< Terug naar overzicht

Welke HR-praktijk dumpen: Evaluatie overboord?

“We moeten dringend afstappen van uniforme prestatieschalen en meer oog hebben voor de individuele kwaliteiten.”

Onze huidige beoordelingssystemen zijn onpersoonlijk en gedateerd. Iedereen wordt aan dezelfde standaardeisen onderworpen, waardoor we de talenten en unieke capaciteiten links laten liggen. We moeten dus zeker af van de jaarlijkse evaluatie op basis van een lijstje met typische criteria per functie. Het is een afvinkcultuur waarbij we de unieke aspecten van elk individu uit het oog verliezen en we homogeniteit creëren. Dumpen!

Moeten organisaties dan elke vorm van evalueren uit het raam gooien? Absoluut niet, maar we moeten wel dringend afstappen van uniforme prestatieschalen en meer oog hebben voor de individuele kwaliteiten. Organisaties moeten inzetten op de sterktes van hun medewerkers en dat aan de hand van een continue ‘dialoog’. De leidinggevende moet vaker kijken naar wat mensen drijft en naar de individuele competenties. Zo kan hij beter inspelen op de talenten en vermijden dat medewerkers onnodig veel energie verbruiken in het gebruik van competenties die ze minder hebben.

Van vink- naar vonkgesprek

Professionele ‘quality time’ onder de vorm van tussentijdse evaluaties tussen werknemer en leidinggevende waarin succesvoorwaarden worden afgesproken die ook ‘en cours de route’ bijgestuurd kunnen worden, zijn onontbeerlijk. Zo worden evaluatiegesprekken geen vinkgesprekken, maar echte vonkgesprekken.

Organisaties van de toekomst zetten dus best in op de rijkdom van loopbanen, zodat een ontwikkelingsplan opgesteld kan worden op maat van de werknemer. De taak van HR is om harmonie te vinden tussen de talenten van elke werknemer en de doelen van de organisatie, om zo te evolueren naar een systeem waar employability centraal staat.

Van evaluatie- naar evolutiegesprek

Andere vragen die dringend gesteld moeten worden: moet de loonevolutie van een werknemer überhaupt gekoppeld worden aan een score van evaluatie? In welke mate is het niet veel belangrijker om te vragen hoe je als organisatie kan bijdragen tot het verrijkender en aangenamer maken van de job? Daarvoor is een regelmatige begeleiding cruciaal en niet één formeel evaluatiemoment. In essentie moeten we dus evolueren van het formele evaluatiegesprek naar evolutiegesprekken, waarbij vooral wordt gekeken naar de toekomst.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen