren met de behoeften van ‘de business’? En hoe zorg je ervoor dat die kernwaarden behouden blijven in een snel groeiende organisatie of bij wissels van de macht?

In deze workshop nodigen Mireille Coudron (Chief People Officer) en Veerle Verspille (Chief of Staff) jou uit de best practices uit jouw organisatie te delen met de andere deelnemers en samen tot een concreet actieplan te komen. En inspireren ze ter afsluiting met de praktische voorbeelden en hun ervaring (succes én falen) bij MEDIAGENIX."

2. Complexe interventie? Geef autonomie!

Jan Van Roey (Majoor Brandweer Antwerpen)

"De brandweer is traditioneel een hiërarchische organisatie. Het optreden van de brandweer is voor een groot deel in operatieprocedures vastgelegd, met duidelijke taken en bevoegdheden voor iedereen. Toch blijkt uit onderzoek dat er bij grootschalige interventies vaak van de voorgeschreven structuur wordt afgeweken. Bij zo'n interventies is de interventie immers te complex om centraal een overzicht te krijgen en prioriteiten te bepalen. En dus moet je als leidinggevende de aansturing van het incident in eerste instantie loslaten en voor de acute bestrijding vertrouwen op je mensen.

In deze workshop wordt ingegaan op de manier waarop de brandweer omgaat met het verschil tussen een theoretisch kader en de realiteit."

3. Meer klantgericht werken dankzij een innovatieve arbeidsorganisatie

Wim D’haese en Inge Croes (Stafmedewerkers Medewerkersengagement Familiehulp West- en Oost-Vlaanderen)

"Al zes jaar bouwt Familiehulp aan een innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) om onze werking te versterken én vernieuwen om meer klantgericht te werken. Onze waarden, een projectmatige aanpak, heldere IAO-principes in verband met teamwerk, en leiderschap zijn ons kompas. We werkten onze ideeën uit, experimenteerden met nieuwe sterrollen en verantwoordelijkheden, met nieuwe digitale mogelijkheden.

Tijdens deze workshop blikken we terug, kijken we vooruit én staan we stil bij de rol van medewerkersbeleid tijdens deze reis."

4. Freedom within the framework

Vanessa De Mulder (Mateco / TVH Equipment a.i.)

"Binnen mateco wordt een deel van de organisatie op een agile manier georganiseerd en gestructureerd. Groeien binnen een dynamische business-omgeving met tegelijk de evolutie van een IT start-up naar een scale-up brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe blijven we agile werken, onze structuur vlak houden en autonomie geven aan onze medewerkers en tegelijk groeien in een snel veranderende omgeving met impact op onze organisatiestructuur? Freedom within the framework blijkt hierbij meer dan eens een sleutelwoord te zijn... óók voor de aanpak binnen HR.

De workshop zoomt aan de hand van concrete uitdagingen in op de balans tussen richting en autonomie."


Reeks B (vrijdag 3/6 om 10:00, herhaald om 11:15)

1. Van verticale naar horizontale organisatie: gedeeld leiderschap in een stadsbestuur

Wouter Van der Vurst en Karen Wastijn (Algemeen directeur en Staf HR, Stad Dendermonde)

"Het stadsbestuur van Dendermonde koos er in 2019 voor om zich te hervormen tot een innovatieve arbeidsorganisatie. Een wendbare structuur en gedeeld leiderschap moeten een antwoord bieden op de hedendaagse uitdagingen en verwachtingen van burgers en medewerkers.

De workshop start met een toelichting over dit boeiende traject, dat verloopt met vallen en opstaan. Hierbij wordt ingezoomd op enkele pilootprojecten oa uit de woonzorgcentra en het managementteam. Daarna zoeken we samen met deelnemers naar antwoorden op vragen als: Wat verwacht jij van de leidinggevenden in jouw organisatie? Waar lopen verantwoordelijken vandaag tegenaan? Hoe kan gedeeld leiderschap in jouw organisatie hierop antwoorden formuleren? Hoe kunnen sterke teams hiertoe bijdragen? Waar blijft hiërarchie noodzakelijk? Wat kunnen deze modellen voor jouw organisatie betekenen?"

2. Resultaatgericht coachen

Ellen Douterloigne (Stafmedewerker, HR Groep INTRO)

"Met Groep INTRO geloven we dat coaching bijdraagt aan het optimaal functioneren van medewerkers en de prestaties van de organisatie. Vanuit deze overtuiging zijn we in 2018 gestart met ‘de zeswekelijkse resultaatgerichte opvolggesprekken’. De resultaten staan centraal, maar medewerkers krijgen meer flexibiliteit en autonomie om hun werk te organiseren. De leidinggevende coachen medewerkers dus om resultaten te behalen en zoeken daarbij voortdurend een balans tussen autonomie geven en sturing bieden. Tijdens de zeswekelijkse resultaatsgerichte opvolggesprekken ligt de focus niet alleen op de organisatiedoelen, maar ook op de ambities en de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de medewerkers. Deze vorm van coaching geeft ons als organisatie en als ondernemer de noodzakelijke wendbaarheid.

Sinds 2018 zijn de zeswekelijkse resultaatgerichte opvolggesprekken een vast onderdeel in de coaching cyclus van iedere medewerker.

Benieuwd naar hoe je resultaatsgerichte opvolggesprekken kan inzetten? Of geïnteresseerd in wat de impact is van de resultaatsgerichte opvolggesprekken op de medewerkers of de organisatie?

Tijdens de workshop geven we niet alleen uitleg bij de opbouw van de resultaatgerichte opvolggesprekken, maar gaan we ook actief aan de slag."

3. Onze paradoxen maken ons sterker

Christien Van Vaerenberg (Port of Antwerp) en Marleen Malfait (Management Consultant, Quintessence)

"We vertrekken vanuit het verhaal van de organisatietransformatie bij het Havenbedrijf Antwerpen, een organisatie met circa 1.500 medewerkers waarvan ongeveer 400 leidinggevenden, waar werd gekozen voor een hiërarchisch organisatiemodel met maximale inzet op zelfleiderschap bij elke medewerker. We bekijken waarom de transformatie er kwam en op welke uitdagingen die een antwoord moet bieden. We gaan in dialoog met de deelnemers rond enerzijds de herkenbaarheid van deze uitdagingen en anderzijds hun input over hoe met deze uitdagingen om te gaan (vanuit de eigen praktijk)

Een volgende thema betreft de WAT van de transformatie: hoe breng je 1.500 mensen in beweging? Christien Van Vaerenberg brengt het verhaal van het werken op structuur en op cultuur en staat stil bij de realisaties op heden, waarna we opnieuw in dialoog gaan met de deelnemers."

4. Heeft horizontaliteit toch nood aan verticaliteit?

Laurent Ledoux (Managing Partner, Phusis)

Praktische ervaring leert ons aan dat de klassieke hiërarchie of hiërarchie van mensen kan vervangen worden door een hiërarchie gebaseerd op objectives. Dat is echter niet altijd voldoende om een organisatie optimaal te laten functioneren. Wat kunnen we hieraan verhelpen? Heeft de horizontaliteit, die dikwijls met zelfsturing geassocieerd is, toch nood aan een zekere verticaliteit? Over welke verticaliteit spreekt men dan? Hoe kan men ze praktisch implementeren? Welke zijn de grijze zonesvan horizontaliteit en verticaliteit? Hoe kan men ze herkennen en hiermee werken?


Deelnemers en doelpubliekgarantie

Het aantal deelnemers bedraagt ongeveer 120. HR Square garandeert tijdens de Conference de aanwezigheid van minstens 75 procent doelgroep-deelnemers. Doelgroep-deelnemers zijn: HR-directeurs en -managers, verantwoordelijken voor de arbeidsrelaties in hun organisatie, change managers, bedrijfsleiders van niet-HR-dienstverleners, vertegenwoordigers van overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden.

De Conference is niet toegankelijk voor niet-doelgroep-deelnemers die niet tot het contingent van de partners behoren.

Deelnamevoorwaarden

De individuele deelnameprijs (excl. 21% btw) bedraagt 1.230  voor leden van HR Square en €1.650 voor niet-leden.

Mocht de Conference niet kunnen georganiseerd worden wegens een lockdown, dan betalen wij u het inschrijvingsgeld terug.

Uiteraard volgen we alle veiligheidsmaatregelen die zullen gelden op het moment van de conference, terwijl we u zeker ook de kans bieden om maximaal in gesprek te gaan met andere HR-verantwoordelijken, zowel tijdens de presentaties als voor- en nadien.

Meer informatie

Meer informatie over programma en deelnamevoorwaarden bij Bert Gavel (bert.gavel@hrsquare.be – 0478 44 85 23).

Met de steun van


Schrijf u hier inFacturatiegegevens

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen